Imaszándék rovat, imádkozzunk együtt egymásért és a világért

Imaszándékokat ezen az űrlapon keresztül lehet kérni. A beküldött imaszándékok heti összesítésben, szombatonként kerülnek ki a weblodalunk Imaszándékok rovatába, hogy az egész egyházközségben együtt imádkozhassunk azokért. A vasárnapi miseszándék is kiegészül ezekkel.

Hálát adunk Istennek mindnyájatokért mindenkor, amikor megemlékezünk rólatok imádságainkban / 1Tessz 2 /
Mindig, minden imádságomban örömmel könyörgök mindnyájatokért / Fil 1.4 /
Nem szűnök meg hálát adni értetek, megemlékezve rólatok imádságaimban / Ef 1.16 /.

Az Úr Jézus gyakran húzódott vissza a magányba, az egyedüllét csendjébe, az Atya imádásának örömébe. Nem tudjuk pontosan megállapítani, hogy ez a szinte remetei vonás miért volt jelen a lelkiségében. Azonban maga a tény, hogy ezt tette, hogy az Úr Jézus életének ez a titka létezik, minket is inspirál, mert rávilágít az imádság fontosságára / Beate Kowalski /.
- Kétségbeesett édesanyáért
- A Szinodus munkájának sikeréért
- Azokért az elhunytakért, akikről nem emlékezik meg senki
- A keresztény magyar ifjúságért
- Egy gyűlölködő lányért, hogy kibéküljön édesapjával
- Egy keresztény életvédő csoport tagjaiért
Az Isten a legmegragadóbb valóság, hiszen mindenek kezdetén van. Ő az, aki hozzánk a legközelebb van, közelebb, mint mi saját magunkhoz, hiszen létében megelőz minket. Ezért tud megajándékozni minket önmagunkkal. Ha valaki ezt megérti, akkor alapvetően nagy öröm lesz számára az imádság lehetősége. Még akkor is, ha természetesen felléphetnek a lelki szárazság, kedvetlenség helyzetei is / Alfred Hübner /
- Sikeres szívműtét után lábadozóért
- Rákbetegségben szenvedő kétgyerekes édesanyáért
- Hálából, szép otthoni karácsonyért!
- Társkereső özvegy sikeres partner-megtalálásáért
- A Lourdes-i Szűzanyához hálából a sok gyógyulásért és a februári betegek világnapja alkalmából továbbra is kérjük a segítségét, közbenjárását
Csak az értheti az imádság titkát, aki élő kapcsolatban van a Szentlélekel. Nélküle valóban olybá tűnhet, mintha csak a süket falaknak beszélnénk. A hívő ember viszont tudja, hogy nem magában mormol szavakat, mert az Atya és Fiú közösségét, vagyis a Szentlelket megkapta a keresztségben. Ez a Vele való közös lét a garancia arra, hogy minden imánk eljut az Istenhez.Gyöngeségünkben segítségünkre siet a Lélek / Róm 8.26 / / Gerhard Hotze /