Kiemel az ima önmagunkból, önmagunk fölé?

Sok hívő panaszkodik, hogy érzése szerint az imában csak önmaga körül forog. Ettől a zavaró érzéstől az szabadíthat meg, ha értjük, hogy a Szentlélekkel lét-közösségben már az Atyánál vagyunk, mert a Lélek az Atyával egylényegű Úr Jézus Szentlelke. Tehát ha üresnek érezzük magunkat, vagy fáradtak vagyunk, netán a bűneink nyomasztanak, mégis, a Szentlélek által ezeken felülemelkedünk! / Christoph Schönborg /