1. A héten az Iroda hétfőn délelőtt, kedden és csütörtökön délután tart nyitva, a szokott időben. 2. A héten templomunkban - a bíboros-főpásztor rendelkezése nyomán - csak szombaton 18 órakor lesz szentmise. 3. Vasárnap menjünk el minél többen a NEK záró miséjére, ahol maga Ferenc pápa lesz a főcelebráns.. 4. A tanévnyitó szentmise 19-én, vasárnap, a 9 órai szentmisén lesz.
1. Az Iroda a héten hétfőn 1/2 9 és 1/2 12 között, kedden és csütörtökön 16 és 17 óra között tart nyitva. 2. A héten hétvégén csak szombat este, 18 órakor lesz mise, a vasárnapi templomi misék kivételesen elmaradnak. Aki szombat este sem, és vasárnap a NEK misére sem tud elmenni, az a bíboros főpásztortól erre a vasárnapra felmentést kap a misehallgatás kötelezettsége alól. 3.A hétköznapi misék rendje ezen a héten is változatlan. 4. A tanévnyitó szentmise szeptember 19-én, vasárnap, a 9 órakor lesz. 5. A NEK programjairól az Új Ember dupla számában, az utolsó oldalakon nagyon jó, áttekinthető összefoglalás, és sok hasznos tudnivaló van. Minél többen vegyünk részt a NEK-en, így is tanúskodva hitünkről!
1. A héten az Iroda hétfőn délelőtt 9 és fél 12 között, kedden és csütörtökön 16-17 óra között tart nyitva.2. A 28-i máriaremetei zarándoklat miatt 28-án nem lesz mise a templomunkban. A gyalogos zarándokok reggel 9 órakor indulnak a templom elől.Busz nem lesz a járványhelyzet miatt. 3. 27-én, pénteken fél hattól a szent Mónika csoport imádkozik a családokért. Előtte 17 órától rózsafüzérima lesz. 4. A NEK programjairól tájékozódjatok a NEK honlapjáról. Jövő vasárnap a legfontosabb információkat kifüggesztjük a hirdetőtáblára, a vitrinbe. 5. Szeptembertől beindul a hitoktatás. Évnyitó Veni Sancte szentmise - a NEK miatt - szeptember 19-én lesz.
1. Az Iroda a héten hétfőn fél kilenctől fél tizenkettőig, kedden és csütörtökön 16-17 óra között tart nyitva. 2. Szeptember 5-én elkezdődik a NEK, mely egy héten át tart. Mindenkit buzdítunk a rendezvényeken való részvételre! A bíboros főpásztor rendelkezése alapján szeptember 5-én és 12-én, vasárnap, délelőtt sehol nem lesznek plébániai misék. Mindenkit arra kér, hogy vegyen részt a nyitó és záró misén. Templomunkban is e két vasárnapon csak szombat előesti mise lesz, a szokott időben / 18 órakor /. Ha valaki sem a szombati előesti, sem a NEK misén nem tud résztvenni, annak a bíboros főpásztor erre a két vasárnapra felmentést ad a szentmisén való részvétel alól! 3. A héten elkezdődik az iskolai hitoktatás. Az évnyitó Veni Sancte szeptemer 19-én, a 9 órai misén lesz. Plébániai hittan egyelőre - a járvány negyedik. hulláma miatt - nem lesz. 4.A misék végén a perselyadományt a bejáratnál kihelyezett kis kosárban helyezzétek el.
1. Az Iroda a héten hétfő délelőtt fél 9 és fél 12 között, kedden és csütörtökön 16-17 óra között tart nyitva. 2. Augusztus 20-án, pénteken, szent István király ünnepén, délelőtt 9 és 11 órakor lesznek szentmisék. Nem parancsolt ünnep. 3.Augusztus 28-án, szombaton Máriaremetére lesz hálaadó zarándoklat. Ezen a napon, szombat este nem lesz mise a templomunkban. A járványhelyzet miatt különbuszt nem indítunk. Gyalogosan vagy gépkocsival lehet eljutni. 4. A perselyadományt a misék végén, a hátul kihelyezett kis kosarakba kérjük elhelyezni.