Imaszándék rovat, imádkozzunk együtt egymásért és a világért

Imaszándékokat ezen az űrlapon keresztül lehet kérni. A beküldött imaszándékok heti összesítésben, szombatonként kerülnek ki a weblodalunk Imaszándékok rovatába, hogy az egész egyházközségben együtt imádkozhassunk azokért. A vasárnapi miseszándék is kiegészül ezekkel.

Hálát adunk Istennek mindnyájatokért mindenkor, amikor megemlékezünk rólatok imádságainkban / 1Tessz 2 /
Mindig, minden imádságomban örömmel könyörgök mindnyájatokért / Fil 1.4 /
Nem szűnök meg hálát adni értetek, megemlékezve rólatok imádságaimban / Ef 1.16 /.

Valaki így vont párhuzamot a sport és az ima között: kezdetben kemény próbatétel volt az edzés. Nem mindig volt hozzá kedvem. Egy idő után azonban a testem kezdett egyre jobban reagálni, s már nem volt annyira megerőltető a tréning. Így van ez az imádsággal is: minél kitartóbb vagy, annál inkább átéled az Istennel való beszélgetés örömét / Ismeretlen szerző /.
- Egy kétségbeesett emberért, hogy visszanyerje lelkének nyugalmát
- Az itt együtt-imádkozókért (Péter atya)
- Egy elkeseredett emberért, hogy vigaszra találjon
- Hálából, hogy jó keresztény nevelést kaptam
- Egy munkanélküliért, hogy mihamarabb munkát találjon
Isten ajándék akar lenni számunkra: Ezért nem a követelésekre adja a szeretetét, hanem a hitre, bizalomra, ráhagyatkozásra. Az Isten azután felel, miután megvizsgálta türelmünket. Kérdezzük meg magunkat, hogy állhatatosan imáádkozunk-e, vagy inkább rendszertelenül, szeszély szerint, hangulatot keresve? / Georg Muschalek /.
- Eddig meddő házaspárért, hogy gyermekük születhessen
- Haldoklókért, akikről senki nem emlékezik meg (Péter atya)
- 59 évesen váratlanul elhunyt Zsoltért
- Egy koronavírusos tanárért
- Ezen a héten tragikus körülmények között az örök hazába költözött fiatal édesanyáért, és családjáért
- Hálából az internetes miseközvetítésekért
Az Isten gyakran irritálóan reagál az imáinkra: nem mindig azonnal fedi fel az arcát. Ez kiábrándíthat, elkedvetleníthet minket. Azonban senki sem követelhet tőle, nem vonhatja kérdőre őt. Az imában egyetlen helyes magatartás van, az, ha hittel az ő végtelen kegyelmére hagyatkozunk / Paula Seethaler /.