Imaszándék rovat, imádkozzunk együtt egymásért és a világért

Imaszándékokat ezen az űrlapon keresztül lehet kérni. A beküldött imaszándékok heti összesítésben, szombatonként kerülnek ki a weblodalunk Imaszándékok rovatába, hogy az egész egyházközségben együtt imádkozhassunk azokért. A vasárnapi miseszándék is kiegészül ezekkel.

Hálát adunk Istennek mindnyájatokért mindenkor, amikor megemlékezünk rólatok imádságainkban / 1Tessz 2 /
Mindig, minden imádságomban örömmel könyörgök mindnyájatokért / Fil 1.4 /
Nem szűnök meg hálát adni értetek, megemlékezve rólatok imádságaimban / Ef 1.16 /.

Az Úr Jézus emberként is lehetségesnek, megvalósíthatónak és vonzónak mutatta a mennyei Atyával való kapcsolatot. Az Ő imájába kapcsolódva keressük az Atya akaratát, s nem a magunkét. Így nem a magunk szintjére húzzuk le az Istent, hanem mi emelkedünk föl hozzá, hitben-reményben-szeretetben. / Peter Eicher /.
- Elhunyt Tamásért
- Testvérek kibéküléséért, konfliktusuk rendeződéséért.
Az örökkön élő, megtestesült és feltámadott Krisztusban foglalta össze és nyilvánította ki minden ember számára a mennyei Atya az üdvösséget. Ezért az Úr Jézus Atyánál értünk közbenjáró - és minden szentmisén is hallható! - imája az alapja a mi másokért közbenjáró imádságunknak is: abba kapcsolódunk bele, attól hatékony. / Klaus Lammers /
- Zoltán megtéréséért és gyógyulásáért
- Hálából a csillaghegyi hívők segítőkészségéért, kérve az Urat, hogy tovább növekedjenek ebben. (Péter atya)
- Testvérek közötti konfliktus rendeződéséért, a békesség helyreállásáért
- 79 éves László felgyógyulásáért, felépüléséért
- Tanulási nehézséggel küszködő egyetemistáért, hogy nagyobb önbizalma legyen
- Szüleimért, különösen édesanyámért születésnapja alkalmából, hogy Szent Rita közbenjárása által megtalálja és megőrizze a lelki békét és boldogságot
A Szentháromság a létezés és az élet túlcsorduló teljessége. Amikor hálás vagy neki, akkor megértetted, hogy a rend-ben levő világ mindig arról is szól, hogy az Isten nem távoli és nem távollevő, hanem mindened ajándék, kegyelem, az ő ingyenes irgalmának, jóságának, szeretetének megnyilvánulása / Anton Vögtle /.