Imaszándék rovat, imádkozzunk együtt egymásért és a világért

Imaszándékokat ezen az űrlapon keresztül lehet kérni. A beküldött imaszándékok heti összesítésben, szombatonként kerülnek ki a weblodalunk Imaszándékok rovatába, hogy az egész egyházközségben együtt imádkozhassunk azokért. A vasárnapi miseszándék is kiegészül ezekkel.

Hálát adunk Istennek mindnyájatokért mindenkor, amikor megemlékezünk rólatok imádságainkban / 1Tessz 2 /
Mindig, minden imádságomban örömmel könyörgök mindnyájatokért / Fil 1.4 /
Nem szűnök meg hálát adni értetek, megemlékezve rólatok imádságaimban / Ef 1.16 /.

Az Úr Jézus a Szentlélekben való imádságos Atyához fordulásával az imádságainkat is egybekapcsolja. Ezért értelmes, ha résztveszünk az egyház közös ima-alkalmaiban, mert amit az Úr Jézus már eleve összekapcsolt a saját létezésében és imájában, azt a hívők az egyházban közösen folytatják: akár az egyéni imáikban, akár az egyház által meghirdetett közösségi imákon való részvétellel. / Alexander Sand /.
A Szentlélek irányítja és vezeti az egyházban mindenki imádságát. Ebből is azonnal látszik, hogy az egyéni imádságok összekapcsolódnak, hiszen a Szentlélek egy testté teszi az egyházat, Krisztus testévé. A hívők imádsága hordozza az egyházat, s fordítva, az egyház imája a hívőkét. Tehát, mindig biztos lehetsz abban, hogy mások segítenek az imájukkal, s a te imádságaid másokért is szólnak / Eva-Maria Räpple /.
- Hálából, gyógyulásért
- Egy családi konfliktus rendeződéséért
- Egy idős néni betegségének-szenvedésének enyhüléséért
Maga a Szentlélek ad az imáinknak egy egészséges magabiztosságot. Bárki lehet az ima közben kedvetlen, vagy nyomott hagulatban. Azonban bármely érzelmi- és kedélyállapotban hittel tudjuk, hogy az Úr Jézus a Szentlelke által már az Atyához vezetett minket. Éppen ez ad erőt ahhoz, hogy akkor is belefogjunk az imádságba, ha "nincs kedvünk hozzá". Ez a hitbeli értelmes belátás adjon erőt a szakadatlan imádsághoz! / Lorenz Oberlinner /
Az Úr Jézust a tanítványok gyakran látták imádkozni, s ezért kérték is, hogy tanítsa meg őket is erre, a csak rá jellemző imalehetőségre / Lk 11.1 /. Érezték, hogy egyedül gyengék lennének arra, hogy belekapcsolódjanak az Atyával való beszélgetés-közösségbe, hiszen ők csak teremtmények, s nincsenek egy létsíkon Istennel.. Pünkösdkor meg is kapták a Szentlelket, hogy Jézus Lelkével együtt szólhassank az Atyához. Az egyházban minden megkeresztelt-imádkozó ember a Szentlélek létereje által mindig beléphet a Szentháromság közösségébe! / Dr. Walter Lütgehetmann /.