Imaszándék rovat, imádkozzunk együtt egymásért és a világért

Imaszándékokat ezen az űrlapon keresztül lehet kérni. A beküldött imaszándékok heti összesítésben, szombatonként kerülnek ki a weblodalunk Imaszándékok rovatába, hogy az egész egyházközségben együtt imádkozhassunk azokért. A vasárnapi miseszándék is kiegészül ezekkel.

Hálát adunk Istennek mindnyájatokért mindenkor, amikor megemlékezünk rólatok imádságainkban / 1Tessz 2 /
Mindig, minden imádságomban örömmel könyörgök mindnyájatokért / Fil 1.4 /
Nem szűnök meg hálát adni értetek, megemlékezve rólatok imádságaimban / Ef 1.16 /.

A szívünk gyakran tele van világi gondokkal, problémákkal, melyek elzárnak minket az Istentől. Mégsem vagyunk még ekkor sem reménytelen helyzetben. Ugyanis a keresztségben már megkaptuk a Szentlelket, melyet, ha nem fojtjuk el, mindig segítségül hívhatunk. Az Úr Jézus eleven Szentlelke pedig ismételten inspirál minket a Kriszussal való közösségre, az Úr Atyát dicsőítő imádságába való bekapcsolódásba. / Johannes Beutler /.
Kedves Testvérek! Imákat szeretnék kérni a következő szándékokra: Ádám, V. Attila megtéréséért és B. Tamás és K. Tamás megszentelődéséért Köszönöm eddigi imáikat! Isten áldja meg szolgálatukat!
Az Úr szembesít minket azokkal a szavakkal, melyeket a prófétáknak adott. Ezekhez az üzenetekhez tisztelettel, friss értelemmel és alázatosan kell közelednünk. Ha nem hanyagoljuk el az ő tanúságukat, hanem minden erőnkkel azonosulunk velük, akkor megértjük, hogy mire hívnak és tanítanak. Így a saját imaéletünk is gazdagodhat általuk, mert átélhejük, amit ők is átéltek. / Eva Zeller /
- Kedves Testvérek! Imákat szeretnék kérni a következő szándékokra: papi, szerzetesi hivatásokért, továbbá István atyáért, György atyáért, Balázs atyáért, Mátyás atyáért, G. László atyáért, F. József atyáért Köszönöm eddigi imáikat! Isten áldja meg szolgálatukat
- A NEK sikeréért / Péter atya /
- Kolléganőmért, Ildikóért, aki csupán 30 éves, és mosollyal küzd a rák ellen / Endresz Gabriella /
Az Isten sokféle módon szólítható meg. A Zsoltárok például eredetikeg énekelt imádságok. Ha énekelve imádkozunk, akkor nem pusztán az értelmünk szólal meg, hanem az egész lényünk, testestől-lelkestől. Tehát az érzelmi világunkkal, a fantáziánkkal, az egész képzelőerőnkkel is kapcsoltba léphetünk az Istennel. / Lorenz Wachinger /