Imaszándék rovat, imádkozzunk együtt egymásért és a világért

Imaszándékokat ezen az űrlapon keresztül lehet kérni. A beküldött imaszándékok heti összesítésben, szombatonként kerülnek ki a weblodalunk Imaszándékok rovatába, hogy az egész egyházközségben együtt imádkozhassunk azokért. A vasárnapi miseszándék is kiegészül ezekkel.

Hálát adunk Istennek mindnyájatokért mindenkor, amikor megemlékezünk rólatok imádságainkban / 1Tessz 2 /
Mindig, minden imádságomban örömmel könyörgök mindnyájatokért / Fil 1.4 /
Nem szűnök meg hálát adni értetek, megemlékezve rólatok imádságaimban / Ef 1.16 /.

- Kedves Testvérek! Imákat szeretnék kérni a következő szándékokra: Ádám, V. Attila megtéréséért és B. Tamás és K. Tamás megszentelődéséért Köszönöm eddigi imáikat! Isten áldja meg szolgálatukat! Imával: Balázs
- Fiatal diákért aki új iskolában kezd, hogy beilleszkedjen, barátokra, társakra találjon és erőt merítsen környezete támogatásából is.
- Kedves imádkozók! Imát szeretnék kérni és istent bocsánatáért könyörgőm hogy adja kegyelmét rám és Zolira hogy ez a szerelem beteljesüljön. Hisz ő teremtette a nőt és a férfit egymásnak. Ámen
- Hálából a Szentatya látogatásáért
Nagyon sokan az imádságban valamilyen hasznot keresnek: Isten adjon nyugalmat, teljesítse kéréseinket, erősítsen meg érdekeink érvényesítésében stb. Ha kezdünk türelmetlenné válni, ez fontos figyelmeztetés lehet, hogy nem jó úton járunk. Hiszen az Isten nagyobb a szívünknél, őt senki sem vonhatja kérdőre. Épp fordítva, nekünk kell felemelkednünk az ő szempontjaihoz. S akkor megtapasztaljuk, hogy mindig jobb az, amit ő akar, hogy őt nagylelkűségben nem lehet felülmúlni". / August Schulz /
- Kedves Testvérek! Imákat szeretnék kérni a következő szándékokra: Keserű és Pánczél család élő és elhunyt tagjaiért és Faragó család lelki és testi gyógyulásáért Köszönöm eddigi imáikat! Isten áldja meg szolgálatukat! Imával: Balázs
- Kedves Testvérek! Imákat szeretnék kérni a következő szándékokra: papi, szerzetesi hivatásokért, továbbá István atyáért, György atyáért, Balázs atyáért, Mátyás atyáért, G. László atyáért, F. József atyáért. Köszönöm eddigi imáikat! Isten áldja meg szolgálatukat! Imával: Balázs
Bizalommal kell imádkozni, mert Isten nagyobb a szívünknél / 1Jn 3.20 /. Ha mindig mindent azonnal meg akarunk kapni, akkor nincs bennünk bizalom Isten iránt. A bizalom az a keresztény magatartás, amelyben Isten valóságosan megjelenhet. / Ignazio Larranga /.
Alapvetően kétféle lehetőség nyílik meg az imában. Az egyik az, amikor tulajdonképpen a saját igényeinket közöljük az Istennel. Ez az önmagunkba zárkózás veszélyét hordja magában. A másik lehetőség az, ha elengedjük a saját magunkra koncentrálást, s az alázatos vámos / Lk 18.13 / módjára egyszerűen elismerjük az Istenre utaltságunkat. A valódi ima engedi szóhoz jutni az Istent: mit akarsz Uram, hogy tegyek?" / Susanne Heine /