Csillaghegyi Jézus Szíve Plébánia róm. kat. missziós honlapja  

Imaszándék rovat, imádkozzunk együtt egymásért és a világért

Imaszándékokat ezen az űrlapon keresztül lehet kérni. A beküldött imaszándékok heti összesítésben kerülnek ki a weblodalunk Imaszándékok rovatába, hogy az egész egyházközségben együtt imádkozhassunk azokért. A vasárnapi miseszándék is kiegészül ezekkel.

Hálát adunk Istennek mindnyájatokért mindenkor, amikor megemlékezünk rólatok imádságainkban / 1Tessz 2 /
Mindig, minden imádságomban örömmel könyörgök mindnyájatokért / Fil 1.4 /
Nem szűnök meg hálát adni értetek, megemlékezve rólatok imádságaimban / Ef 1.16 /.


2023. 43-46. heti imaszándékok

 • Kérjük ISTEN végtelen Irgalmát és Mária közbenjárását a következőkért:katolikus politikusokért, családomért, papokért, F.ért, EUCHARISZTIAtiszteletért, Tisztaságért,  a Verbitákért, az abortuszpártiak és a "katolikus" abortuszpártiak, különösen 17 személy! megtéréséért, békéért, Magyarország, Budapest, Mende védelméért, a magyar, amerikai, orosz, ukrán, EU-s, NATO-s politikusokért, azért, hogy minél több taggal bővüljön a Missziós Miseszövetség és a Lelki Adoptálás mozgalma. ISTENNEK hála az Életért!
 • Volt tanítványom életének kedvező alakulásáért.
 • Elhunyt tanáraim üdvösségéért.
 • A háborúk befejezéséért.
 • Plébániánk hívő népéért / Péter atya /
 • Testvérem egészségének javulásáért.
 • Hálából Nagymama segítéseiért.
 • Kedves Testvérek! Kérném imáitokat Katalin lelki és testi gyógyulásáért. Köszönöm! Balázs

Csak Istenre lelünk az imában?

Az imádságban kifejeződik az Istenre találás öröme. Emberi mivoltunk eleve meg van nyitva a Szentháromság létére, mert ő már elért minket a teremtő és megváltó kegyelmével. Aki ezt megérti és megválaszolja, az alapvetően örömben imádkozik, akkor is, ha kedv szintjén nem mindig esik jól az ima. Viszont nem pusztán Istenre találunk rá az imádságban, hanem a legvalódibb önmagunkra is. Az ember az, aki Isten felé fordulhat, s így Vele párbeszédben oldhatja meg a most zajló e világi életét! / Johanna Rahner /.

Mire született az ember?

Mindjárt az elején meg kell válaszolnunk a kérdést: az ember Isten imádására született! A templomi térdehajtás kapcsán ezt valaki úgy fogalmzta meg, hogy ez a mi igazi felemelkedésünk. Ahogy Romano Guardini szintén szépen, de másként fejezt ki ugyanezt: feláldozzuk a magasságunk felét. Ugyanis, az Istent imádva jutunk el létünk, életünk beteljesedéséhez, mert egyedül ő végtelen. Az Ur Jézus imádta az Atyát, tanúsítva, hogy őt követve, a mi üdvösségünk útja is ez". / Piet Schoneberg /

Hogyan imádkozzunk hangulattalanság idején?

Mindannyian átéltük már, hogy nincs kedvünk imádkozni, de ugyankkor szívünk mélyén tudjuk, hogy ekkor sem szabad hanyagolni az imádságot. Már az is segíthet úrrá lenni magunkon, hogy felismerjük, mi nem hangulatot keresünk az imában, hanem magát a Szentháromság egy Istent. Kérjük/hívjuk tehát a Szentlelket, hogy jelenlétével tegye hozzáférhetővé énünket, mert így tudjuk Isten jóra hívó sugallatait, szavának egyszerű értelmét igaz és nyitott módon befogadni. / Alois Winkenhofer /.

2023. 42. heti imaszándékok

 • Gondoskodó nagymamáért
 • György és András testvéreim gyógyulásáért
 • Új házastársak boldogságáért
 • Elhunyt édesapáért
 • Kérjük ISTEN végtelen Irgalmát és Mária közbenjárását a következőkért: katolikus politikusokért, családomért, papokért, F.ért, EUCHARISZTIAtiszteletért, Tisztaságért, a Verbitákért, az abortuszpártiak és a "katolikus" abortuszpártiak, különösen 17 személy! megtéréséért, békéért, Magyarország, Budapest, Mende védelméért, a magyar, amerikai, orosz, ukrán, EU-s, NATO-s politikusokért, azért, hogy minél több taggal bővüljön a Missziós Miseszövetség és a Lelki Adoptálás mozgalma. ISTENNEK hála az Életért!
 • Súlyos beteg Ferencért, hogy Istenre találjon
 • Hálából, jól sikerült családi ünnepért
 • Betegséggel és fájdalmakkal küszködő édesanyáért

Hogyan tanítanak a próféták imádkozni?

A próféták nyitott szívvel közeledtek Isten szólító szavához. Ezért tudták csorbítatlan tartalommal továbbadni azt. Minden hívő tanulhat tehát a prófétai szóból: tiszteletet, elmélyülést, alázatot. Amint ők meghaladták a felszínes megközelítést, s komolyan vették Isten szavát, úgy minden hívő feladata is, hogy semmit sem tekintsenek abban lényegtelennek. Így a prófétai szó mindig tud újat és aktuálisat mondani, hiszen a végtelen Isten üzenetének tolmácsolása az. / Eduard Lohmeyer /

Miserend és gyóntatás


Misék: H,Sze 8:00 K,Cs,P,Szo 18:00 V 9:00, 11:00

Gyóntatás: P 17:00- 18:00 Szo 17:45-18:00 V 8:30-9:00

Frissítések rendje


Hetente: Imaszándékok

Hivatali órák


Plébánia Hivatal: H 08.30-11:30; K,Cs 16:00-17:00
Urnatemető: Látogatható szentmisék alatt, irodai (hivatali) időben, valamint egyeztetéssel bármikor

Elérhetőség


Cím: 1039 Budapest Lehel u.14.
Tel.: (1) 368-3144
E-mail: info@isten-ember-vilag.hu