Imaszándék rovat, imádkozzunk együtt egymásért és a világért

Imaszándékokat ezen az űrlapon keresztül lehet kérni. A beküldött imaszándékok heti összesítésben, szombatonként kerülnek ki a weblodalunk Imaszándékok rovatába, hogy az egész egyházközségben együtt imádkozhassunk azokért. A vasárnapi miseszándék is kiegészül ezekkel.

Hálát adunk Istennek mindnyájatokért mindenkor, amikor megemlékezünk rólatok imádságainkban / 1Tessz 2 /
Mindig, minden imádságomban örömmel könyörgök mindnyájatokért / Fil 1.4 /
Nem szűnök meg hálát adni értetek, megemlékezve rólatok imádságaimban / Ef 1.16 /.

Hívőkként észleljük a teremtett dolgok törékenységét, s azt is, hogy gyakran mi magunk sem felelünk meg az Isten üdvözítő akaratának. Ez a tapasztalat fogalmazódik meg abban, hogy kérjük Urunkat, mentsen meg elveszettségünkből, tanácstalanságunkból, kétségbeesésünkből, mindenből, ahol leküzdhetetlenül határainkba ütközünk. / Romano Guardini /
- Imádkozzunk az egészségügyben dolgozó keresztényekért, hogy munkájukkal Krisztus szeretetéről tanúskodjanak.
- Imádkozzunk azokért, akik idős szüleiket, rokonukat otthon áldozatok árán segítik-ápolják.
- Egy beteg édesanyáért
- Hogy minél többen belássák, milyen fontos egymásért is imádkozni!
- Egyházközségünk betegeiért
- Családért
- A hitben ingadozókért, kételkedőkért,hogy újból bizonyosságra találjanak.
- Mindig imádkozom és imát kérek az iskolai hittanosokért. Azokért különösen, akik nehezen tanulnak otthonról, ahol a család sok nehézséggel küzd: munkanélküliség, több gyermekesek, idős szülőket is el kell látniuk. Mindez a karanténban hatványozódik. Ezen kívül az elsőáldozásra készülőkért is szeretnék imát kérni.
Az imára való készséged már az előtt az Isten valóságának egyik észlelési módja, mielőtt szavakban kimondanád, sőt, mielőtt a gondolata körvonalat öltene. Az Isten mindent megalapozó lét-valóságának ez az eredeti és személyes észlelése az, ami kifejeződik a dicsőítésedben, hálaadásodban, kéréseidben, az imádatodban, irgalmáért való könyörgésedben, s iránta való bizalomra indít / Rudolf Schnackenburg /.
Annak, aki a saját életét Isten szeretetének fényében érti, az imádság az emberi létezés legmélyebb voltát tárja fel.Az imában megtapasztalja, hogy ki is ő valójában, s önmaga megismerésében egyben megérti Isten nagyságát is, az ő mérhetetlen szentségét, szeretetét, irgalmasságát. Felfedezi-megéli az üdvösség Szentháromságtól jövő nagyszerű tervét, ahogyan ezt Jézus Krisztusban a megfeszített és feltámadott Úrban kinyilatkoztatta / Carlo Maria Martini /.
- Hogy akiket megkísért a kedvetlenség, Krisztusból erőt merítsenek az újrakezdéshez.
- István gyógyulásáért, orvosi kezelése sikeréért.
- Azokért, akik nehéz helyzetben lévőkért imádkoznak, közöttük érettünk is.
- Adjatok velem együtt hálát Urunk Jézusnak, hogy Csillaghegyen is sok öröm ér/t/, minden gond közepette is! (Péter atya)