Imaszándék rovat, imádkozzunk együtt egymásért és a világért

Imaszándékokat ezen az űrlapon keresztül lehet kérni. A beküldött imaszándékok heti összesítésben, szombatonként kerülnek ki a weblodalunk Imaszándékok rovatába, hogy az egész egyházközségben együtt imádkozhassunk azokért. A vasárnapi miseszándék is kiegészül ezekkel.

Hálát adunk Istennek mindnyájatokért mindenkor, amikor megemlékezünk rólatok imádságainkban / 1Tessz 2 /
Mindig, minden imádságomban örömmel könyörgök mindnyájatokért / Fil 1.4 /
Nem szűnök meg hálát adni értetek, megemlékezve rólatok imádságaimban / Ef 1.16 /.

- Kedves Testvérek! Imákat szeretnék kérni a következő szándékokra: napi áldozókért, engesztelőkért, virrasztókért, tisztítótűzben szenvedő lelkekért, veszélyeztetett magzatokért Köszönöm eddigi imáikat! Isten áldja meg szolgálatukat! Imával: Balázs
- Minden megfogant kis élet megszülessen, minden abortusznak vége legyen az egész világon Szűz Mária szeplőtelen szíve által és Szűz Mária akarata szerint legyenek felnevelve a gyerekek. Nagyon köszönöm a picik nevében !
Sokan hiszik azt, hogy ők már mindent tudnak az imáról, mert ismerik az alapvető imákat, mint például a Miatyánk vagy az Üdvözlégy. Természetesen, a közös imákban központi szerepet játszik a liturgia. Azonban a hit sokféle imakifejezési módot ismer, hiszen a hit teljessége nem szorítható bele leegyszerűsített képletekbe.Ezért imádkozzál bátran a saját szavaiddal, kötetlenül, ha úgy adódik, akár dadogva, ügyetlenül, mert az Úr Jézus megértő Szíve nyitva áll előttünk. / Karl Kertelge /.
- Kedves Testvérek! Imákat szeretnék kérni a következő szándékokra: Péter, P. Gergely, G. Gergő, S. Imre, M. Tamás megtéréséért Köszönöm eddigi imáikat! Isten áldja meg szolgálatukat! Imával: Balázs
- Abortuszok megállításáért az egész világon, hogy minden kis megfogant élet megszülessen és Szűz Mária akarata szerint legyenek fölnevelve most és örökre. Ámen !!! Nagyon köszönöm a picik nevében
Loyolai szent Ignác szép gondolata szerint az ember Isten dicséretére lett teremtve. Ez azonban nem jelenti azt, hogy mindig az érzelmi feldobottság helyzetében imádkozunk. A kereszten maga az Úr Jézus is átélte a szenvedés közepette való küszködő imát. De éppen ezért tud megértő lenni, ha mi magunk is ilyen helyzetben keressük őt, akár elkalandozó gondolatokkal vagy szívünk keserűségével. / Joachim Gnilka /
- Kedves Testvérek! Imákat szeretnék kérni a következő szándékokra: Dávid, Zoltán, Júlia, Boglárka, P. Attila, B. Ferenc megtéréséért Köszönöm eddigi imáikat! Isten áldja meg szolgálatukat
- Imát szeretnék kérni, hogy egy egészséges kisbaba egészséges édesanyja lehessek. Sajnos nemrég egy terhességet elveszítettem. Köszönöm
- Szeretnék imát kérni, hogy a rossz és kétségbeejtő gondolatok ne tudjanak erőt venni rajtam
- Szüleimért szeretnék kérni imát, az ő jó testi és lelki egészségükért. Hogy jól legyenek és boldog hosszú nyugdíjas éveik legyenek