Imaszándék rovat, imádkozzunk együtt egymásért és a világért

Imaszándékokat ezen az űrlapon keresztül lehet kérni. A beküldött imaszándékok heti összesítésben, szombatonként kerülnek ki a weblodalunk Imaszándékok rovatába, hogy az egész egyházközségben együtt imádkozhassunk azokért. A vasárnapi miseszándék is kiegészül ezekkel.

Hálát adunk Istennek mindnyájatokért mindenkor, amikor megemlékezünk rólatok imádságainkban / 1Tessz 2 /
Mindig, minden imádságomban örömmel könyörgök mindnyájatokért / Fil 1.4 /
Nem szűnök meg hálát adni értetek, megemlékezve rólatok imádságaimban / Ef 1.16 /.

- Kedves Testvérek! Imákat szeretnék kérni a következő szándékokra: Szent Anna réti engesztelő kápolna megépüléséért, hazánk és Kecskemét város lelki megújulásáért, Rózsafüzér társulatokért, Szeretetláng kiáradásáért. Köszönöm eddigi imáikat! Isten áldja meg szolgálatukat! Imával: Balázs
- Imát kérnék Róbert fiamért és családjáért, akik a hétvégén hosszú útra indulnak. A Jóisten és Szűzanya kísérje őket, hogy szerencsésen célba érjenek.
- Beteg és nehéz helyzetben lévő Zoltánért
Amikor a Szűzanya kimondta Istennek, hogy történjék velem a szavaid szerint / Lk 1.38 /, akkor még maga sem sejtette, hogy mivel jár konkrétan ez az igen. A mi imáink is belevisznek minket az Isten útjának titkaiba. Az ima nyitottságában érlelődik a hitünk, s a szeretet nagyobb tágasságára, praxisára vezethet minket / Eugen Biser /
- Dicsértessék a Jézus Krisztus. Szükségem van támogató és a jó Istennél közbenjáró imáitokat, hiszen fizikailag is, lelkileg is gyengének érzem magam. Kérem imádkozzatok értem, h ez a rossz testi közérzet- zsibbadás, fajdalom, szédülés és a mellé társuló lelki sivatag - félelem, ketely, negatív gondolatok, aggodalom elmúljon és jól legyek. Nagy szükségem van az imáitokra. Köszönöm szépen
- Kedves Testvérek! Imákat szeretnék kérni a következő szándékokra: Mindszenty bíboros, Galgóczy Erzsébet boldoggá avatásáért és gyermekáldásért Köszönöm eddigi imáikat! Isten áldja meg szolgálatukat! Imával: Balázs
- Minden megfogant kis élet megszülessen az egész világon ne legyen abortusz és Szűz Mária akarata szerint neveveljék fel a gyerekeket. Ámen Köszönöm szépen a picik nevében is
- Dicsértessék a Jézus Krisztus! A fiamért Lukácsi Márkért kérnék imát. Az Úr áldja önöket! Lukácsiné Tábori Eleonóra
Manapság nagy divat nem hívő körökben a világ pozitív látásának követelménye. Mindent pozitívan kell látni, sőt, adott esetben a bajt is le kell tagadni. Keresztényekként viszont tudjuk, hogy az imában minden probléma is feldolgozható, s mindig van okunk az örömre, még akkor is, ha nehézségeinek vannak. Imádkozó emberekként tehát soha ne engedjünk a rezignáció, a keserűség érzésének, mert a megtapasztalt Isten-jelenlét erővel és vigasszal tölt el. / Eberhard Schockendorf /.
A dicsérő imádságnak a szentírásban egyetlen tárgya van, az élő Isten. A héber nyelvben a dicsőítés ujjongó, kitörő örömet jelent. A Szűzanyával együtt mi is kell, hogy gyakran imádkozzuk: magasztalja lelkem az Én Uramat. Ez az alapmagatartás átsegít az élet nehézségein, a kedvetelenségeken, a lélek éjszakáján is./ Heinrich Petri /.