Imaszándék rovat, imádkozzunk együtt egymásért és a világért

Imaszándékokat ezen az űrlapon keresztül lehet kérni. A beküldött imaszándékok heti összesítésben, szombatonként kerülnek ki a weblodalunk Imaszándékok rovatába, hogy az egész egyházközségben együtt imádkozhassunk azokért. A vasárnapi miseszándék is kiegészül ezekkel.

Hálát adunk Istennek mindnyájatokért mindenkor, amikor megemlékezünk rólatok imádságainkban / 1Tessz 2 /
Mindig, minden imádságomban örömmel könyörgök mindnyájatokért / Fil 1.4 /
Nem szűnök meg hálát adni értetek, megemlékezve rólatok imádságaimban / Ef 1.16 /.

Az imádság nem lesz terhedre, sőt, örömöddé válik, ha megtalálod a neked megfelelő módjait.Mi segít a legközelebb az Úrhoz? A csendes szemlélődés? A szótlan figyelem a Szentlélek jelenlétére? Egy biblikus meditáció? Kötetlenül megfogalmazott mondatok az Istenre irányitva, hozzá szólva? Egy elmélyült lelkiismeretvizsgálat imává formálása? A Miatyánk ismételt elimádkozása? Egy séta közbeni röpima? A lényeg, hogy a saját, számodra legmegvalósíthatóbb hangvételben szólalj meg, mert amit örömmel teszel, abban ki is fogsz tartani! / Eduard Hengstenberg /
- Házasságunkba gyermekáldásért
Aki nem imádkozik, könnyen áldozata lehet a közönynek, hiszen az ima visz Isten közelébe. Továbbá a napi imádság tapasztalata az, hogy elkötelezettek vagyunk neki, s nem vagyunk egyedül a világban. Ima nélkül az elpogányosodás útjára léphetnénk, mert az ima - szent VI. Pál pápa szép tanítása szerint - a "hit lélegzése". Az imádságra hívás Istentől jön, tőle indul ki, de nekünk kell azokat a testi, szellemi és lelki feltételeket magunkban létrehozni, melyek alapján az ima forrásai feltörhetnek bennünk / Christian Waldvogel /
- Kedves Testvérek! Imákat szeretnék kérni a következő szándékokra: Dávid, Zoltán, Júlia, Boglárka, P. Attila, B. Ferenc megtéréséért, egy ismerős szabadulásáért Köszönöm eddigi imáikat! Isten áldja meg szolgálatukat! Imával: Balázs
- Kedves Testvérek! Imákat szeretnék kérni a következő szándékokra: Péter, P. Gergely, G. Gergő, S. Imre, M. Tamás megtéréséért Köszönöm eddigi imáikat! Isten áldja meg szolgálatukat! Imával: Balázs
- Kamasz gyermek lelki békéjének megtalálásáért, s hogy a környezete szeretettel segítse ebben
Az ima kezdete már az imádság utáni vágyban benne van. A Szentháromság valósága létszerűen jelen van a megkereszteltekben, s ez hívja őket a találkozásra. Persze, a tényleges imakezdés kapcsán érhetnek minket csalódások, felléphetnek nehézségek. Azonban a hívás ereje és megtapasztalt valósága túlsegíthet ezeken. S akkor - bár nem biztos, hogy töretlenül - egyre inkább élménnyé, örömmé változhat az ima / Josef Pieper /.