2021. 24. heti imaszándékok

- Hálából a hitoktatási évben kapott kegyelmekért / Péter atya /
- Kedves Testvérek! Imákat szeretnék kérni a következő szándékokra: Mindszenty bíboros, Galgóczy Erzsébet boldoggá avatásáért és gyermekáldásért Köszönöm eddigi imáikat! Isten áldja meg szolgálatukat
- A német püspökökért, hogy hűségesek maradjanak Rómához / Péter atya /
- Hálából 36 év papi szolgálat során kapott kegyelmekért / Péter atya /
- Hálából egy jól sikerült családi összejövetelért
- Egy súlyos erkölcsi dilemma sikeres megoldásáért
- Súlyos beteg és családi problémával küszködő szomszédért
- Hálából sikeres államvizsgáért, az új barátokért, és a sok egyéb ajándékért, amit a Jóistentől kaptunk és kapunk
- Az óbudai esperesi kerület papságáért / Péter atya /
- Homoszexuálisokért, hogy realisztikus alázattal éljenek