Csillaghegyi Jézus Szíve Plébánia róm. kat. missziós honlapja  

Imaszándék rovat, imádkozzunk együtt egymásért és a világért

Imaszándékokat ezen az űrlapon keresztül lehet kérni. A beküldött imaszándékok heti összesítésben kerülnek ki a weblodalunk Imaszándékok rovatába, hogy az egész egyházközségben együtt imádkozhassunk azokért. A vasárnapi miseszándék is kiegészül ezekkel.

Hálát adunk Istennek mindnyájatokért mindenkor, amikor megemlékezünk rólatok imádságainkban / 1Tessz 2 /
Mindig, minden imádságomban örömmel könyörgök mindnyájatokért / Fil 1.4 /
Nem szűnök meg hálát adni értetek, megemlékezve rólatok imádságaimban / Ef 1.16 /.


Szereted dicsérni az Istent?

A leggyakrabban a kérőima kerül terítékre. Ez bizonyos fokig érthető is, hiszen mindenki átéli az Istenre való ráutaltságát, s maga az Úr Jézus bíztat: kérjetek és kaptok! / Lk  11.9 /. Viszont, lényeges a hálaadó ima is, s ezt onnan tudjuk, hogy az Úr Jézus sok kérésünket teljesítette már. Azonban nem maradhat el a dicsérő imádság sem, hiszen az Istent "ingyen" is szeretnünk kell, vagyis el kell ismernünk nagyságát, dicsőségét, tökéletességét. Ennek megértése, szemlélése, megtapasztalása készségessé tehet a dicsérőimára is / Ulrich Winkenhofer /

2024. 03. heti imaszándékok

 • Egy fiatalember függőségeitől való teljes és végleges megszabadulásáért, testi lelki gyógyulásáért, és visszatalálásáért a Mindenható Istenhez
 • A Szentatya szándékára / Péter atya /
 • Hirtelen, halálosan megbetegedett, és gyógyíthatatlan fiatalasszonyért
 • A felvételizőkért
 • Megtérésemért. Laci megtéréséért, testi és lelki gyógyulásáért
 • Kérjük ISTEN végtelen Irgalmát és Mária közbenjárását a következőkért:katolikus politikusokért, családomért, papokért, F.ért, EUCHARISZTIAtiszteletért, Tisztaságért,  a Verbitákért, az abortuszpártiak és a "katolikus" abortuszpártiak, különösen 17 személy! megtéréséért, békéért, Magyarország, Budapest, Mende védelméért, a magyar, amerikai, orosz, ukrán, EU-s, NATO-s politikusokért, azért, hogy minél több taggal bővüljön a Missziós Miseszövetség és a Lelki Adoptálás mozgalma. ISTENNEK hála az Életért!

Csak érzelmi kérdés az Isten dicsőítése?

Nyilvánvaló, hogy vannak örömteli pillanatok, amikor spontánul dicsőítjük az Istent. Azonban a dicsőítés nem korlátozódhat ezekre a spontán öröm-kitörésekre. Azért nem, mert mindig van okunk felfedezni, újból megérteni, folyamatosan milyen sok jót tesz velünk az Isten. Végül is, létünk minden mozzanata adomány! Az Isten előzetes létközlése nélkül visszasüllyednénk a semmibe.Az Úr Jézus kinyilatkoztatta: nélkülem semmit sem tehettek / Jn 15. fejezet /. A Szűzanya Magnificatja, és egész élete minden hívő számára példa lehet. / Hans Urs von Balthasar /.

2024. 02. heti imaszándékok

 • Betegsége miatt szorongó emberért
 • Hálából, a kapott sok kegyelemért
 • Kérjük ISTEN végtelen Irgalmát és Mária közbenjárását a következőkért:katolikus politikusokért, családomért, papokért, F.ért, EUCHARISZTIAtiszteletért, Tisztaságért,  a Verbitákért, az abortuszpártiak és a "katolikus" abortuszpártiak, különösen 17 személy! megtéréséért, békéért, Magyarország, Budapest, Mende védelméért, a magyar, amerikai, orosz, ukrán, EU-s, NATO-s politikusokért, azért, hogy minél több taggal bővüljön a Missziós Miseszövetség és a Lelki Adoptálás mozgalma. ISTENNEK hála az Életért!

Miként erősít az Isten az imádságban?

Az imában soha nem vagyunk egyedül. A keresztség, a bérmálás és az oltáriszentség révén az Úr Jézus már társunkká lett. Ha valaki hitben  megnyitja magát neki, akkor Szentlelke által vezeti az imádságunkat. Érdemes az ima megkezdése előtt röviden felszítani a hitbeli belátást, s akkor minden - kedvező vagy kedvezőtlen - körülmény közepette is átéljük-megértjük, hogy nem a levegőbe beszélünk, hanem Istennel kommunikálunk / Maria Kowalska /.

2024. 01. heti imaszándékok

 • Egy lábadozó betegért, hogy türelmes legyen
 • Egy küzdelemben levő házaspárért, hogy együtt maradjanak
 • Kérjük ISTEN végtelen Irgalmát és Mária közbenjárását a következőkért:katolikus politikusokért, családomért, papokért, F.ért, EUCHARISZTIAtiszteletért, Tisztaságért,  a Verbitákért, az abortuszpártiak és a "katolikus" abortuszpártiak, különösen 17 személy! megtéréséért, békéért, Magyarország, Budapest, Mende védelméért, a magyar, amerikai, orosz, ukrán, EU-s, NATO-s politikusokért, azért, hogy minél több taggal bővüljön a Missziós Miseszövetség és a Lelki Adoptálás mozgalma. ISTENNEK hála az Életért!
 • Egy párkapcsolatában bizonytalan lányért, hogy helyes döntést hozzon
 • Műtét után lábadozó testvéremért
 • Jóbarátom édesapjáért, aki elhunyt

Miserend és gyóntatás


Misék: H,Sze 8:00 K,Cs,P,Szo 18:00 V 9:00, 11:00

Gyóntatás: P 17:00- 18:00 Szo 17:45-18:00 V 8:30-9:00

Frissítések rendje


Hetente: Imaszándékok

Hivatali órák


Plébánia Hivatal: H 08.30-11:30; K,Cs 16:00-17:00
Urnatemető: Látogatható szentmisék alatt, irodai (hivatali) időben, valamint egyeztetéssel bármikor

Elérhetőség


Cím: 1039 Budapest Lehel u.14.
Tel.: (1) 368-3144
E-mail: info@isten-ember-vilag.hu