Imaszándék rovat, imádkozzunk együtt egymásért és a világért

Imaszándékokat ezen az űrlapon keresztül lehet kérni. A beküldött imaszándékok heti összesítésben, szombatonként kerülnek ki a weblodalunk Imaszándékok rovatába, hogy az egész egyházközségben együtt imádkozhassunk azokért. A vasárnapi miseszándék is kiegészül ezekkel.

Hálát adunk Istennek mindnyájatokért mindenkor, amikor megemlékezünk rólatok imádságainkban / 1Tessz 2 /
Mindig, minden imádságomban örömmel könyörgök mindnyájatokért / Fil 1.4 /
Nem szűnök meg hálát adni értetek, megemlékezve rólatok imádságaimban / Ef 1.16 /.

Ha sikerül a keresztrefeszített, de feltámadt és megdicsőült Krisztusnak azt mondanunk, hogy Uram, te vagy az én élettervem, akkor ez már önmagában is imádság. S ha folytatjuk az imát, hűségesen kitartunk benne, akkor Ő egyre inkább növeli bennünk az örömet, az ő közelségének tapasztalatát: Szentlelke által az ő dicsőséges élete hat át minket. / Yves Congar /
- Elhunyt dr. Bolberitz Pál professzor úrért, aki sokat tett a magyar katolikus hívőkért (Péter atya)
- Istvánért, aki hosszú betegségébe belefáradva lelkileg erősödni szeretne
- Áldozatos jótevőért, aki egy magányos beteget ápol
- Hálából, egy nagyon jól sikerült napért
- Tisztelt Plébános Úr! Mindennapos imát szeretnék kérni egy volt iskolatársamért, Éváért, akinek méhdaganata van, s petefészek cisztája. Éva szeretné elkerülni a műtétet, s a kemoterápiát, és az imát azért kérném, hogy minél előbb és teljesen felgyógyuljon az egykori iskolatársam. Éva nevében is köszönöm a mindennapos imádkozást: Bényey Noémi
- Hirtelen megözvegyült gyászolóért
- Az egész világon szenvedő COVID betegek testi és lelki gyógyulásáért
- Elhunyt Győzőért
- Imádkozzunk az egészségügyi és szociális területen dolgozóként és a családban elesetteket ápolókért
Az életben sok minden történik, ami elkedvetleníthet, és így eltántoríthat az imádságtól. Ezért folyamatosan döntenünk kell az ima mellett, és az imádságot alapmagatartássá kell tennünk. A feltámadt Krisztus Szentlelke a keresztségben már a mennyei létbe helyezett. Ebben a világban élve is az Atyánál vagyunk, tehát nem kell félnünk, hogy az imában a süket falaknak beszélünk / Arnold Schabert /
- Egy kislányért, akit nagy szomorúság ért
- A papi és civil hitoktatókért, tanítványaikért
- A Szentatya szándékára (Péter atya)
- Beteg gyermeküket hűségesen gondozó házaspárért
- Egy válságban levő házasság megmentéséért
- Egy szétesett családért, hogy sikerüljön az újra-egyesítés
A problémáival magára maradt, istendicséretre képtelen ember dühös és szkeptikus, mert nem lát nálánál végtelenül nagyobb, személyes, élő valóságot. A Krisztusban hívők azonban imádságban, dicséretben és panaszban, megoszthatják örömüket és bánatukat a Gondviselő Szentháromság egy Istennel, tőle remélve az előrelépés lehetőségét / Kurt Fröhr /