Imaszándék rovat, imádkozzunk együtt egymásért és a világért

Imaszándékokat ezen az űrlapon keresztül lehet kérni. A beküldött imaszándékok heti összesítésben, szombatonként kerülnek ki a weblodalunk Imaszándékok rovatába, hogy az egész egyházközségben együtt imádkozhassunk azokért. A vasárnapi miseszándék is kiegészül ezekkel.

Hálát adunk Istennek mindnyájatokért mindenkor, amikor megemlékezünk rólatok imádságainkban / 1Tessz 2 /
Mindig, minden imádságomban örömmel könyörgök mindnyájatokért / Fil 1.4 /
Nem szűnök meg hálát adni értetek, megemlékezve rólatok imádságaimban / Ef 1.16 /.

Annak, aki a saját életét Isten szeretetének fényében érti, az imádság az emberi létezés legmélyebb voltát tárja fel.Az imában megtapasztalja, hogy ki is ő valójában, s önmaga megismerésében egyben megérti Isten nagyságát is, az ő mérhetetlen szentségét, szeretetét, irgalmasságát. Felfedezi-megéli az üdvösség Szentháromságtól jövő nagyszerű tervét, ahogyan ezt Jézus Krisztusban a megfeszített és feltámadott Úrban kinyilatkoztatta / Carlo Maria Martini /.
- Hogy akiket megkísért a kedvetlenség, Krisztusból erőt merítsenek az újrakezdéshez.
- István gyógyulásáért, orvosi kezelése sikeréért.
- Azokért, akik nehéz helyzetben lévőkért imádkoznak, közöttük érettünk is.
- Adjatok velem együtt hálát Urunk Jézusnak, hogy Csillaghegyen is sok öröm ér/t/, minden gond közepette is! (Péter atya)
- Hogy minden csillaghegyi hívő egyre jobban az Úr Jézus közelségének örömében éljen. (Péter atya)

- Imát kérünk egy édesanya gyógyulásáért, valamint, hogy a nehézségekben, betegségben is felismerjük Jézus szeretetét és alázatosan együttműködjünk terveinek megvalósításában.

- Hogy a gyermekemmel való kapcsolat, Isten akarata szerint rendeződjön.