Imaszándék rovat, imádkozzunk együtt egymásért és a világért

Imaszándékokat ezen az űrlapon keresztül lehet kérni. A beküldött imaszándékok heti összesítésben, szombatonként kerülnek ki a weblodalunk Imaszándékok rovatába, hogy az egész egyházközségben együtt imádkozhassunk azokért. A vasárnapi miseszándék is kiegészül ezekkel.

Hálát adunk Istennek mindnyájatokért mindenkor, amikor megemlékezünk rólatok imádságainkban / 1Tessz 2 /
Mindig, minden imádságomban örömmel könyörgök mindnyájatokért / Fil 1.4 /
Nem szűnök meg hálát adni értetek, megemlékezve rólatok imádságaimban / Ef 1.16 /.

Krisztusban látjuk azt, aki a mennyei Atyát tökéletesen dicsőíti. A mi Isten-dicséretünk önmagában gyenge, mert véges lenne, s bűnösökként nem is kerülhetnénk a végtelen szent Isten elé. Azonban az Úr Jézus ingyenes szeretetéből-irgalmából, a Szentlélek által valóságosan és létszerűen eljut a hálánk és ujjongó örömünk az Atyához / Bertram Stubenrauch /.
- A Szentatya szándékára (Péter atya)
- Hálából a testvérem gyógyulásáért (Péter atya)
- Minden elhagyatott és rászoruló, kitaszitott embert segítsen meg a mi Nagyboldog Asszony Anyánk! Törölje le a könnyeit a szenvedőknek és adjon megbékélést a lelki viharokat átélőknek! Amen
- Bernadett gyógyulásáért
Az Úr Jézus döntéseiben nagyon gyorsan rátalált az Atya akaratára. Ezért meglepő, hogy milyen gyakran vonult vissza egyedül imádkozni, s ráadásul, sok időre, akár éjszaka is. Ezt a titkot nemigen tudjuk megfejteni, de már maga ez a tény tanít arra, hogy mi is szenvedélyesen keressük az imakapcsolatot az Istennel / August Brunner /.
- Egy rokonom felelős párválasztásért
- Beteg testvér felépüléséért
- A libanoni robbanás közvetlen és közvetett áldozataiért
Keresztényként nem lehet ima nélkül élni. Viszont sokan belefáradnak az állandó és egyhangú imádságba. Hátha csak a süket falaknak beszélek, tépelődnek sokan. Azonban az Úr Jézus mindig velünk imádkozik, mert létszerűen örök Főpap és közvetítő, s nélküle semmit sem tehetünk. Ezért a leghangulattalanabb ima is biztosan értelmes, erőforrás és üdvözítő! / Walter Strolz /