Imaszándék rovat, imádkozzunk együtt egymásért és a világért

Imaszándékokat ezen az űrlapon keresztül lehet kérni. A beküldött imaszándékok heti összesítésben, szombatonként kerülnek ki a weblodalunk Imaszándékok rovatába, hogy az egész egyházközségben együtt imádkozhassunk azokért. A vasárnapi miseszándék is kiegészül ezekkel.

Hálát adunk Istennek mindnyájatokért mindenkor, amikor megemlékezünk rólatok imádságainkban / 1Tessz 2 /
Mindig, minden imádságomban örömmel könyörgök mindnyájatokért / Fil 1.4 /
Nem szűnök meg hálát adni értetek, megemlékezve rólatok imádságaimban / Ef 1.16 /.

- Mátyásért, egy fiatal, skizofréniában szenvedő gyógyulásáért, és szüleiért
- Elhunyt Zsolt üdvösségéért
- Motiválatlanságával küszködő egyetemista lányért
- Nemrég fiatalon elhunyt barátunkért
Az ima lehetősége mindenekelőtt kegyelem, mert csak az Úr Jézus nyithatja meg önmagát szeretetből a számunkra. Viszont, igyekeznünk kell, hogy önmagunkban megteremtsük az ima előfeltételeit. Van, akinél ez az imát kiváltó ok az egyszerű-csendes imádás. Van, akinél az Úrral való beszélgetés igénye. Van, akinél egy lelkiismeretvizsgálat. A lényeg, hogy rájöjjünk, személyesen milyen utak járhatók számunkra az imában. / Bernhard Lonergan /.
- 92 éves édesanyáért
- Az Esztergom-Budapest Főegyházmegye papságáért (Péter atya)
- A plébániai Karitászban segítőkért
- Egy jótevőnk gyógyulásáért (Péter atya)
- Egy depressziós barátom gyógyulásáért
- Hálából, segítésért
Valaki így vont párhuzamot a sport és az ima között: kezdetben kemény próbatétel volt az edzés. Nem mindig volt hozzá kedvem. Egy idő után azonban a testem kezdett egyre jobban reagálni, s már nem volt annyira megerőltető a tréning. Így van ez az imádsággal is: minél kitartóbb vagy, annál inkább átéled az Istennel való beszélgetés örömét / Ismeretlen szerző /.
- Egy kétségbeesett emberért, hogy visszanyerje lelkének nyugalmát
- Az itt együtt-imádkozókért (Péter atya)
- Egy elkeseredett emberért, hogy vigaszra találjon
- Hálából, hogy jó keresztény nevelést kaptam
- Egy munkanélküliért, hogy mihamarabb munkát találjon