Prédikációk

Szent Tamás apostol ünnepe

Szűz Mária látogatása Erzsébetnél

Mt 8.28-34

Mt 8.23-27

Szent Péter és Pál apostolok