Imaszándék rovat, imádkozzunk együtt egymásért és a világért

Imaszándékokat ezen az űrlapon keresztül lehet kérni. A beküldött imaszándékok heti összesítésben, szombatonként kerülnek ki a weblodalunk Imaszándékok rovatába, hogy az egész egyházközségben együtt imádkozhassunk azokért. A vasárnapi miseszándék is kiegészül ezekkel.

Hálát adunk Istennek mindnyájatokért mindenkor, amikor megemlékezünk rólatok imádságainkban / 1Tessz 2 /
Mindig, minden imádságomban örömmel könyörgök mindnyájatokért / Fil 1.4 /
Nem szűnök meg hálát adni értetek, megemlékezve rólatok imádságaimban / Ef 1.16 /.

- Családi vita békés rendeződéséért
- Egy kezdődő papi hivatás kibontakozásáért, erősődéséért
- Egy lelki válságba került jóbarát gyógyulásáért
- A Szentatya szándékára
- Házastársak közötti feszült viszony enyhüléséért
- Sikeres iskolaválasztásért
- A lelkipásztorkodó magyar papságért
- Egy családi nehézség kielégítő-sikeres megoldódásáért
- Börtönbüntetését töltő hozzátartozóért
- Felvételiző rokonért, hogy bejusson a kívánt iskolába
- Hálából boldog családi életért
- Egy kórházban lévő barátomért, hogy segítse az Isten a gyógyulás útján
Mindenkinek saját imádságos feladata és hivatása-küldetése van. Ezt a hivatást alapvetően az életed összefüggéseiből és a Szentírásból tudod felfedezni. Például, egy karmelita-szemlélődő szerzetesnek más a hivatása az imában mint egy sokgyermekes családban szolgáló édesapának-édesanyának. A Szentlélek inspirációjára való nyitottság és a napi konkrét életfeladatok nagyjából-egészében kijelölik, hogy kinek, mikor, hogyan, mennyit célszerű imádkoznia / Andrea Link /
- Születésnapját ünneplő nagymamáért
- Lelkigyakorlatozókért, hogy gyümölcsözőek legyenek a lelki napok
- Édesapjuk halálát gyászoló családtagokért
- Hálából, egészségért, hosszú életért
- A békéért
Az Úr Jézus az Atya temploma: őbenne teljes azonosságban itt van az Isten végtelen és személyes léte. S mivel az egyház a Szentlélek által Krisztusban van, az imádsága mindig Jézus imádságába kapcsolódik bele. Amikor tehát akár kedvetlenül, lelki szárazságban, kicsit "kötelességszerűen", megszokottan imádkozol, akkor sem ez az érzelemi állapot a lényeg, hanem hogy az Úr Jézus a Lélekben megszenteli, hatályossá és hatékonnyá teszi az imádat / Hans Kuhn /
- Sógornőért, hálából a segítőkészségéért
- Egy jogilag nem rendezhető vita békés rendeződéséért
- Hajléktalanokért, hogy segítőkre találjanak
- Felesége elvesztését gyászoló házastársért