Imaszándék rovat, imádkozzunk együtt egymásért és a világért

Imaszándékokat ezen az űrlapon keresztül lehet kérni. A beküldött imaszándékok heti összesítésben, szombatonként kerülnek ki a weblodalunk Imaszándékok rovatába, hogy az egész egyházközségben együtt imádkozhassunk azokért. A vasárnapi miseszándék is kiegészül ezekkel.

Hálát adunk Istennek mindnyájatokért mindenkor, amikor megemlékezünk rólatok imádságainkban / 1Tessz 2 /
Mindig, minden imádságomban örömmel könyörgök mindnyájatokért / Fil 1.4 /
Nem szűnök meg hálát adni értetek, megemlékezve rólatok imádságaimban / Ef 1.16 /.

Az imádság kegyelem, melyet ha az ember nem akar a pogányság, az istentelenség és a közöny áldozatává lenni, folyton kérni kell. Mégis, döntően fontos a kegyelem megválaszolása is, a folytonos készség arra, hogy átvegyük-meghalljuk az Isten imára hívó szavát. Ezért meg kell teremtenünk önmagunkban az ima szellemi, lelki, pszichés feltételeit, hogy az Isten szeretetének forrása feltörjön belőlünk / Augustin Bea bíboros /.
- Főegyházmegyénk főpásztorának szándékára. (Péter atya)
- Egy szerelmi kapcsolat tisztázódásáért.
- Beteg ismerősért.
- Imát szeretnék kérni Erikáért, aki elveszítette az állását és a lakását egyszerre.
- Imát kérnénk Gyöngyi édesanyáért, aki műtét után lábadozik, de súlyos betegségben szenved.
- Ima Péter atyáért.
- Imát szeretnék kérni egy 2 éves kislányért, aki még nem beszél.
- Egy minden órás kismamáért és születendő gyermekéért.
- A kórházi dolgozókért.
- Béla bácsiért
Az imádság egy kicsit olyan mint a sport. Amikor elkezdtem, fájtak az izmaim, az imádságban meg a tanácstalanság volt a kezdeti nehézségem. Aztán egyszercsak észrevettem, hogy könyedébben mozgok. Az imában pedig szépen ráéreztem az Úr közelségére, a vele való beszélgetés örömére / Ismeretlen hívő nő /
- Hogy a hittanos gyerekek a nyári szünidőben is a hit szerint éljenek. (Péter atya)
- Egy veszélyeztetett kismamáért.
- László gyógyulásáért.
- Zoltán gyógyulásáért.
- Krisztina gyógyulásáért és sikeres műtétéért.
Az Úr Jézus példabeszédben / Lk 18.9-14 / is tanít minket a helyes imára. A farizeus eltorzítja az ima értelmét, amikor saját magát bűntelennek állítja be. Úgy csinál, mintha ő nem szorulna irgalomra. A vámos viszont bűnösségének tudatában fordul az Istenhez, s ezzel elismeri az Úrra való rászorultságát. Csak ez utóbbi realista lelkiség tesz megigazulttá. / Carlo M. Martini /