Imaszándék rovat, imádkozzunk együtt egymásért és a világért

Imaszándékokat ezen az űrlapon keresztül lehet kérni. A beküldött imaszándékok heti összesítésben, szombatonként kerülnek ki a weblodalunk Imaszándékok rovatába, hogy az egész egyházközségben együtt imádkozhassunk azokért. A vasárnapi miseszándék is kiegészül ezekkel.

Hálát adunk Istennek mindnyájatokért mindenkor, amikor megemlékezünk rólatok imádságainkban / 1Tessz 2 /
Mindig, minden imádságomban örömmel könyörgök mindnyájatokért / Fil 1.4 /
Nem szűnök meg hálát adni értetek, megemlékezve rólatok imádságaimban / Ef 1.16 /.

- Hálából, hogy hamarosan ismét lehetnek nyilvános szentmisék
- Mindazokért, akik az itt megadott szándékokra imádkoznak / Péter atya /
- Kegyelemért-vigaszért, hogy egy lány feldolgozza szerelmi bánatát
- Egy nehéz munkahelyi konfliktus megoldódásáért
- Hogy minél több családban tudatos hittel gyakorolják a sérelmeken való felülemelkedés, a megbocsátás erényét / Péter atya /
- Hálából egészségért
- Mindazokért, akik szegénységebn élnek, hogy támogatókra leljenek
- Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kérek imaszándékot férjemért Sándorért, hogy meggyógyuljon az alkoholizmusból, és megkapja a katolikus hit kegyelmét, gyerekemért Kingáért jó egészségéért, testvéremért Béláért, egészségéért. Köszönöm!
A Szentlélek ad az imádságunknak szívbéli gyöngédséget, hiszen az Isten mélységeit is átlátja / 1Kor 2.10 /. Ő ugyanis így kiált bennünk, Abba, Atyánk! / Gal 4.6 /. A feltámadt Krisztus Szentlelkének jelenléte tehát segít, hogy bátran, odadóan, bizalommal átadjuk magunkat a mennyei Atya iránti imádásunknak / Franz-Joseph Nocke /.
- Nagymamáért, aki unokái hiteles keresztény nevelésében buzgólkodik
- Érettségi előtt álló lányért, hogy legyen elég önbizalma
- Egy lánya szeretetét visszanyerni akaró édesapáért
- Egy nagy igazságtalanságot elszenvedett kapusedzőért
- Házastársát ápoló hívünkért / Péter atya /
- Unokáiért sokat tevő, áldozatos nagymamáért
- Hálából az életem szépségeiért, az új éléményekért, az új barátokért és az új perspektívákért
- Betegséggel küzdő édesapáért
Az Isten létsíkjára csak az Isten emelhet minket. Ezért írja joggal szent Pál, hogy még azt sem tudjuk, hogyan kell helyesen imádkozni / Róm 8.26 /. Azonban a Szentlélek siet segítségünkre. Őáltala munkálkodik együtt a hívőkkel az Atya és a Fiú. Ha tehát botladozva, nehézségekkel küszködve imádkozunk, a Szentháromság előbb-utóbb lendületbe hozza imáinkat., s örömmé formálja küzdelmünket. / Hans Dreschler /
- Párkapcsolati válságba került idős emberért
- Hogy a Húsvétot a nehéz körülmények ellenére a hit örömével ünnepeljük. / Péter atya /
- Hálából konfliktus kedvező elrendeződéséért
- Hálából nagyon jól sikerült, felszabadító szentgyónásért
- Fiatal lányért, hogy megtalálja hivatását, munkahelyét és, hogy felvegyék arra a helyre, ahová frissen jelentkezett
- Nagy kísértéssel küszködő hívő emberért
- Hálából, szentgyónásban kapott kegyelemért
- Hálából egy ma született kislányért, hogy egészséges a baba és a mama is