Prédikációk

Mt 25.14-30

1Tessz 5.1-6

Péld 31.10-13 , 19-20 , 30-31

Lk 18.1-8

Lk 17.26-37