Imaszándék rovat, imádkozzunk együtt egymásért és a világért

Imaszándékokat ezen az űrlapon keresztül lehet kérni. A beküldött imaszándékok heti összesítésben, szombatonként kerülnek ki a weblodalunk Imaszándékok rovatába, hogy az egész egyházközségben együtt imádkozhassunk azokért. A vasárnapi miseszándék is kiegészül ezekkel.

Hálát adunk Istennek mindnyájatokért mindenkor, amikor megemlékezünk rólatok imádságainkban / 1Tessz 2 /
Mindig, minden imádságomban örömmel könyörgök mindnyájatokért / Fil 1.4 /
Nem szűnök meg hálát adni értetek, megemlékezve rólatok imádságaimban / Ef 1.16 /.

- Egyházközségünk családjaiért (Péter atya)
- Egy ismerős család istenkereső fiataljaiért
- Hosszú szenvedés után elhunyt Lászlóért kérek imát
- Családjában magát hátrányosan megkülönböztetettnek érző lányért
- Kérem az imádságot Isten segítségéért, útmutatásáért, lelki világosságért, irányításért kiszolgáltatott, kilátástalan helyzetben. Kérem az imádságot a Szüzanya védelméért e fenyegetettségben. Szüzanyám, te a legösszekuszálódottabb csomónak is kioldója vagy, kérlek segíts! Bocsánatot kérek, ha a szükség és a jóhiszemüség elvakított és vétkeztem. Jézusom, szabadíts meg a rosszakaró(k)tól, légy velünk, ne hagyj magunkra! Jézusom, irgalmazz nekünk!
- Beteg édesanya gyógyulásáért
- Hálából az egész évben kapott kegyelmekért
- Ártatlanul megvádolt embertársamért, hogy bocsánatot kérjenek töle és rehabilitálják. Köszönöm
- Egy jótevőmért
- Édesanyámért halálának ma a 9. évében. Áldja meg a Jóisten örök boldogsággal
Szent János leírta az evangéliumában, hogy Jézus megkérdezte az őt követő két tanítványt: mit kerestek? / Jn 1.38 /. Ennek mintjára, jó, ha mi is tisztázzuk: mit is szeretnénk az adott imában elérni? Irgalmat a bűneinkért? Hálát adni a sok kapott jóért? A hitünk erősítését? Egy nehéz élethelyzetünk tisztázását? A Szentlélek fog segíteni ennek megtalálásában / Peter Köster /.
- Mátyásért, egy fiatal, skizofréniában szenvedő gyógyulásáért, és szüleiért
- Elhunyt Zsolt üdvösségéért
- Motiválatlanságával küszködő egyetemista lányért
- Nemrég fiatalon elhunyt barátunkért
Az ima lehetősége mindenekelőtt kegyelem, mert csak az Úr Jézus nyithatja meg önmagát szeretetből a számunkra. Viszont, igyekeznünk kell, hogy önmagunkban megteremtsük az ima előfeltételeit. Van, akinél ez az imát kiváltó ok az egyszerű-csendes imádás. Van, akinél az Úrral való beszélgetés igénye. Van, akinél egy lelkiismeretvizsgálat. A lényeg, hogy rájöjjünk, személyesen milyen utak járhatók számunkra az imában. / Bernhard Lonergan /.
- 92 éves édesanyáért
- Az Esztergom-Budapest Főegyházmegye papságáért (Péter atya)
- A plébániai Karitászban segítőkért
- Egy jótevőnk gyógyulásáért (Péter atya)
- Egy depressziós barátom gyógyulásáért
- Hálából, segítésért