Imaszándék rovat, imádkozzunk együtt egymásért és a világért

Imaszándékokat ezen az űrlapon keresztül lehet kérni. A beküldött imaszándékok heti összesítésben, szombatonként kerülnek ki a weblodalunk Imaszándékok rovatába, hogy az egész egyházközségben együtt imádkozhassunk azokért. A vasárnapi miseszándék is kiegészül ezekkel.

Hálát adunk Istennek mindnyájatokért mindenkor, amikor megemlékezünk rólatok imádságainkban / 1Tessz 2 /
Mindig, minden imádságomban örömmel könyörgök mindnyájatokért / Fil 1.4 /
Nem szűnök meg hálát adni értetek, megemlékezve rólatok imádságaimban / Ef 1.16 /.

- Szentatyánk, Ferenc pápa szándékára / Péter atya /
- Helyzetét kilátástalannak érző emberért, hogy hitben erősödjön az optimizmusa
- Hálából, születésnap boldog megünnepléséért
- Ismerősöm, Mária sikeres szemműtétjéért
- Péter főpásztorunk szándékára / Péter atya /
- Hat évesen elhunyt kisfú gyászoló szüleiért
A mi imádságunk attól keresztény, hogy magából az Úr Jézusból indul ki. A feltámadt Krisztus mindig jelen van, akkor is, ha nem látjuk őt, mert a léte eredeti és átfogó. A nekünk adott Szentlélek minket is áthat, s egyben az Úr Jézus imájával is egységben van. Így jut el a mi személyes-egyéni imánk magához a mennyei Atyához! / Peter Hünermann /
- Munkahelyi problémával küszködő barátomért
- Hálából, barátokért
- Azokért, akik egyházközségünket nagyszerű szaktudásukkal segítik. / Péter atya /
- Azokért, akik anyagilag, adományokkal segítenek szegényeken
- Egy motivációs gondokkal küszködő egyetemista lányért
- Egy kételyekkel küszködő édesanyáért
- Hálából, hogy Isten a fiatalokat is hívja és megszólítja úgy, ahogyan mi magunk nem feltétlenül tudnánk
- Hálából plébánosunk derűéjért és optimizmusáért, mellyel Isten szeretetét és hitelesen közvetíti
Urunk, Jézus, segíts minket kegyelmeddel, hogy szívesen imádkozzunk, akkor is, ha átéljük, szavaink gyarlóak, szegényesek, s nem tudunk nagy szavakkla Hozzád fordulni.Te magad, a te imáinkban való Szentlelkes jelenléted teszi igazzá a hozzád fordulásunkat. Így értjük meg, hogy bűnös mivoltunkkal együtt is hitelesen imádkozhatunk
- Egy még nagyobb szeretetért küzdelemben levő családért
- Azokért, akik családtag betegeiket otthon áldozatosan gondozzák
- Hálából sikeres érettségiért
- Az Eucharisztikus Világkongresszus sikeres, lelkileg felemelő megrendezéséért / Péter atya /
- Hogy minél több szülő tekintse szívügyének a keresztény hit továbbadását / Péter atya /