Csillaghegyi Jézus Szíve Plébánia róm. kat. missziós honlapja  

Imaszándék rovat, imádkozzunk együtt egymásért és a világért

Imaszándékokat ezen az űrlapon keresztül lehet kérni. A beküldött imaszándékok heti összesítésben kerülnek ki a weblodalunk Imaszándékok rovatába, hogy az egész egyházközségben együtt imádkozhassunk azokért. A vasárnapi miseszándék is kiegészül ezekkel.

Hálát adunk Istennek mindnyájatokért mindenkor, amikor megemlékezünk rólatok imádságainkban / 1Tessz 2 /
Mindig, minden imádságomban örömmel könyörgök mindnyájatokért / Fil 1.4 /
Nem szűnök meg hálát adni értetek, megemlékezve rólatok imádságaimban / Ef 1.16 /.


Miért hatékony a hálaadó imádságunk is?

Azért hatékony a hálaadó imádságunk, mert az Úr Jézus hálaadásába illeszkedik bele. Ő ugyanis mindig eucharisztikus módon él az Atyával a Szentlélekkel egységben, hiszen az az élete, hogy mindent az Atyától kap, s ezt a végtelen szeretetet-ajándékot hálával nyújtja vissza a Lélekben. A keresztségben nekünk ajándékozott Szentlélek belekapcsol ebbe a hálaadásba. Amikor ténylegesen hálaadó imát mondunk, akkor a magunk részéről aktívan elfogadjuk-praktizáljuk ezt a hálás lelkületet. Mert mindenünk, ami csak van, Isten előzetes kegyelmi közlése / Hanna Barbara Gerl-Falkovitz /.

2023. 52. heti imaszándékok

 • Kérjük ISTEN végtelen Irgalmát és Mária közbenjárását a következőkért:katolikus politikusokért, családomért, papokért, F.ért, EUCHARISZTIAtiszteletért, Tisztaságért,  a Verbitákért, az abortuszpártiak és a "katolikus" abortuszpártiak, különösen 17 személy! megtéréséért, békéért, Magyarország, Budapest, Mende védelméért, a magyar, amerikai, orosz, ukrán, EU-s, NATO-s politikusokért, azért, hogy minél több taggal bővüljön a Missziós Miseszövetség és a Lelki Adoptálás mozgalma. ISTENNEK hála az Életért!
 • Hálából az elmúlt évben kapott kegyelmekért
 • Beteg testvérem gyógyulásáért
 • Még nem hívő rokonaim megtéréséért

Miért dicsérjük Isten az imában?

Sokan ismerik el, hogy csak a bajban fordulnak Isten felé, segítséget remélve tőle. Azonban mindig lenne okunk is Isten dicsérni és dicsőíteni, hiszen annyi jót tett és tesz velünk. Sőt, ha valaki hittel érti az életét, akkor belátja azt is, hogy a dicséret alapmagatartás kell, hogy legyen. Ez egyébként a Krisztus-követés egyik módja is, mivel az Úr Jézus mindenért hálát adott az Atyának, állandóan dicsőítette őt: például a főpapi imában, vagy Lázár feltámasztás előtt. / Johannes Hirschberger /.

2023. 50-51. heti imaszándékok

 • Kérjük ISTEN végtelen Irgalmát és Mária közbenjárását a következőkért:katolikus politikusokért, családomért, papokért, F.ért, EUCHARISZTIAtiszteletért, Tisztaságért,  a Verbitákért, az abortuszpártiak és a "katolikus" abortuszpártiak, különösen 17 személy! megtéréséért, békéért, Magyarország, Budapest, Mende védelméért, a magyar, amerikai, orosz, ukrán, EU-s, NATO-s politikusokért, azért, hogy minél több taggal bővüljön a Missziós Miseszövetség és a Lelki Adoptálás mozgalma. ISTENNEK hála az Életért!
 • Azokért, akik akaratuk ellenére magányosan töltik a karácsonyt
 • Testvérem sikeres műtétjéért
 • Testvérek kibéküléséért
 • Haldokló barátomért
 • Imát szeretnék kérni kórházban lévő nagy beteg édesanyáért, Orsiért
 • Imádkozzunk súlyos beteggel küzdő hitoktatóért, Ágnesért

Mi marad az ima lehetősége nélkül?

Sokan feleslegesnek ítélik az imát. Szerintük a mai modern ember már kinőtt ebből a pótcselekvésből, önerejére kell támaszkodnia. Viszont, amikor kényszerűen megtapasztalják az emberi csalekvés korlátait, akkor nem mered más lehetőségük, mint a kétségbeesett düh és tanácstalanság. Amikor imádkozunk, akkor hittel elismerjük, hogy a létezésünk és az életünk Istenben gyökerezik, őbenne van megalapozva / Peter Schallenberg /.

Miért felszabadító az imádság?

Minden, ami csak lélegzik, magasztalja az Urat / 150. zsoltár /. Más szóval, örvendezünk azon, hogy van valaki, aki nagyobb nálunk. Létezik valaki, aki mindenkit határtalanul szeret. Mivel a Szentháromság áll a valóság központjában, s nem mi emberek, azért van kihez fordulni jóban-rosszban egyaránt. Nem vagyunk egyedül. Az ima azért felszabadító, mert tudatosítja bennünk, hogy nem mindent nekünk kell megoldani, hiszen a Gondviselő Isten együtt-működik velünk! / Otto Gotzweiler /.

Miserend és gyóntatás


Misék: H,Sze 8:00 K,Cs,P,Szo 18:00 V 9:00, 11:00

Gyóntatás: P 17:00- 18:00 Szo 17:45-18:00 V 8:30-9:00

Frissítések rendje


Hetente: Imaszándékok

Hivatali órák


Plébánia Hivatal: H 08.30-11:30; K,Cs 16:00-17:00
Urnatemető: Látogatható szentmisék alatt, irodai (hivatali) időben, valamint egyeztetéssel bármikor

Elérhetőség


Cím: 1039 Budapest Lehel u.14.
Tel.: (1) 368-3144
E-mail: info@isten-ember-vilag.hu