Imaszándék rovat, imádkozzunk együtt egymásért és a világért

Imaszándékokat ezen az űrlapon keresztül lehet kérni. A beküldött imaszándékok heti összesítésben, szombatonként kerülnek ki a weblodalunk Imaszándékok rovatába, hogy az egész egyházközségben együtt imádkozhassunk azokért. A vasárnapi miseszándék is kiegészül ezekkel.

Hálát adunk Istennek mindnyájatokért mindenkor, amikor megemlékezünk rólatok imádságainkban / 1Tessz 2 /
Mindig, minden imádságomban örömmel könyörgök mindnyájatokért / Fil 1.4 /
Nem szűnök meg hálát adni értetek, megemlékezve rólatok imádságaimban / Ef 1.16 /.

Az imádság Jézus szívébe való eljutás. Nem biblikus képpel kifejezve ugyanezt, arról van szó, hogy átéljük-megértjük, az abszolút valóság létközlése már imaképessé tette a hívőt. Aki ezt a képességet tettekre, imára váltja, az közösségben van és él Jézussal, a Szentlélek által az Atya létébe jutva. Ha valaki akár csak egyszer megízlelte ennek ragyogó ízét és boldogságát, az nem cserélné el a világ kincséért sem az imát. / Walter Brugger SJ /.
- A Szentatya és megyésfőpásztorunk szándékára / Péter atya /
- Egy házassági semmiségi beadvány sikeréért
- Egy idős bácsiért, aki halálfélelemben él
- Hálából, gyógyulásért
- Családokért, ahol anyagi nehézséget okoz a pandémia
- Egy idős beteg gyógyulásáért
- Egy súlyos fogászati betegségtől szenvedő édesanyáért
- Hálából egy sikeres felvételiért
- Hogy a terveinket kellő rugalmassággal kezeljük, és mindig elsősorban az Isten szándékait keressük
- Egy szekta által zaklatott hívőért
- Egy autista kamaszért és szüleiért, hogy sikerrel legyenek úrrá a nehézségeken
- Hogy okos módon, a határainkat jól felfogva legyünk segítőkészek / Péter atya /
- Azokért, akik imaszándékot osztanak meg honlapunkon és imádkoznak mások szándékára is
Az imádság öröm. Öröm, mert az Úrban örvendezhetünk, hiszen Jézus mindig velünk imádkozik. Igaz, néha a kötelességszerűség áll előtérben. Azonban az Úr Jézus soha sem ígérte, hogy állandóan szárnyalni fogunk az imában. De tudjuk, hogy az imában nem az érzelmi-hangulati összetevő a lényeg, hanem az örömteli hitben szóvá tett életünk. / Gerhard Ludwig Müller /
- Plébániánk családjaiért, hogy a járvány idején különös figyelemmel törődjenek egymással
- Egy gazdag emberért, hogy szegény sorsú testvérével szemben együttérzőbb legyen
- 99 évesen elhunyt édesapa üdvösségéért
- Családi vita utáni kibékülésért
- A nagy hidegben különösen veszélyeztetett hajléktalanokért
- A liberalizmusban tévelygőkért (Péter atya)
- Testvérek kibéküléséért
- Elhunyt Jálics Ferenc atyáért, lelki üdvösségéért
Sok hívő panaszkodik, hogy érzése szerint az imában csak önmaga körül forog. Ettől a zavaró érzéstől az szabadíthat meg, ha értjük, hogy a Szentlélekkel lét-közösségben már az Atyánál vagyunk, mert a Lélek az Atyával egylényegű Úr Jézus Szentlelke. Tehát ha üresnek érezzük magunkat, vagy fáradtak vagyunk, netán a bűneink nyomasztanak, mégis, a Szentlélek által ezeken felülemelkedünk! / Christoph Schönborg /