Csillaghegyi Jézus Szíve Plébánia róm. kat. missziós honlapja  

Imaszándék rovat, imádkozzunk együtt egymásért és a világért

Imaszándékokat ezen az űrlapon keresztül lehet kérni. A beküldött imaszándékok heti összesítésben kerülnek ki a weblodalunk Imaszándékok rovatába, hogy az egész egyházközségben együtt imádkozhassunk azokért. A vasárnapi miseszándék is kiegészül ezekkel.

Hálát adunk Istennek mindnyájatokért mindenkor, amikor megemlékezünk rólatok imádságainkban / 1Tessz 2 /
Mindig, minden imádságomban örömmel könyörgök mindnyájatokért / Fil 1.4 /
Nem szűnök meg hálát adni értetek, megemlékezve rólatok imádságaimban / Ef 1.16 /.


Mit tegyünk, ha Isten nem válaszol az imában előadott kéréseinkre?

Aki a Szentháromsággal imádságos kapcsolatban van, tudja, hogy az Isten szeret minket, s ezért előterjeszti kéréseit. Azonban nem feltétlenül kapja meg azonnal a neki tetsző választ. Egy valamit viszont mindig érdemes ilyen helyzetben felidézni: az Isten életében egyetlen alapvonás van, az adakozás! Ezért a csalódás esetén is ki lehet tartani, mert ő nem fog elfeledkezni azokról, akik hűségesen keresik őt minden élethelyzetben / Georg Scherer /.

2024. 10. heti imaszándékok

 • Tisztelettel kérem imáikat a fiamért, hogy függőségeitől, testi lelki betegségeitől mihamarabb teljesen és véglegesen szabaduljon meg és találjon vissza Istenhez. Hálásan köszönöm
 • A főpásztor szándékára / Péter atya /
 • Szüleimért, és az idősekért, a korukkal járó nehézségek imában való hordozásáért
 • Hirtelen elhunyt jóbarátért

Miért kell türelmesnek lenni az imában?

Az ima beszélgetés a Szentháromsággal. Soha nem tudhatjuk, hogy ő mikor és hogyan akar valamit közölni velünk. Van, hogy látszólag semmit nem közöl, de maga az ima ekkor sem terméketlen, mert megtanít figyelni az Istenre. Azt csak ő tudja, hogy minek mikor jön el az ideje: sokminden mondanivalóm volna, de most nem tudnátok elviselni / Jn 16.12 /. Aki türelmesen vár, nem hagyja abba az imát, az előbb-utóbb megkapja a számára szükséges útmutatást! / Oeing Hannhoff /.

2024. 08-09. heti imaszándékok

 • Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretnék kérni imát a testvéremért (Dávid a neve), a büntetőjogi eljárás megszüntetéséért, felfüggesztéséért, ami jelenleg ellene folyamatban van. Kérem szépen járjanak közbe az Úr Jézusnál érte, hálámat kifejezve, hogy nem törvény hanem kegyelem alatt áll, Jézus Szent Vére által. Megbánta a testvérem amit tett, és többet nem fog előfordulni.  Isten áldja Önöket, köszönöm!
 • Hálából a 70 év alatt kapott kegyelmekért / Péter atya /
 • Beteg családtagjaim gyógyulásáért.
 • Kérjük ISTEN végtelen Irgalmát és Mária közbenjárását a következőkért:katolikus politikusokért, a családomért, a papokért, főleg a Verbitákért, EUCHARISZTIAtiszteletért, Tisztaságért, az abortuszpártiak és a "katolikus" abortuszpártiak megtéréséért, békéért, Magyarország, Budapest, Mende védelméért, a magyar, amerikai, orosz, ukrán, EU-s, NATO-s, közel-keleti politikusokért, azért, hogy minél több taggal bővüljön a Missziós Miseszövetség és a Lelki Adoptálás mozgalma. ISTENNEK hála az Életért!
 • Édesanyám, Zsuzsanna gyógyulásáért.
 • Fiatalon elhunyt rokonomért.
 • Azokért, akikről nem emlékezik meg senki.
 • A lányom gyermekáldásáért fohászkodom.
 • Hálából egy szép és egészséges újszülöttért, a családjáért
 • Gyermekáldásért barátomnak
 • Hálából egy megfogant gyermekért
 • Hirtelen elhunyt történelem tanárért

Hogyan lehet önzetlenül imádkozni?

Sokszor szóvátették már lelkipásztorok és teológusok, hogy hajlamosak vagyunk a kérőima favorizálására. A dicsőítő ima vagy a hálaadó ima viszonylag kevésébé a sajátunk. Igaz, maga az Úr Jézus buzdít: kérjetek és kaptok! / Lk 11.9 /. Mégis, nagyon rászorulunk a Szentlélek inspirálására, hogy megszabaduljunk az imában is kísértést jelentő önzéstől. Az önzetlen ima segít, hogy ne pusztán magunk körül forogjon az imaéletünk, hanem másokat is kísérjünk imában a Szentháromság színe elé. / Adrienne von Speyr /.

A szeretet tanít meg imádkozni!

Aki imádkozik, az Isten kezébe helyezi sorsát. Nem láthatjuk előre életünk alakulását, mert nem tudunk minden élettényezőt átlátni, kiszámítani. Azonban, a Szentháromság iránti bizalom arról szól, hogy hittel ráhagyatkozunk a Gondviselésre: bármi történik is, a Szűzanyával együtt valljuk, történjék velem a te szavaid szerint! Ő ott volt a kereszt mellett, de megtapasztalta a feltámadás győzelmét is! / Karl Rahner SJ /.

Miserend és gyóntatás


Misék: H,Sze 8:00 K,Cs,P,Szo 18:00 V 9:00, 11:00

Gyóntatás: P 17:00- 18:00 Szo 17:45-18:00 V 8:30-9:00

Frissítések rendje


Hetente: Imaszándékok

Hivatali órák


Plébánia Hivatal: H 08.30-11:30; K,Cs 16:00-17:00
Urnatemető: Látogatható szentmisék alatt, irodai (hivatali) időben, valamint egyeztetéssel bármikor

Elérhetőség


Cím: 1039 Budapest Lehel u.14.
Tel.: (1) 368-3144
E-mail: info@isten-ember-vilag.hu