Imaszándék rovat, imádkozzunk együtt egymásért és a világért

Imaszándékokat ezen az űrlapon keresztül lehet kérni. A beküldött imaszándékok heti összesítésben, szombatonként kerülnek ki a weblodalunk Imaszándékok rovatába, hogy az egész egyházközségben együtt imádkozhassunk azokért. A vasárnapi miseszándék is kiegészül ezekkel.

Hálát adunk Istennek mindnyájatokért mindenkor, amikor megemlékezünk rólatok imádságainkban / 1Tessz 2 /
Mindig, minden imádságomban örömmel könyörgök mindnyájatokért / Fil 1.4 /
Nem szűnök meg hálát adni értetek, megemlékezve rólatok imádságaimban / Ef 1.16 /.

- Hálából azokért, akik a karantén idején adománnyal segítették egyházközségünket. (Péter atya)
- A bérmálkozásra készülőkért, hogy a halasztás miatt ne veszítsék kedvüket. (Péter atya)
- Hálából az egész tanévért, a hittanosokért, a digitális oktatásért. (Oravecz Tünde)
- Élő és meghalt családtagokért.
- Hálából sikeres vizsgáért
A Szentlélek megtanít minket imádkozni / Róm 8.26 /, mert az imádkozó Úr Jézus Szentlelke, aki a Lélek által van jelen az egyházában. Általa szabadulunk ki a puszta saját lét zártságából, magányából, hogy az Isten uralmának, közösségének, szeretetének tágasságába jussunk. Így szívünkből szól az ima, az Isten ajándékaként, másokért, az Egyházért és önmagunkért / Heribert Mühlen /.
- Hogy egyre több szülő felismerje a rendezett családi élet fontosságát. (Péter atya)
- Egy felelőtlen lány jobb belátásra téréséért.
- Egy édesanyáért, aki nehezen találja meg a serdülő gyermekeivel a kiegyensúlyozott kapcsolatot.
- Imát kérünk egy édesanya gyógyulásáért, valamint, hogy a nehézségekben, betegségben is felismerjük Jézus szeretetét és alázatosan együttműködjünk terveinek megvalósításában.
- Elhunyt Mártáért
- Hálából a Szűzanyának az eddig kapott kegyelmekért és gyermekeink békességes életéért
- Hálából Péter atyáért és minden papért, akik áldozatosan és sok türelemmel szolgálják egyházközségüket és a híveiket. Köszönet értük!
Az Úr Jézus emberként is lehetségesnek, megvalósíthatónak és vonzónak mutatta a mennyei Atyával való kapcsolatot. Az Ő imájába kapcsolódva keressük az Atya akaratát, s nem a magunkét. Így nem a magunk szintjére húzzuk le az Istent, hanem mi emelkedünk föl hozzá, hitben-reményben-szeretetben. / Peter Eicher /.
- Elhunyt Tamásért
- Testvérek kibéküléséért, konfliktusuk rendeződéséért.