Imaszándék rovat, imádkozzunk együtt egymásért és a világért

Imaszándékokat ezen az űrlapon keresztül lehet kérni. A beküldött imaszándékok heti összesítésben, szombatonként kerülnek ki a weblodalunk Imaszándékok rovatába, hogy az egész egyházközségben együtt imádkozhassunk azokért. A vasárnapi miseszándék is kiegészül ezekkel.

Hálát adunk Istennek mindnyájatokért mindenkor, amikor megemlékezünk rólatok imádságainkban / 1Tessz 2 /
Mindig, minden imádságomban örömmel könyörgök mindnyájatokért / Fil 1.4 /
Nem szűnök meg hálát adni értetek, megemlékezve rólatok imádságaimban / Ef 1.16 /.

Az imádság egy kicsit olyan mint a sport. Amikor elkezdtem, fájtak az izmaim, az imádságban meg a tanácstalanság volt a kezdeti nehézségem. Aztán egyszercsak észrevettem, hogy könyedébben mozgok. Az imában pedig szépen ráéreztem az Úr közelségére, a vele való beszélgetés örömére / Ismeretlen hívő nő /
- Hogy a hittanos gyerekek a nyári szünidőben is a hit szerint éljenek. (Péter atya)
- Egy veszélyeztetett kismamáért.
- László gyógyulásáért.
- Zoltán gyógyulásáért.
- Krisztina gyógyulásáért és sikeres műtétéért.
Az Úr Jézus példabeszédben / Lk 18.9-14 / is tanít minket a helyes imára. A farizeus eltorzítja az ima értelmét, amikor saját magát bűntelennek állítja be. Úgy csinál, mintha ő nem szorulna irgalomra. A vámos viszont bűnösségének tudatában fordul az Istenhez, s ezzel elismeri az Úrra való rászorultságát. Csak ez utóbbi realista lelkiség tesz megigazulttá. / Carlo M. Martini /
- Azokért, akik plébániánkat bármi módon segítik. (Péter atya)
- Elhunytakért, akikről senki nem emlékezik meg.
- Kapcsolati nehézséggel küszködő házaspárért, hogy erősödjék köztük a megértés.
- Gyermekeink testi-lelki fejlődéséért, hogy Isten segítségével a helyes úton tudjuk vezetni őket és ők azt kövessék.
- Egy családi konfliktus megoldódásáért.
Ami az Isten önmagában, az akar lenni a számunkra is. És ahogyan az Isten van, olyanná kell nekünk is lennünk, Vele közösségben élve, imádkozva, a szeretetét, életét befogadva. / Heinrich Fries /