Imaszándék rovat, imádkozzunk együtt egymásért és a világért

Imaszándékokat ezen az űrlapon keresztül lehet kérni. A beküldött imaszándékok heti összesítésben, szombatonként kerülnek ki a weblodalunk Imaszándékok rovatába, hogy az egész egyházközségben együtt imádkozhassunk azokért. A vasárnapi miseszándék is kiegészül ezekkel.

Hálát adunk Istennek mindnyájatokért mindenkor, amikor megemlékezünk rólatok imádságainkban / 1Tessz 2 /
Mindig, minden imádságomban örömmel könyörgök mindnyájatokért / Fil 1.4 /
Nem szűnök meg hálát adni értetek, megemlékezve rólatok imádságaimban / Ef 1.16 /.

Az igazi keresztény imádság a Szentlélektől származik. A Szentlélek a szívünkben, lényünk-létünk legmélyén hatékony, s ezért Jézus számunkra vonatkozó konkrét szeretet-tervét közli. Aki az Atya igazságát keresi, az Úr Jézus követésében, a Szentlélek által, az az értelmét figyelmesen használva, az élete keretében felfedezi a hivatását, küldetését, feladatait. / Wilhelm Egger OFM /.
- Egy betegségéből javuló további gyógyulásáért
- Egy születésnapját ünneplő közeli rokonomért
- Down-szindrómás magzat megszületéséért és a családjáért
- A bíboros-főpásztor és a Szentatya szándékára / Péter atya /
- Hálából egy Istentől eltávolodott hívő újbóli megtéréséért
Az Úr Jézus az Atya temploma, mert benne testi mivoltában is ott lakik az Isten teljessége. A Krisztus Szentlelkével áthatott egyház tagjai pedig ugyanúgy imádkozhatnak, mint Jézus, mert általuk utunk nyílik az Atyához. Ezért minden hívő imádsága, imaszándéka minden körülmény között eljut az Atyához. Tehát mindig abban a hitben és meggyőződésben imádkozhatsz, hogy nem a levegőbe beszélsz, hanem bekapcsolódsz az abszolút Szenháromság-szeretet létáramlásába! / Ferdinand Dexinger /.
- Súlyos műtét után lábadozó beteg további gyógyulásáért
- Hogy fegyelmezettségével minél több ember segítsen a Covid-járvány megfékezésében / Péter atya /
- Hálából egy vita szeretetben jól sikerült elrendezésért
- Webmesterünkért, hálából, hogy van on-line mise, mely sok kegyelmet közvetít / Péter atya /
- Nagybeteg gyógyulásáért
- A munkahelyi nehézségekben való kitartásért és azok enyhüléséért
- Hálából sikeres felvételiért
- A lélegeztetőgépen levő Covid-betegek gyógyulásáért
Az Úr Jézus gyakran vonult vissza imádkozni, még akkor is, amikor pedig sokan keresték. Az evangéliumok viszonylag keveset mondanak az ő imájának konkrét tartalmáról. Azonban maga ez a tény, hogy az imádságot előbbre valónak tartotta, jelzi és kinyilatkoztatja a számunkra, hogy az imádságra fordított idő soha nem elvesztegetett / Heinrich Seiffert /