2021. 13. heti imaszándékok

- Párkapcsolati válságba került idős emberért
- Hogy a Húsvétot a nehéz körülmények ellenére a hit örömével ünnepeljük. / Péter atya /
- Hálából konfliktus kedvező elrendeződéséért
- Hálából nagyon jól sikerült, felszabadító szentgyónásért
- Fiatal lányért, hogy megtalálja hivatását, munkahelyét és, hogy felvegyék arra a helyre, ahová frissen jelentkezett
- Nagy kísértéssel küszködő hívő emberért
- Hálából, szentgyónásban kapott kegyelemért
- Hálából egy ma született kislányért, hogy egészséges a baba és a mama is