Csillaghegyi Jézus Szíve Plébánia róm. kat. missziós honlapja  

Imaszándék rovat, imádkozzunk együtt egymásért és a világért

Imaszándékokat ezen az űrlapon keresztül lehet kérni. A beküldött imaszándékok heti összesítésben kerülnek ki a weblodalunk Imaszándékok rovatába, hogy az egész egyházközségben együtt imádkozhassunk azokért. A vasárnapi miseszándék is kiegészül ezekkel.

Hálát adunk Istennek mindnyájatokért mindenkor, amikor megemlékezünk rólatok imádságainkban / 1Tessz 2 /
Mindig, minden imádságomban örömmel könyörgök mindnyájatokért / Fil 1.4 /
Nem szűnök meg hálát adni értetek, megemlékezve rólatok imádságaimban / Ef 1.16 /.


Mi az ima örömének az alapja?

Sokféle imádság lehetséges: egyénileg, közösségben, csendben-meditatíve, biblikus alapon, nagy imádkozók imáira támaszkodva stb. Egy dolog azonban elengedhetetlenül fontos az ima örömének megélése szempontjából. Ugyanis, akkor fogjuk megérteni az ima hatalmas potenciálját, erőt adó forrás-jellegét, ha belátjuk, hogy bármiféle imában az Úr Jézus jelenlétének misztériumát tapasztalhatjuk meg. Ekkor még a hangulatilag kevésbé lelkesítő ima is teljesen értelmesnek tűnhet a szemünkben! / Franz Diekamp /.

Mennyire hivatásod a közösségi ima?

A közös ima kezdettől fogva fontos törekvése volt az egyháznak. Mindannyian egy szívvel, egy lélekkel állhatatosa imádkoztak / ApCsel 1.14 / A közös ima folyamatosan valósul a szentmiséken. Végső soron minden egyéni, külön végzett ima is közös, mert mindig Jézus által, Jézussal együtt, a Szentlélek vezetésével történik. Ki-ki vizsgálja meg, a kapott talentuma arányában mennyire hivatása a szentmisén kívüli közös ima / Rudolf Schnackenburg /.

2023. 31-32. heti imaszándékok

 • Hálából, jól sikerült nyaralásért
 • Elhunyt munkatársamért, az ő üdvösségéért
 • Egy kétségbeesett emberért, hogy lelke nyugalmat találjon Istenben
 • Kérjük ISTEN végtelen Irgalmát és Mária közbenjárását a következőkért:katolikus politikusokért, családomért, papokért, F.ért, EUCHARISZTIAtiszteletért, Tisztaságért,  a Verbitákért, az abortuszpártiak és a "katolikus" abortuszpártiak, különösen 17 személy! megtéréséért, békéért, Magyarország, Budapest, Mende védelméért, a magyar, amerikai, orosz, ukrán, EU-s, NATO-s politikusokért, azért, hogy minél több taggal bővüljön a Missziós Miseszövetség és a Lelki Adoptálás mozgalma. ISTENNEK hála az Életért!
 • Kedves Testvérek! Köszönjük az imákat Beáért, most szeretnénk kérni hogy imádkozzanak Anitáért, hogy sikerüljön egy neki megfelelő munkát találnia. Köszönöm! Balázs
 • Magam és a családom testi-lelki egészségéért
 • Segítőmért, aki sokat tesz értem
 • Egy kitűnő óvónőért, aki példás módon törődik a kicsikkel
 • Beteg édesapáért
 • Hazánkért

Miért közösségi még az egyéni imánk is?

Vannak közösségi imák, amikor a hívők egybegyűlnek a templomban, s így fizikailag is egy térben megélik a többi hívővel való egységet. Azonban az otthoni, másoktól elkülönülten végezett ima sem csak magánima. Ugyanis, minden imádságot már eleve a Szentlélek inspirál. Ezért a Szentléleknek a hívőket hitben és szeretetben egybekapcsoló ereje révén minden ima egyházias. / Anton Rotzetter /

Érzelmileg hangulatosnak kell lennie az imánknak?

Sokan panaszkodnak arra, hogy gyakran nincs kedvük imádkozni, pedig a szívük mélyén tudják, hogy imádkozni kell. Ha pedig elmarad az ima, bűntudatuk van.  Azonban nem feltétlenül kell élménynek is lennie az imádságnak. Szent Pál ezt úgy fejezte ki, hogy maga a Szentlélek kiáltja bennünk, Abba, Atya / Gal 4.6 / Tehát ha mintegy kötelességszerűen imádkozol, vagy megszokásból, akkor is a hit által tudod, hogy mivel az Atya hív ímára Lelke által, szavad eléri célját, Isten biztosan meghallgat! / Carlo M. Martini /

2023. 30. heti imaszándékok

 • Kérjük ISTEN végtelen Irgalmát és Mária közbenjárását a következőkért:katolikus politikusokért, családomért, papokért, F.ért, EUCHARISZTIAtiszteletért, Tisztaságért,  a Verbitákért, az abortuszpártiak és a "katolikus" abortuszpártiak, különösen 17 személy! megtéréséért, békéért, Magyarország, Budapest, Mende védelméért, a magyar, amerikai, orosz, ukrán, EU-s, NATO-s politikusokért, azért, hogy minél több taggal bővüljön a Missziós Miseszövetség és a Lelki Adoptálás mozgalma. ISTENNEK hála az Életért!
 • Kedves Testérek! Imádságot szeretnék kérni Beáért, aki most nehéz időszakon megy keresztül, a lelki fájdalmak feldolgozásáért és gyermekáldásért. Köszönöm Balázs
 • Beteg édesapáért

Miserend és gyóntatás


Misék: H,Sze 8:00 K,Cs,P,Szo 18:00 V 9:00, 11:00

Gyóntatás: P 17:00- 18:00 Szo 17:45-18:00 V 8:30-9:00

Frissítések rendje


Hetente: Imaszándékok

Hivatali órák


Plébánia Hivatal: H 08.30-11:30; K,Cs 16:00-17:00
Urnatemető: Látogatható szentmisék alatt, irodai (hivatali) időben, valamint egyeztetéssel bármikor

Elérhetőség


Cím: 1039 Budapest Lehel u.14.
Tel.: (1) 368-3144
E-mail: info@isten-ember-vilag.hu