Imaszándék rovat, imádkozzunk együtt egymásért és a világért

Imaszándékokat ezen az űrlapon keresztül lehet kérni. A beküldött imaszándékok heti összesítésben, szombatonként kerülnek ki a weblodalunk Imaszándékok rovatába, hogy az egész egyházközségben együtt imádkozhassunk azokért. A vasárnapi miseszándék is kiegészül ezekkel.

Hálát adunk Istennek mindnyájatokért mindenkor, amikor megemlékezünk rólatok imádságainkban / 1Tessz 2 /
Mindig, minden imádságomban örömmel könyörgök mindnyájatokért / Fil 1.4 /
Nem szűnök meg hálát adni értetek, megemlékezve rólatok imádságaimban / Ef 1.16 /.

Sokan panaszolják, hogy üres levegőbe beszélésnak élik meg az imát. A változás ott kezdődhet, hogy bátran elengedjük az ilyen érzést. Ez eleinte a keresztrefeszítettség tapasztalatával járhat együtt: nem vagyunk a magunk ura, Istenre kell figyelnünk, nekik kell engedelmesnek lennünk. Ha viszont kitartunk, hagyjuk, hogy ő maga szóljon, akkor létre jön a vele való közösség boldgító valósága / Karlheinz Müller /.
- Kedves Testvérek! Imákat szeretnék kérni a következő szándékokra: napi áldozókért, engesztelőkért, virrasztókért, tisztítótűzben szenvedő lelkekért, veszélyeztetett magzatokért. Köszönöm eddigi imáikat! Isten áldja meg szolgálatukat
- Azokért, akik a NEK kapcsán szállást ajánlottak fel / Péter atya /
- Hálából, felszabadítónak megélt szengyónásért
- Egy covid-beteg rokonom gyógyulásáért
- Testvérek közötti kibékülésért
- Hálából, családon belüli kibékülésért, új egyezség megtalálásáért, megbocsátásért
- Egy elkeseredett fiúért, hogy vigaszra leljen
Végül is az üdvösség abban van, hogy teljesen egyetértünk az Isten tökéletes szeretet-akaratával. Ahogy az Úr Jézus imádkozta: Atyám, ne az én akaratom legyen meg, hanem a tiéd / Lk 22.42 /. Tehát, ha Isten akaratát keressük, ki kell lépnünk önmagunkból, hogy az ő kezébe adjuk magunkat. Ez eleinte a keresztre feszítettség érzését adhatja, de fokról-fokra rájöhetünk arra, hogy a végtelen szeretetnek való önátadásunk nyitja meg a boldogságunk útját / Gotthard Fuchs /
- Kórházi rehabilitáción levő hívőért, hogy ne kedvetlenítse el az otthonától való távollét
- Kedves Testvérek! Imákat szeretnék kérni a következő szándékokra: Péter, P. Gergely, G. Gergő, S. Imre, M. Tamás megtéréséért Köszönöm az imákat! Isten áldja meg szolgálatukat
- Az elsőáldozókért és szüleikért, hogy hűségesek maradjanak / Péter atya /
- Egy gimnáziumi felvételi fellebbezés sikeréért
- Hálából, jól sikerült érettségi és felvételi vizsgáért
- Egy nagymamáért, aki sokat tesz unokái hitre neveléséért
- Az elsőpéntekes betegekért / Péter atya /
- Egy édesanyáért, aki szeretné megjavítani kapcsolatát a fiával
Sokféle módon lehet imádkozni, s ezek mindegyike hasznos és tanulságos lehet. Amikor komolyan és kitartóan imádkozol, akkor egyre jobban fel fogod fedezni Krisztus valóságának titkát. S ez a tapasztalat fog téged rávezetni arra az ima-útra, ami sajátosan a tiéd lehet, mert legközelebb visz Urunkhoz. / Edmund Arens /.