Imaszándék rovat, imádkozzunk együtt egymásért és a világért

Imaszándékokat ezen az űrlapon keresztül lehet kérni. A beküldött imaszándékok heti összesítésben, szombatonként kerülnek ki a weblodalunk Imaszándékok rovatába, hogy az egész egyházközségben együtt imádkozhassunk azokért. A vasárnapi miseszándék is kiegészül ezekkel.

Hálát adunk Istennek mindnyájatokért mindenkor, amikor megemlékezünk rólatok imádságainkban / 1Tessz 2 /
Mindig, minden imádságomban örömmel könyörgök mindnyájatokért / Fil 1.4 /
Nem szűnök meg hálát adni értetek, megemlékezve rólatok imádságaimban / Ef 1.16 /.

Természetesen az ima esetében is mindig számolnunk kell azzal, hogy nem megy automatikusan, hanem bizonyos erőfeszítésre szükség van. Azonban az imádságnak mindig köze van a szellemi mélységhez. Ez azt jelenti, hogy a nem-feldobott hangulati-érzelmi állapotot áthatja a hit eleven tapasztalata: a Szentlélek jelenlétének tudása átsegít az esetleges holtpontokon. A hit által értem, hogy az Istennel való imádságos találkozás a kedvetlenség idején is megvalósul. / Peter Hofrichter /
- Betegséggel küszködő ismerőseimért, barátaimért
- Testvérek kibéküléséért
- Azokért, akik jók hozzám
- Templomba nem járó katolikusokért, hogy újból Krisztusra találjanak
- Hálából egészség javulásáért
- György megtéréséért kérnék imákat. Köszönöm szépen az eddig imákat! Boldog Új évet! Balázs
Sok hívő is néha tehernek érzi az imát. Fegyelmezetten kitart benne, de belül nem örül, hogy imádkoznia kell. Tény, Jézus soha nem ígérte, hogy kedv szerint mindig jól fog esni az imádkozás. Viszont, az is tény, hogy aki akár csak egyszer megélte az Istennel való közösség örömét, az tudni fogja a kedvetlenség idején is, hogy az Úr vele van akkor is, amikor nem érzi az ő jelenlétét / Josef Hains /
- Hálából, boldog családi életért
- Hálából az egész évben kapott kegyelmekért
- Plébániánk jótevőiért
- Imát szeretnék kérni családom egészségéért és békéjéért, sikeres vizsgákért és munkám megtartásáért. A tisztítótűzben szenvedő lelkekért. Köszönöm szépen. (Mariann)
Mindenekelőtt szánjál kellő mennyiségű időt az imára. Ekkor fokról-fokra meg fogod tapasztalni, hogy a Lélek társad az imádságban. Már a kezdetkor, a keresztségedkor megkaptad ajándékba. Ha ezt tudod és és érted, akkor türelmesen megmaradsz az imában, s így közösségbe kerülve Vele észreveszed a késztetéseit: a kitartásra, a másokért való közbenjárásra, az irgalomra, a dialogikus nyitottságra. Egy szóval az általa adományozott erényekre, karizmáidra. / Heinz Giesen /