Imaszándék rovat, imádkozzunk együtt egymásért és a világért

Imaszándékokat ezen az űrlapon keresztül lehet kérni. A beküldött imaszándékok heti összesítésben, szombatonként kerülnek ki a weblodalunk Imaszándékok rovatába, hogy az egész egyházközségben együtt imádkozhassunk azokért. A vasárnapi miseszándék is kiegészül ezekkel.

Hálát adunk Istennek mindnyájatokért mindenkor, amikor megemlékezünk rólatok imádságainkban / 1Tessz 2 /
Mindig, minden imádságomban örömmel könyörgök mindnyájatokért / Fil 1.4 /
Nem szűnök meg hálát adni értetek, megemlékezve rólatok imádságaimban / Ef 1.16 /.

Az Úr Jézus az Atya temploma, mert benne testi mivoltában is ott lakik az Isten teljessége. A Krisztus Szentlelkével áthatott egyház tagjai pedig ugyanúgy imádkozhatnak, mint Jézus, mert általuk utunk nyílik az Atyához. Ezért minden hívő imádsága, imaszándéka minden körülmény között eljut az Atyához. Tehát mindig abban a hitben és meggyőződésben imádkozhatsz, hogy nem a levegőbe beszélsz, hanem bekapcsolódsz az abszolút Szenháromság-szeretet létáramlásába! / Ferdinand Dexinger /.
- Súlyos műtét után lábadozó beteg további gyógyulásáért
- Hogy fegyelmezettségével minél több ember segítsen a Covid-járvány megfékezésében / Péter atya /
- Hálából egy vita szeretetben jól sikerült elrendezésért
- Webmesterünkért, hálából, hogy van on-line mise, mely sok kegyelmet közvetít / Péter atya /
- Nagybeteg gyógyulásáért
- A munkahelyi nehézségekben való kitartásért és azok enyhüléséért
- Hálából sikeres felvételiért
- A lélegeztetőgépen levő Covid-betegek gyógyulásáért
Az Úr Jézus gyakran vonult vissza imádkozni, még akkor is, amikor pedig sokan keresték. Az evangéliumok viszonylag keveset mondanak az ő imájának konkrét tartalmáról. Azonban maga ez a tény, hogy az imádságot előbbre valónak tartotta, jelzi és kinyilatkoztatja a számunkra, hogy az imádságra fordított idő soha nem elvesztegetett / Heinrich Seiffert /
- Egy lelki válsággal küzdő fiatalért
- Egy gondokkal küszködő kismamáért
- Hálából új munkahely megtalálásáért
- A napokban elhunyt két idős lelkipásztorért / Péter atya /
- Hogy híveink bátran képviseljék a kereszténységet a közéletben / Péter atya /
Mi történik, ha nem tartunk ki az imában? Akkor alapvetően az történik, hogy az Isten léte egyre inkább eltávolodónak látszik, szinte valótlannak tűnik. Ekkor az Isten már nem egy megragadó, konkrét valóság, Ezért az imáról soha ne mondjunk le, hanem állandóan keressük az Úr közelségét, hogy a folyamatos vele való beszélgetésben egyre inább társává lehessünk. / Gánóczy Sándor /.