Imaszándék rovat, imádkozzunk együtt egymásért és a világért

Imaszándékokat ezen az űrlapon keresztül lehet kérni. A beküldött imaszándékok heti összesítésben, szombatonként kerülnek ki a weblodalunk Imaszándékok rovatába, hogy az egész egyházközségben együtt imádkozhassunk azokért. A vasárnapi miseszándék is kiegészül ezekkel.

Hálát adunk Istennek mindnyájatokért mindenkor, amikor megemlékezünk rólatok imádságainkban / 1Tessz 2 /
Mindig, minden imádságomban örömmel könyörgök mindnyájatokért / Fil 1.4 /
Nem szűnök meg hálát adni értetek, megemlékezve rólatok imádságaimban / Ef 1.16 /.

Senki sem köteles az imádságban szavakat és gondolatokat halmozni. Elvileg lehetőség a hallgatás. Azonban ilyenkor nem arról van szó, hogy semmit nem tudunk mondani az Istennek, hanem egyszerűen csak örülünk az Ő jelenlétének. Ezért ez a hallgatás és csend nagy elmélyülés lehet, az élő-személyes teljeséggel való valódi találkozás ünnepe. / Adrienn von Speyr /.
- Sokat szenvedett László üdvösségéért
- Beteg édesanya gyógyulásáért
- Zoltán gyógyulásáért
- Hogy türelemmel és megértéssel tudjunk lenni mások iránt
- Egy félelemben élő hívő megbékéléésért, megnyugvásáért
- Egy 10 éves felvételiző kisdiákért, aki 01.23-án központi írásbeli felvételi vizsgát tesz. Kérjük a Jóistent, segítse őt a vizsga során, hogy jó eredményt érjen el, erőfeszítése eredményes legyen
- Egy családon belüli konfliktus békés, megegyezéses megoldásáért 
- A felvételizőkért
- Szüleimért, akik jó szavukkal, imáikkal és sok egyéb módon segítik a családunkat
Ha akadályokat élsz meg az imában, egyet mindig tehetsz: maradj meg benne! Továbbra is törekedj arra, amit imádkozóként tenni akarsz. Add oda Istennek a jelenlegi helyzetedet, s hittel bízzál abban, hogy ő így is elfogad, így is szeret. Találkozni akar veled akkor is, ha éppen bénultnak érzed magadat az imádságra. / Antonio Viras /
- Egy örökösödési vita békés rendeződéséért
- A plébániánkon működő Szent Mónika Kör tagjaiért (Péter atya)
- Egy hit iránt érdeklődő lányért, hogy keresése Jézus után eredményes legyen
- Most elhunyt Éva üdvösségéért, aki sok jót tett másokkal
- Elsőpéntekes betegeinkért (Péter atya)
- Nehéz helyzetében egy fiatal nő a gyermekvállalásáról Istennek tetsző módon döntsön
Hangulataink változnak, mint ahogy a külső természetben az időjárási állapotok. Hívnunk kell a Szentlelket, hogy ő legyen az imára való állandó készségünk segítője, a lelkesültség idején éppúgy, amint a fáradtság, kedvetlenség, ernyedtség közepette. Hogy ne a körülmények miatt fogadjuk el Krisztust, hanem Krisztus miatt a körülményeket / Hanna-Barbar Gerl-Falkowitz /