Csillaghegyi Jézus Szíve Plébánia róm. kat. missziós honlapja  

Imaszándék rovat, imádkozzunk együtt egymásért és a világért

Imaszándékokat ezen az űrlapon keresztül lehet kérni. A beküldött imaszándékok heti összesítésben kerülnek ki a weblodalunk Imaszándékok rovatába, hogy az egész egyházközségben együtt imádkozhassunk azokért. A vasárnapi miseszándék is kiegészül ezekkel.

Hálát adunk Istennek mindnyájatokért mindenkor, amikor megemlékezünk rólatok imádságainkban / 1Tessz 2 /
Mindig, minden imádságomban örömmel könyörgök mindnyájatokért / Fil 1.4 /
Nem szűnök meg hálát adni értetek, megemlékezve rólatok imádságaimban / Ef 1.16 /.


Milyen imát vár tőlünk az Isten?

Az előre megmondani soha nem tudjuk, hogy konkrétan milyen imát vár tőlünk az Isten. Azonban gyakran maga az élethelyzetünk jelzi, hogy mit kell az imaéletünkben tennünk. Kik azok, akik imát kértek tőlünk? Milyen szituációkat teremt az adott nap, amikor imádkozni akarunk? Valamit hálával meg kell köszönnünk? Esetleg váratlanul vétkeztünk, amiért imában is bocsánatot kell kérnünk? Végérvényesen tehát nem tudjuk előre rögzíteni az imafeladatainkat, de lényeg úgyis a készség, a folyamatos Isten felé fordulás igénye! / Johann Dietrich /.

2023. 33-34. heti imaszándékok

 • Családom testi-lelki egészségéért (Vivien)
 • Ilona édesanyjának gyógyulásáért (Vivien)
 • Kérjük ISTEN végtelen Irgalmát és Mária közbenjárását a következőkért:katolikus politikusokért, családomért, papokért, F.ért, EUCHARISZTIAtiszteletért, Tisztaságért,  a Verbitákért, az abortuszpártiak és a "katolikus" abortuszpártiak, különösen 17 személy! megtéréséért, békéért, Magyarország, Budapest, Mende védelméért, a magyar, amerikai, orosz, ukrán, EU-s, NATO-s politikusokért, azért, hogy minél több taggal bővüljön a Missziós Miseszövetség és a Lelki Adoptálás mozgalma. ISTENNEK hála az Életért!
 • Édesanyám, Zsuzsanna egészségéért
 • Azokért, akik bármi módon támogatják egyházközségünket / Péter atya /
 • Felesége elvesztése miatt gyászoló kétségbeesett özvegyért.
 • Kedves Testvérek! Kérem imáikat Erzsébetért, aki sajnos combnyaktörést szenvedett 86 évesen, most még műteni sem tudják egy hétig mert véralvadásgátlót szedett. Hálás köszönet: Balázs
 • Hálából 40. házassági évfordulóért
 • Beteg édesapáért

Mi az ima örömének az alapja?

Sokféle imádság lehetséges: egyénileg, közösségben, csendben-meditatíve, biblikus alapon, nagy imádkozók imáira támaszkodva stb. Egy dolog azonban elengedhetetlenül fontos az ima örömének megélése szempontjából. Ugyanis, akkor fogjuk megérteni az ima hatalmas potenciálját, erőt adó forrás-jellegét, ha belátjuk, hogy bármiféle imában az Úr Jézus jelenlétének misztériumát tapasztalhatjuk meg. Ekkor még a hangulatilag kevésbé lelkesítő ima is teljesen értelmesnek tűnhet a szemünkben! / Franz Diekamp /.

Mennyire hivatásod a közösségi ima?

A közös ima kezdettől fogva fontos törekvése volt az egyháznak. Mindannyian egy szívvel, egy lélekkel állhatatosa imádkoztak / ApCsel 1.14 / A közös ima folyamatosan valósul a szentmiséken. Végső soron minden egyéni, külön végzett ima is közös, mert mindig Jézus által, Jézussal együtt, a Szentlélek vezetésével történik. Ki-ki vizsgálja meg, a kapott talentuma arányában mennyire hivatása a szentmisén kívüli közös ima / Rudolf Schnackenburg /.

2023. 31-32. heti imaszándékok

 • Hálából, jól sikerült nyaralásért
 • Elhunyt munkatársamért, az ő üdvösségéért
 • Egy kétségbeesett emberért, hogy lelke nyugalmat találjon Istenben
 • Kérjük ISTEN végtelen Irgalmát és Mária közbenjárását a következőkért:katolikus politikusokért, családomért, papokért, F.ért, EUCHARISZTIAtiszteletért, Tisztaságért,  a Verbitákért, az abortuszpártiak és a "katolikus" abortuszpártiak, különösen 17 személy! megtéréséért, békéért, Magyarország, Budapest, Mende védelméért, a magyar, amerikai, orosz, ukrán, EU-s, NATO-s politikusokért, azért, hogy minél több taggal bővüljön a Missziós Miseszövetség és a Lelki Adoptálás mozgalma. ISTENNEK hála az Életért!
 • Kedves Testvérek! Köszönjük az imákat Beáért, most szeretnénk kérni hogy imádkozzanak Anitáért, hogy sikerüljön egy neki megfelelő munkát találnia. Köszönöm! Balázs
 • Magam és a családom testi-lelki egészségéért
 • Segítőmért, aki sokat tesz értem
 • Egy kitűnő óvónőért, aki példás módon törődik a kicsikkel
 • Beteg édesapáért
 • Hazánkért

Miért közösségi még az egyéni imánk is?

Vannak közösségi imák, amikor a hívők egybegyűlnek a templomban, s így fizikailag is egy térben megélik a többi hívővel való egységet. Azonban az otthoni, másoktól elkülönülten végezett ima sem csak magánima. Ugyanis, minden imádságot már eleve a Szentlélek inspirál. Ezért a Szentléleknek a hívőket hitben és szeretetben egybekapcsoló ereje révén minden ima egyházias. / Anton Rotzetter /

Miserend és gyóntatás


Misék: H,Sze 8:00 K,Cs,P,Szo 18:00 V 9:00, 11:00

Gyóntatás: P 17:00- 18:00 Szo 17:45-18:00 V 8:30-9:00

Frissítések rendje


Hetente: Imaszándékok

Hivatali órák


Plébánia Hivatal: H 08.30-11:30; K,Cs 16:00-17:00
Urnatemető: Látogatható szentmisék alatt, irodai (hivatali) időben, valamint egyeztetéssel bármikor

Elérhetőség


Cím: 1039 Budapest Lehel u.14.
Tel.: (1) 368-3144
E-mail: info@isten-ember-vilag.hu