Imaszándék rovat, imádkozzunk együtt egymásért és a világért

Imaszándékokat ezen az űrlapon keresztül lehet kérni. A beküldött imaszándékok heti összesítésben, szombatonként kerülnek ki a weblodalunk Imaszándékok rovatába, hogy az egész egyházközségben együtt imádkozhassunk azokért. A vasárnapi miseszándék is kiegészül ezekkel.

Hálát adunk Istennek mindnyájatokért mindenkor, amikor megemlékezünk rólatok imádságainkban / 1Tessz 2 /
Mindig, minden imádságomban örömmel könyörgök mindnyájatokért / Fil 1.4 /
Nem szűnök meg hálát adni értetek, megemlékezve rólatok imádságaimban / Ef 1.16 /.

Krisztusban az Atya jön közénk, s az Úr Jézus visszavisz minket Szentelkük által az Atyához. Ezért az imádság az üdvösség útja. Mivel létezik az üdvösség, ezért létezik az imádság, amely az üdvösséget kifejezésre juttatja" / Gerhard H. Schwabe /
- Az érettségizőkért
- Azokért, akik másokért is imádkoznak
- Édesanya gyógyulásáért
- Egyedülálló nő párkapcsolatáért és gyermekáldásért
- Dicsértessék a Jézus Krisztus! Imát szeretnék kérni gyógyulásomért, Szüleim megtéréséért Köszönettel, Tünde
- Egy házaspár kibéküléséért
- A mezőgazdasági termelők számára kedvező májusi időjárásért
- Azokért, akikről senki sem emlékezik meg / Péter atya /
Maga az Úr Jézus tanítja: ha imádkozol, menj a szobádba, ne lásson senki / Mt 6.6 /. Tehát a személyes Istenhez fordulás elhagyhatatlan feladat. Az Apostolok Cselekedetei viszont leírja, hogy a hívők közösségébe illeszkedik az egyéni ima ApCsel 1.14 /. Az imában tehát átadjuk magunkat az Istennek, s így az egész egyháznak. / Josef Blank /
- Elhunyt szerzetesnőért
- György lelki üdvösségéért / Ildikó /
- Hálából Covid-ból való gyógyulásért
- Hogy Isten kegyelméből és erősödő akaraterőmből fegyelmezett legyek az étkezésben
- Szentatyánk és Péter főpásztorunk szándékára / Péter atya /
- Egy érettségi előtt álló hívő lányért
- Imát szeretnék kérni fiam családjáért. Nagyon beteg édesanyáért Vivienért, kislányáért Adélért és Dávid édesapáért. Azért, hogy mielőbb meggyógyuljon, és élő igaz hitért a családban. Legyen meg mindenben az Úr akarata / Marika mama /
- Félelemben élő családért
- Hálából, hogy a csillaghegyi hívők sokféleképpen támogatnak / Péter atya /
- Idős édesanyját gondozó hívőért
- Hálából sikeres középiskolai felvételiért
Az egyedül imádkozó is közösségben végzi azt, mert A Szentlélek már eleve összekapcsol minden hívőt. A közös imádság nem elkülönült egyéni imák összegeként létezik, mert az egyházban Krisztus Atyát dicsőítő hálaadása valósul-folytatódik most és mindörökké. Az egyéni ima is azt jelenti tehát, hogy közösen mentjük meg egymást, a Szentlélek vezetésével / Josef Sudbrack /.