Imaszándék rovat, imádkozzunk együtt egymásért és a világért

Imaszándékokat ezen az űrlapon keresztül lehet kérni. A beküldött imaszándékok heti összesítésben, szombatonként kerülnek ki a weblodalunk Imaszándékok rovatába, hogy az egész egyházközségben együtt imádkozhassunk azokért. A vasárnapi miseszándék is kiegészül ezekkel.

Hálát adunk Istennek mindnyájatokért mindenkor, amikor megemlékezünk rólatok imádságainkban / 1Tessz 2 /
Mindig, minden imádságomban örömmel könyörgök mindnyájatokért / Fil 1.4 /
Nem szűnök meg hálát adni értetek, megemlékezve rólatok imádságaimban / Ef 1.16 /.

- A lelkipásztorkodó magyar papságért
- Házassági válsággal küszködő párért, hogy együtt maradjanak
- Azokért, akik az itt közölt jószándékokra imádkoznak
- Kedves Testvérek! Imákat kérek szépen: Attila testvérünk lelki megvilágosodásáért. Köszönöm szépen!
- Egészségileg gyengélkedő lelkipásztorért
Az imádság soha nem téveszthet célt! Azért nem, mert már az ima kezdeténél kiindulópontként és hívásként ott van a Szentháromság ima-ereje. Imádkozni annyit jelent, mint az abszolúte létező Atya és a Fiú végtelen szeretet-beszélgetésébe a Szentlélek által bekapcsolódni. Hogy azután világilag, emberileg, érzelmileg, hangulatilag az imádkozó hívő a maga részéről mit él át ebből az örömből, az sok tényezőtől függ. De az imádsága érvényéről-értékéről a Szentháromság már gondoskodott! / Josef de Vries /
- Beteg gyermek gyógyulásáért
- Névnapját ünneplő hitoktatóért
- Haldokló jótevőért
- Kedves Testvérek! Imákat szeretnék kérni Márton lelki megvilágosodásáért, megtéréséért. Fontos döntéshozó pozíciót tölt be. Köszönöm az eddigi imákat! Balázs
- Rokonait ápoló férfiért
- A magyar keresztény ifjúság hitben való erősödéséért
- Hogy fel tudjuk adni és ajánlani saját akaratunkat az isteni célok beteljesítése érdekében
Az Úr Jézus gyakran dicsőítette az Atyát / például Mt 11.25 /. Sőt, az egész imaélete, és minden cselekedete ezt volt hivatott kifejezni. Aki Krisztus követésében ezzel a beállítottsággal imádkozik, az biztosan helyesen imádkozik. Ugyanaz a lelkület legyen meg bennetek, mint ami Jézus Krisztusban volt / Fil 2.5 /. Ha ugyanúgy az Atya akaratát keresed, mint ahogy az Úr Jézus, akkor az imáid teljesen rendben lesznek, még akkor is, ha esetleg a pszichés-érzelmi síkon nehézségeid lennének / Christian Schütz /.
- Gyógyíthatatlannak látszó beteg gyógyulásáért
- Névnapját ünneplő gyermekért, további kegyelmet kérve számára
- Kedves Testvérek! Imákat szeretnék kérni Eszter megtéréséért, megvilágosodásáért, mert egy fontos ügyben döntéshozó. Köszönöm! Balázs
- Haldokló volt osztályfőnökömért