Augusztus 28-29: Évközi 22. vasárnap

1. Az Iroda a héten hétfőn fél kilenctől fél tizenkettőig, kedden és csütörtökön 16-17 óra között tart nyitva. 2. Szeptember 5-én elkezdődik a NEK, mely egy héten át tart. Mindenkit buzdítunk a rendezvényeken való részvételre! A bíboros főpásztor rendelkezése alapján szeptember 5-én és 12-én, vasárnap, délelőtt sehol nem lesznek plébániai misék. Mindenkit arra kér, hogy vegyen részt a nyitó és záró misén. Templomunkban is e két vasárnapon csak szombat előesti mise lesz, a szokott időben / 18 órakor /. Ha valaki sem a szombati előesti, sem a NEK misén nem tud résztvenni, annak a bíboros főpásztor erre a két vasárnapra felmentést ad a szentmisén való részvétel alól! 3. A héten elkezdődik az iskolai hitoktatás. Az évnyitó Veni Sancte szeptemer 19-én, a 9 órai misén lesz. Plébániai hittan egyelőre - a járvány negyedik. hulláma miatt - nem lesz. 4.A misék végén a perselyadományt a bejáratnál kihelyezett kis kosárban helyezzétek el.