Warning: Creating default object from empty value in /home/csillagh/public_html/isten-ember-vilag.hu/webplebania2/plugins/system/helix/core/wp_shortcodes.php on line 97
Isten-Ember-Világ - Imaszándékok
Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/csillagh/public_html/isten-ember-vilag.hu/webplebania2/plugins/system/helix/core/classes/lessc.inc.php on line 654

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/csillagh/public_html/isten-ember-vilag.hu/webplebania2/plugins/system/helix/core/classes/lessc.inc.php on line 1548

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/csillagh/public_html/isten-ember-vilag.hu/webplebania2/plugins/system/helix/core/classes/lessc.inc.php on line 2204

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/csillagh/public_html/isten-ember-vilag.hu/webplebania2/plugins/system/helix/core/classes/lessc.inc.php on line 2258

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/csillagh/public_html/isten-ember-vilag.hu/webplebania2/plugins/system/helix/core/classes/lessc.inc.php on line 2951

Imaszándék rovat, imádkozzunk együtt egymásért és a világért

Imaszándékokat ezen az űrlapon keresztül lehet kérni. A beküldött imaszándékok heti összesítésben, szombatonként kerülnek ki a weblodalunk Imaszándékok rovatába, hogy az egész egyházközségben együtt imádkozhassunk azokért. A vasárnapi miseszándék is kiegészül ezekkel.

Hálát adunk Istennek mindnyájatokért mindenkor, amikor megemlékezünk rólatok imádságainkban / 1Tessz 2 /
Mindig, minden imádságomban örömmel könyörgök mindnyájatokért / Fil 1.4 /
Nem szűnök meg hálát adni értetek, megemlékezve rólatok imádságaimban / Ef 1.16 /.

- Keresztény diákokért, hogy nyáron se hanyagolják a hitet
- Egyedülálló idős emberért, hogy figyelmet kapjon a szomszédoktól, ismerősöktől
- Betegért, hogy akarjon gyógyulni, s ne adja fel a reményt
- Kedves Testvérek! Imákat szeretnék kérni András megvilágosodásáért, hitbeli megerősödéséért. Köszönöm! B
- Súlyos válságba jutott házaspár kapcsolatának megmentéséért
- Hálából, családi élet boldogságáért
Egy hívő, amikor imádkozik, akkor ebben is Krisztust követi. Az Úr Jézus ugyanis állandóan az Atyával közösségben cselekedett: az én eledelem az, hogy megtegyem Atyám akaratát / Jn 4.34 /. Más szóval, Jézus emberileg is vállalta, hogy kilépjen a saját akaratából, kedvéből, érdekeiből, mert megtestesülése után is tudta, hogy a legfontosabb az Atya jelenlétébe való helyezkedés, a Szentlélekben. A Krisztus-követő hívő ugyanezt teszi az imádságban / Gerd Haeffner /
- A lelkipásztorkodó magyar papságért
- Házassági válsággal küszködő párért, hogy együtt maradjanak
- Azokért, akik az itt közölt jószándékokra imádkoznak
- Kedves Testvérek! Imákat kérek szépen: Attila testvérünk lelki megvilágosodásáért. Köszönöm szépen!
- Egészségileg gyengélkedő lelkipásztorért
Az imádság soha nem téveszthet célt! Azért nem, mert már az ima kezdeténél kiindulópontként és hívásként ott van a Szentháromság ima-ereje. Imádkozni annyit jelent, mint az abszolúte létező Atya és a Fiú végtelen szeretet-beszélgetésébe a Szentlélek által bekapcsolódni. Hogy azután világilag, emberileg, érzelmileg, hangulatilag az imádkozó hívő a maga részéről mit él át ebből az örömből, az sok tényezőtől függ. De az imádsága érvényéről-értékéről a Szentháromság már gondoskodott! / Josef de Vries /
- Beteg gyermek gyógyulásáért
- Névnapját ünneplő hitoktatóért
- Haldokló jótevőért
- Kedves Testvérek! Imákat szeretnék kérni Márton lelki megvilágosodásáért, megtéréséért. Fontos döntéshozó pozíciót tölt be. Köszönöm az eddigi imákat! Balázs
- Rokonait ápoló férfiért
- A magyar keresztény ifjúság hitben való erősödéséért
- Hogy fel tudjuk adni és ajánlani saját akaratunkat az isteni célok beteljesítése érdekében