Imaszándék rovat, imádkozzunk együtt egymásért és a világért

Imaszándékokat ezen az űrlapon keresztül lehet kérni. A beküldött imaszándékok heti összesítésben, szombatonként kerülnek ki a weblodalunk Imaszándékok rovatába, hogy az egész egyházközségben együtt imádkozhassunk azokért. A vasárnapi miseszándék is kiegészül ezekkel.

Hálát adunk Istennek mindnyájatokért mindenkor, amikor megemlékezünk rólatok imádságainkban / 1Tessz 2 /
Mindig, minden imádságomban örömmel könyörgök mindnyájatokért / Fil 1.4 /
Nem szűnök meg hálát adni értetek, megemlékezve rólatok imádságaimban / Ef 1.16 /.

- Egy lelki válsággal küzdő fiatalért
- Egy gondokkal küszködő kismamáért
- Hálából új munkahely megtalálásáért
- A napokban elhunyt két idős lelkipásztorért / Péter atya /
- Hogy híveink bátran képviseljék a kereszténységet a közéletben / Péter atya /
Mi történik, ha nem tartunk ki az imában? Akkor alapvetően az történik, hogy az Isten léte egyre inkább eltávolodónak látszik, szinte valótlannak tűnik. Ekkor az Isten már nem egy megragadó, konkrét valóság, Ezért az imáról soha ne mondjunk le, hanem állandóan keressük az Úr közelségét, hogy a folyamatos vele való beszélgetésben egyre inább társává lehessünk. / Gánóczy Sándor /.
- Sok magánéleti-párkapcsolati nehézséggel küszködőért
- Hogy hűségesek maradjunk nagyböjti fogadalmainkhoz
- Egy édesanyáért, hogy belássa, miként növekedhet a gyermekei iránti türelemben
- Egy örökösödési vita testvéries elrendezéséért
- Súlyos műtéten átesett beteg gyógyulásáért
- Plébániánk híveiért, hogy e nehéz időkben jól feltalálják magukat / Péter atya /
- Hálából a nehézségekért (is), mert érezzük, hogy valóban minden a javunkra válik
Az Úr Jézus gyakran húzódott félre, hogy az Atyával beszélgessen, pedig sokan sürgették: mindenki téged keres. Az Úr Jézus az ilyetén imájával is tanít, méghozzá arra, hogy ne tekintsük haszontalannak az imádságra fordított időt. Sőt, ő maga az imádságot tekintette elsődlegesnek: például, Lázár feltámasztása ELŐTT is imádkozott. Az ima megszenteli minden cselekvésünket! / Josef Sudbrack SJ /.
- Hogy szüleinket védje meg az Úr a járvány további időszakában. Hálás szívvel vagyunk az eddigiekért is!
- A felvételizőkért, akiknek még a szóbeli rész hátra van
- Papi hivatásokért / Péter atya /
- Házastársát gondozó-segítőért
- Hálából egészségért, Isten megtapasztalt segítéseiért
- Egy nehéz helyzetbe került emberért, hogy ne essen kétségbe, hanem lelkierővel reagáljon
- Egy rászorultat önzetlenül folyamatosan segítőért
- Váratlanul elhunyt Snell György püspök atyáért / Péter atya /
- Hálából, súlyos betegségből való felgyógyulásért
- Egy Óbudán tanító tanárnőért, aki épp kórházban van