1. A héten az Iroda hétfőn, kedden és csütörtökön tart nyitva, a szokott időben. 2. Szombaton 11 és 12 óra között gyóntatás van a kertben. 3. Vasárnap negyed 9 és fél 9 között áldozási lehetőség van a templom előtt. 4. Adományokat átutalással / OTP számlaszámunk a honlapunkon olvasható /, vagy a templomperselybe való bedobással lehet eljuttatni. Mindenki adományát szívből köszönjük! 5. A templomi online szentmiséink a Napi Prédkáció facebook oldalunkon olvasható rend szerint érhetők el. 6. Mindenkinek kívánunk áldott Húsvéti Ünnepeket!
1. A héten az Iroda kedden, szerdán és csütörtökön tart nyitva, a szokott időben. 2. Húsvétvasánap 9 és 11 órakor lesznek misék, Húsvéthéfőn úgyszintén. 3. Továbbra is tart a pandémia miatti zárlat: nincsnenek nyilvános misék. Azonban Temesszentandrási Péter idővonalán élőben, és a Napi Prédikáció facebook oldalunkon pedig felvételről be lehet kapcsolódni a szentmisékbe. 4. A perselyadományokat a templom bejáratánál levő két perselybe lehet elhelyezni, illetve a honlapunkon olvasható OTP bankszámlára lehet átutalni. Mindenki adományát szívből és hálásan köszönjük! 5. Az adó 1%-át a honlapunkon olvasható alapítványi számon lehet felajánlani. 6. Mindenkinek kívánok a magam, és a munkatársaim nevében is kegyelmekben gazdag, áldott Húsvéti Ünnepeket!
1. A jövő héten az Iroda hétfőn, kedden és csütörtökön tart nyitva, a szokott időben. 2. Szombaton, 20-án, a kertben 11-12 óra között gyónási lehetőség van. 3. Vasárnap, 21-én, negyed kilenc és fél kilenc között áldozási lehetőság van, a temlpom bejáratánál. 4. A Nagyheti szertartás hogyanjáról és rendjéről a bíboros úr még nem rendelkezett. 5. A perselyadományokat átutalással is lehet továbbítani / számlaszám a honlapunk nyitó oldalán olvasható /. Vagy a templomi bejáratnál levő két perselybe helyezhető. Minden adományt hálásan köszönünk!
1. Az Iroda hérfőn, kedden és csütörtökön tart nyitva, a szokott időben. 2. A bíboros-főpásztor rendelkezése értelmében a Nagyhéten is érvényben maradnak az eddigi szabályok, tehát a Nagyhéten sem lesznek templomi nyilvános szertartások. Ajánljuk és javasoljuk a Napi Prédikáció facebook oldalunkon zajló templomi közvetítésekbe való bekapcsolódást! Nagycsütörtökön este 6 órakor, Nagypénteken szintén este 6 órakor kezdődik a szertartás. A Húsvéti szertartás este 8 órakor kezdődik. A vatikáni-római központi útmutatás értelmében a különleges körülményekre tekintettel elhagyunk bizonyos szokásos elemeket / pl. tűzgyújtás a templom előtt /. Húsvétvasárnap a szokott időben, 9 és 11 órakor lesznek a misék. Húsvéthétfőn szintén 9 és 11 órakor. 3. Szombaton, 27-én, a kertben 11 és 12 óra között gyónási lehetőség van. Vasárnap, 28-án délelőtt negyed 9 és fél 9 között áldozási lehetőség van.4. Vasárnap hajnalban óraátállítás lesz. Egy órával előre kell állítani a kismutatót.
Sajnálattal közlöm, hogy a március 20-ra meghirdetett online lelkigyakorlatunk elmarad, mert a felkért lelkigyakorlatos atya visszalépett.