1. Az Iroda hétfőn, kedden és csütörtökön tart nyitva, a szokott időben. 2.A héten, 17-én, szerdán elkezdődik az idei év Nagyböjti időszaka. A reggel 8 órai szentmisén hamvazás lesz, és 20-21-én, szombat-vasárnap a misék végén is. A hamvazás a fejre szórt kismennyiségű hamuval történik.Szerda szigorú böjt: a 18-60 év között korosztályhoz tartozók ezen a napon háromszor étkezhetnek és egyszer lakhatnak jól. A böjti előírás nem az önsanyargatásról szól, hanem az Úr Jézus megváltói szeretet-áldozata iránti hálánk és örömünk kifejezésének egyik módja. Nagyböjt péntekjein a saját asztalánál étkező 18-60 év között korosztály tagjai tartózkodnak a húsevéstől. 3. Idén a járványra tekintettel kivételesen nem tartunk közös-nyilvános keresztutat a templomban, de mindenki otthon hétről-hétre átelmélkedheti - saját választott imaszövege alapján - Urunk keresztútját. 4.A bérmálási emléklapokat a jövő héten, 20-21-én, szombat-vasárnap, a misék után a sekrestyében át lehet venni.
1. Az Iroda a héten hétfőn, kedden és csütörtökön tart nyitva, a szokott időben. 2. A misék végén Balázs-áldás lesz. 3.A Nagyböjt e hónap 17-én, Hamvazószerdával kezdődik 4. A bérmálkozók a sekrestyében átvehetik a keresztlevelüket. 5. Akik tartanak a fertőzéstól, jöhetnek hétköznap is misére, amikor lényegesen kevesebb résztvevő van. A személyes részvétel és a szentáldozás lehetősége többlet az on-line miséhez képest.
1.Köszönjük mindenki 1%-os adófelajánlását, s kérjük, hogy a jövőben is gondoljanak Alapítványunk támogatására! 2. A héten az Iroda hétfőn, kedden és csütörtökön tart nyitva, a szokott időben. 3. A Nagyböjt idén február 17-én kezdődik. 4.Február 3-án és 7-én a misék végén Balázs-áldás lesz. 5. Ha valaki tart a nagyobb létszám miatt a vasárnapi szentmiséken a fertőzéstől, hétköznapon is eljöhet, amikor sokkal kisebb a részvétel. Így a vasárnapi miséinkbe való internetes bekapcsolódás mellett lehetőség nyílik szentáldozásra is, mely a misének lényegi része.
1.A héten az Iroda hétfőn, kedden és csütörtökön tart nyitva, a szokott időben. 2. Február 2-án, kedden, Gyertyaszentelő Boldogasszony Ünnepe lesz. A Karácsony tágabb értelemben is véget ér. 3. Február 3-án, szerdán, kivételesen nem lesz szentmise / egy temetésre kell időben odaérkeznünk /. Azonban reggel 3/4 8-kor tartok egy on-line szentbeszédet az aktuális napi evangéliumról. 4. Február 6-án, szombaton, és 7-én vasárnap, a misék után Balázs-áldás lesz, de a járvány miatt kollektíve / nem egyesével /, mert a hívek tömörülése kockázatos lenne. 5. A bármálási emléklapokat és a keresztleveleket hamarosan visszaadjuk. 6. A Nagyböjt idén február 17-én kezdődik.
1. A héten az Iroda hétfőn, kedden és csütörtökön tart nyitva, a szokott időben 2. Ferenc pápa meghirdette a szent József évet. Az elnyerhető búcsú feltételeiről szóló vatikáni szöveget kihelyezzük a hirdetőtáblára. 3.Idén február 17-én kezdődik a Nagyböjt. 4.Köszönjük mindenki támogató adományát, akár perselypénz, akár banki átutaás formájában érkezik.