Imaszándék rovat, imádkozzunk együtt egymásért és a világért

Imaszándékokat ezen az űrlapon keresztül lehet kérni. A beküldött imaszándékok heti összesítésben, szombatonként kerülnek ki a weblodalunk Imaszándékok rovatába, hogy az egész egyházközségben együtt imádkozhassunk azokért. A vasárnapi miseszándék is kiegészül ezekkel.

Hálát adunk Istennek mindnyájatokért mindenkor, amikor megemlékezünk rólatok imádságainkban / 1Tessz 2 /
Mindig, minden imádságomban örömmel könyörgök mindnyájatokért / Fil 1.4 /
Nem szűnök meg hálát adni értetek, megemlékezve rólatok imádságaimban / Ef 1.16 /.

- Nagymama sikeres orvosi kezeléséért
- Kedves Testvérek! Imákat szeretnék kérni a következő szándékokra: Keserű és Pánczél család élő és elhunyt tagjaiért és Faragó család lelki és testi gyógyulásáért Köszönöm eddigi imáikat! Isten áldja meg szolgálatukat
- Webmesterünkért, aki folyamatos, csendes és szorgalmas háttérmunkával működteti plébániánk honlapját és facebook oldalát / Péter atya /
- Hálából sikeres szemműtétért
- Betegeiket otthon gondozókért
- Nagyanyjukat gondozó unokákért
- Hálából, súlyos beteg jelentős felépüléséért
- Egy magányos emberért, hogy még több segítőre találjon
- Beteg nagypapa gyógyulásáért
Mivel önmagunktól nem tudunk imádkozni / Róm 8.26 /, ezért kérnünk kell a Szentlelket, hogy jelenlétével ragadjon meg minket. A Szentlélek ugyanis kiragad minket önmagunkból, s így kiléphetünk a csak-emberi létünkből, eljutva Jézus által az Atyához. Megmaradnak ugyan az emberi keretek - végesség, tehetetelenség, érzelmi leblokkolások -, de már ott van a természetfeletti mozanat is! / Alex Stock /
- Keresztény orvosért, hálából
- Kedves Testvérek! Imákat szeretnék kérni a következő szándékokra: Szent Anna réti engesztelő kápolna megépüléséért, hazánk és Kecskemét város lelki megújulásáért, Rózsafüzér társulatokért, Szeretetláng kiáradásáért. Köszönöm eddigi imáikat! Isten áldja meg szolgálatukat
- Szegeden a héten meggyilkolt két áldozat üdvösségéért
- Azokért, akik sokat tesznek a NEK sikeréért
- Hálából a sok szép Európa-bajnoki focimeccsért
- Azokért, akik adományaikkal és imáikkal segítik plébániánkat / Péter atya /
- A napokban elhunyt paptársakért / Péter atya /
Az imádság mindig azzal kezdődik, hogy Isten előbb szeret minket, s ezért már megadta híveinek az ima lehetőségét. Tudja a ti mennyei Atyátok, mire van szükségetek, mielőtt még kérnétek őt / Mt 6.8 /. Ezért mindig tudnod kell, hogy imádság közben nem magunknál vagyunk, hanem már eleve elértük a Szentháromság létét, persze az ő kegyelméből. Így tehát nem kell ragaszkodnunk a magunk hangulatához, elképzeléséhez, hogy mit tudunk és mit nem tudunk az imában elérni./ Bernhard Sill /.
- Hálából a hitoktatási évben kapott kegyelmekért / Péter atya /
- Kedves Testvérek! Imákat szeretnék kérni a következő szándékokra: Mindszenty bíboros, Galgóczy Erzsébet boldoggá avatásáért és gyermekáldásért Köszönöm eddigi imáikat! Isten áldja meg szolgálatukat
- A német püspökökért, hogy hűségesek maradjanak Rómához / Péter atya /
- Hálából 36 év papi szolgálat során kapott kegyelmekért / Péter atya /
- Hálából egy jól sikerült családi összejövetelért
- Egy súlyos erkölcsi dilemma sikeres megoldásáért
- Súlyos beteg és családi problémával küszködő szomszédért
- Hálából sikeres államvizsgáért, az új barátokért, és a sok egyéb ajándékért, amit a Jóistentől kaptunk és kapunk
- Az óbudai esperesi kerület papságáért / Péter atya /
- Homoszexuálisokért, hogy realisztikus alázattal éljenek