1.A misékbe mindenki bekapcsolódhat a Napi Prédikáció facebook oldalon keresztül. 2. Így a napi hittan tanulás lehetősége is megvan. 3. Gyónási lehetőség szombatonként lesz, 11 és 12 óra között, a kertben / a cserkészháznál levő kapun lehet bejönni /. 4. Áldozási lehetőség vasárnaponként lesz, a templom bejáratánál, negyed kilenc és fél kilenc között. 5. Az adományokat be lehet dobni a térdeplőnél levő két perselybe.
A bíboros főpásztor március 8 / hétfőtől / hatályba lépő rendelkezése szerint a szentmisék és a szentségkiszolgáltatások a rendelet visszavonásáig szünetelnek. A temetések megtarthatók. Kérjük, hogy a Napi Prédikáció facebook oldalunkon kövesétek majd a szentmiséket, melyeket zárt ajtók mögött, tehát a nép részvétele nélkül is megtartunk. A templom nem lesz bezárva. Kérjük, hogy az adományokat a perselybe dobjátok be, illetve átutalással továbbítsátok. Az OTP bankszámla neve: Jézus Szíve Plébánia . Bankszámlaszám: 11703006-20042206 Imádkozzunk egymásért, s vigyázzunk egymásra az állami járványügyi intézkedések betartásával, kéri bíboros főpásztorunk.
1. Az Iroda héten hétfőn, kedden és csütörtökön tart nyitva, a szokott időben. 2. Aki még nem vette át a bérmálási emléklapot, a misék után megteheti. 3. Március 20-án szombaton fél 10-től 12 óráig a Napi Prédikáció facebook oldalunkon on-line lelkigyakorlatot tartunk, dr. Papp Tamás máriaremetei plébános vezetésével 4. A Jóistenbe vetett hittel és reménnyel közöljük, hogy Főegyházmegyénk egyik segédpüspöke, Snell György atya elhunyt. Foglaljuk imáinkba. 5. A bíboros főpásztor nyomatékkal kéri az össze járványügyi intézkedés betartását.
1. A héten az Iroda hétfőn, kedden és csütörtökön tart nyitva, a szokott időben. 2. Március 20-án, szombaton fél 10 és 12 óra között a Napi Prédikáció facebook oldalunkon online lelkigyakorlatot tartunk dr. Papp Tamás remetekertvárosi plébános atya vezetésével. 3. Még vannak el nem vitt bérmálási emléklapok, melyket a misék után a tulajdonosuk a sekrestyében átvehet. 4. A Covid-járvány miatt péntekenként idén nincs keresztút. 5. Mindenkit buzdítok, hogy a nagyböjti szentgyónást ne hagyja az utolsó pillanatra.
1. Az Iroda a héten hétfőn, kedden és csütörtökön tart nyitva, a szokott időben. 2. A bérmálási emléklapok a sekrestyében átvehetők. 3. A járvány miatt kérjük, hogy a padsoroknál csak minden másodikban foglaljunk helyet. 4. Szintén a járvány miatt idén kivételesen nincs közös-nyilvános keresztút. 5. Március 20-án / szombaton / a Napi Prédikáció facebook oldalunkon online lelkigyakorlatot tartunk, fél 10-től 12 óráig. A három 20 perces lelkigyakorlatos elmélkedést dr. Papp Tamás máriaremetei plébános vezeti, az ezekhez kapcsolódő beszélgetésekben a társa én leszek. Kétszer 10 perces szentségimádás is tagolja a lelkigyakorlatot.