Csillaghegyi Jézus Szíve Plébánia róm. kat. missziós honlapja  

Imaszándék rovat, imádkozzunk együtt egymásért és a világért

Imaszándékokat ezen az űrlapon keresztül lehet kérni. A beküldött imaszándékok heti összesítésben kerülnek ki a weblodalunk Imaszándékok rovatába, hogy az egész egyházközségben együtt imádkozhassunk azokért. A vasárnapi miseszándék is kiegészül ezekkel.

Hálát adunk Istennek mindnyájatokért mindenkor, amikor megemlékezünk rólatok imádságainkban / 1Tessz 2 /
Mindig, minden imádságomban örömmel könyörgök mindnyájatokért / Fil 1.4 /
Nem szűnök meg hálát adni értetek, megemlékezve rólatok imádságaimban / Ef 1.16 /.


2023. 49. heti imaszándékok

 • Hogy a betegségben szenvedők vígasztaláshoz és mielőbbi gyógyuláshoz jussanak
 • Zoltán életéért hálából

Mi a dicsérő ima háttere?

Istent dicsérni annyit jelent, hogy az imádkozó megérti, van valaki, aki végtelenül nagyobb az embernél. Az Isten dicsőítése felemeli az embert,mert a mindig nagyobb Isten beláttatja az evangélium erejét, az Úr szeretetének mindig újdonságot adó jelenlétét. Az  ö szeretete ugyanis mindig friss, hiszen nem sablonos, hanem a mindenkori konkrét embert és szituációt tartja szeme előtt. / Johann Lotz /

2023. 48. heti imaszándékok

 • Hálából sikeres műtétért
 • Bíboros-főpásztorunk szándékára / Péter atya /
 • Hogy az idei Advent is minden hívőnek lelki megújulást hozzon.
 • Kérjük ISTEN végtelen Irgalmát és Mária közbenjárását a következőkért: katolikus politikusokért, családomért, papokért, F.ért, EUCHARISZTIAtiszteletért, Tisztaságért, a Verbitákért, az abortuszpártiak és a "katolikus" abortuszpártiak, különösen 17 személy! megtéréséért, békéért, Magyarország, Budapest, Mende védelméért, a magyar, amerikai, orosz, ukrán, EU-s, NATO-s politikusokért, azért, hogy minél több taggal bővüljön a Missziós Miseszövetség és a Lelki Adoptálás mozgalma. ISTENNEK hála az Életért!

Lehet az imát logikai-spekulatív módon mindenestől megérteni és megvalósítani?

Napjainkban kívülről, nem keresztény körökből sokan vitatják az imádság értelmes voltát: aki imádkozik, magában motyog, a süket falaknak beszél. Nincs igazuk, mert az emberlét eleve meg van nyitva a személyes-élő Isten valóságára, hiszen az ő teremtményei vagyunk. Azonban ez a belátás még kiegészítendő azzal, hogy nem pusztán ésszel imádkozunk, hanem lélekkel, pszichével és testünkel is. Másként fogalmazva, az imádságban az egész ember jut szóhoz! / Alain Fresque /.

2023. 47. heti imaszándékok

 • Testvéreim gyógyulásáért
 • A Szentatya szándékára / Péter atya /
 • A háborúk civil áldozataiért
 • Édesanya gyógyulásáért
 • Kérjük ISTEN végtelen Irgalmát és Mária közbenjárását a következőkért: katolikus politikusokért, családomért, papokért, F.ért, EUCHARISZTIAtiszteletért, Tisztaságért, a Verbitákért, az abortuszpártiak és a "katolikus" abortuszpártiak, különösen 17 személy! megtéréséért, békéért, Magyarország, Budapest, Mende védelméért, a magyar, amerikai, orosz, ukrán, EU-s, NATO-s politikusokért, azért, hogy minél több taggal bővüljön a Missziós Miseszövetség és a Lelki Adoptálás mozgalma. ISTENNEK hála az Életért!
 • Barsi Balázs atyáért, állítólag misén rosszul lett mentő vitte el mai nap. 11.26.
 • Jubiláns házasokért és a Szentlélek támogatásáért egymás kölcsönös megértésében, segítésében

Elég csak a tudás az imához?

Nagyon jó, ha a hívő ember tudja, mi az ima: élő kapcsolat az élő Szentháromság egy Istennel. Azonban, nem volna szerencsés azt gondolni, hogy ez a tudás elég is ahhoz, hogy imádkozzunk. Az imában ugyanis az ember nem pusztán az értelmével van jelen. Vannak érzelmeink, s a testünk is belejátszhat az imádság mikéntjébe / pl. térdelve, állva, fekve /. Nem  jogtalan tehát, ha az imában hangulatot is keresünk / amikor jólesik az ima /. Az viszont fontos, hogy a lelki szárazság idején se hagyjuk abba az imát, mert mi az Isten keressük, s nem valamiféle jó hangulatot! / Peter Schellenberg /.

Miserend és gyóntatás


Misék: H,Sze 8:00 K,Cs,P,Szo 18:00 V 9:00, 11:00

Gyóntatás: P 17:00- 18:00 Szo 17:45-18:00 V 8:30-9:00

Frissítések rendje


Hetente: Imaszándékok

Hivatali órák


Plébánia Hivatal: H 08.30-11:30; K,Cs 16:00-17:00
Urnatemető: Látogatható szentmisék alatt, irodai (hivatali) időben, valamint egyeztetéssel bármikor

Elérhetőség


Cím: 1039 Budapest Lehel u.14.
Tel.: (1) 368-3144
E-mail: info@isten-ember-vilag.hu