Február 28: Nagyböjt 2. vasárnapja

1. Az Iroda héten hétfőn, kedden és csütörtökön tart nyitva, a szokott időben. 2. Aki még nem vette át a bérmálási emléklapot, a misék után megteheti. 3. Március 20-án szombaton fél 10-től 12 óráig a Napi Prédikáció facebook oldalunkon on-line lelkigyakorlatot tartunk, dr. Papp Tamás máriaremetei plébános vezetésével 4. A Jóistenbe vetett hittel és reménnyel közöljük, hogy Főegyházmegyénk egyik segédpüspöke, Snell György atya elhunyt. Foglaljuk imáinkba. 5. A bíboros főpásztor nyomatékkal kéri az össze járványügyi intézkedés betartását.