Meglepő, ha nem megy az imádság?

Az Isten létsíkjára csak az Isten emelhet minket. Ezért írja joggal szent Pál, hogy még azt sem tudjuk, hogyan kell helyesen imádkozni / Róm 8.26 /. Azonban a Szentlélek siet segítségünkre. Őáltala munkálkodik együtt a hívőkkel az Atya és a Fiú. Ha tehát botladozva, nehézségekkel küszködve imádkozunk, a Szentháromság előbb-utóbb lendületbe hozza imáinkat., s örömmé formálja küzdelmünket. / Hans Dreschler /