Imaszándék rovat, imádkozzunk együtt egymásért és a világért

Imaszándékokat ezen az űrlapon keresztül lehet kérni. A beküldött imaszándékok heti összesítésben, szombatonként kerülnek ki a weblodalunk Imaszándékok rovatába, hogy az egész egyházközségben együtt imádkozhassunk azokért. A vasárnapi miseszándék is kiegészül ezekkel.

Hálát adunk Istennek mindnyájatokért mindenkor, amikor megemlékezünk rólatok imádságainkban / 1Tessz 2 /
Mindig, minden imádságomban örömmel könyörgök mindnyájatokért / Fil 1.4 /
Nem szűnök meg hálát adni értetek, megemlékezve rólatok imádságaimban / Ef 1.16 /.

- Esperesi kerületünk új espereséért / dr. Berán Ferenc atyáért / (Péter atya)
- Hálából egészségesen megszületett kisgyermekért
- Egy nagymamáért, hogy sikeresen segítse hitre az unokáit
- Egy mozgássérült gyermekért
- Egy segítőkész és jóságos orvosért, aki most maga is megbetegedett
- Elhunyt albérlőnkért
- A bérmálkozókért és bérmaszüleikért
- Testveremért és mindazokért akik úgy távoztak el ebből a világból, hogy nem találták meg az Istenhez vezető utat életükben. Kegyelmét és örök megnyugvást kérek számukra. Ámen
- Kérem a közösség imáját indiai kollégámért és családjáért, akik Hong-Kongban gyűltek össze ünnepelni, de sajnos az összejövetelük helyszínét adó épület kigyulladt és 4 családtagja a tűz áldozata lett, további 5 családtag/rokon pedig kritikus állapotban intenzív osztályon van. További néhányak könnyebben sérültek. A kollégám később csatlakozott volna hozzájuk, mivel még beutazás utáni karanténban volt. Fizikailag így biztonságban van, de lelkileg érthető módon rendkívül megviseli a tragédia. A vigasztaló, gyógyító Szentlélek támogatását kérjük az élők számára és Isten kegyelmét, a Mennyország békességét az elhunytaknak. (Balázs)
A Szűzanya a szó szoros értelmében is testestől, a testében tapasztalta meg az Isten szeretetét minden ember iránt. Ezért az ő életét és imáját szemlélve, megértve, abba bekapcsolódva bevezetést kaphatunk a Szentháromság irántunk való izzó szeretetébe. / Joachim Gnilka /
- Mohos Gábor segédpüspökünkért, aki Covid-fertőzéssel küszködik (Péter atya)
- Egy kamaszlányért, hogy jobban megértse és valósítsa a családba való beilleszkedés feladatát
- Hálából egy gondozóért, aki sokáig hűségesen ápolt egy beteget
- Könnyelmű életet élő hozzátartozómért, megtéréséért kérem az együtt imádkozást
- Egy hívő házaspárért, hogy kapcsolatuk válságát megújult szeretetben rendezni tudják
- Egy otthon fekvő betegért, hogy gondozója kitartson mellette
A Szűzanya végül a keresztrefeszített, de feltámadt Krisztusban látta meg az Angyali Üdvözletkor kimondott igenje roppant távlatát és jelentőségét. Ugyanígy, minden hívő imádsága Krisztus által hozzájárul a megváltás művéhez, még akkor is, ha a hatás konkrét útját csak az Üdvözítő ismeri. / Thomas Söding /.
- A novemberben bérmálkozókért és bérmaszüleikért (Péter atya)
- Egy súlyos betegért, hogy ne veszítse el az életkedvét, és harcoljon az egészségéért
- Hálából, egy jól sikerült házasságért
- Egy édesapáért, aki meg akar változni/javulni, hogy a családja visszafogadja
- Egy haldokló elsőpéntekes betegért (Péter atya)
- Egy súlyos betegért, hogy lelkileg ne adja fel a harcot, s akarjon meggyógyulni
- Hálából, hogy Jézus szeret minket és a Szentlélek által megerősít