Imaszándék rovat, imádkozzunk együtt egymásért és a világért

Imaszándékokat ezen az űrlapon keresztül lehet kérni. A beküldött imaszándékok heti összesítésben, szombatonként kerülnek ki a weblodalunk Imaszándékok rovatába, hogy az egész egyházközségben együtt imádkozhassunk azokért. A vasárnapi miseszándék is kiegészül ezekkel.

Hálát adunk Istennek mindnyájatokért mindenkor, amikor megemlékezünk rólatok imádságainkban / 1Tessz 2 /
Mindig, minden imádságomban örömmel könyörgök mindnyájatokért / Fil 1.4 /
Nem szűnök meg hálát adni értetek, megemlékezve rólatok imádságaimban / Ef 1.16 /.

Ha akadályokat élsz meg az imában, egyet mindig tehetsz: maradj meg benne! Továbbra is törekedj arra, amit imádkozóként tenni akarsz. Add oda Istennek a jelenlegi helyzetedet, s hittel bízzál abban, hogy ő így is elfogad, így is szeret. Találkozni akar veled akkor is, ha éppen bénultnak érzed magadat az imádságra. / Antonio Viras /
- Egy örökösödési vita békés rendeződéséért
- A plébániánkon működő Szent Mónika Kör tagjaiért (Péter atya)
- Egy hit iránt érdeklődő lányért, hogy keresése Jézus után eredményes legyen
- Most elhunyt Éva üdvösségéért, aki sok jót tett másokkal
- Elsőpéntekes betegeinkért (Péter atya)
- Nehéz helyzetében egy fiatal nő a gyermekvállalásáról Istennek tetsző módon döntsön
Hangulataink változnak, mint ahogy a külső természetben az időjárási állapotok. Hívnunk kell a Szentlelket, hogy ő legyen az imára való állandó készségünk segítője, a lelkesültség idején éppúgy, amint a fáradtság, kedvetlenség, ernyedtség közepette. Hogy ne a körülmények miatt fogadjuk el Krisztust, hanem Krisztus miatt a körülményeket / Hanna-Barbar Gerl-Falkowitz /
- Egyházközségünk családjaiért (Péter atya)
- Egy ismerős család istenkereső fiataljaiért
- Hosszú szenvedés után elhunyt Lászlóért kérek imát
- Családjában magát hátrányosan megkülönböztetettnek érző lányért
- Kérem az imádságot Isten segítségéért, útmutatásáért, lelki világosságért, irányításért kiszolgáltatott, kilátástalan helyzetben. Kérem az imádságot a Szüzanya védelméért e fenyegetettségben. Szüzanyám, te a legösszekuszálódottabb csomónak is kioldója vagy, kérlek segíts! Bocsánatot kérek, ha a szükség és a jóhiszemüség elvakított és vétkeztem. Jézusom, szabadíts meg a rosszakaró(k)tól, légy velünk, ne hagyj magunkra! Jézusom, irgalmazz nekünk!
- Beteg édesanya gyógyulásáért
- Hálából az egész évben kapott kegyelmekért
- Ártatlanul megvádolt embertársamért, hogy bocsánatot kérjenek töle és rehabilitálják. Köszönöm
- Egy jótevőmért
- Édesanyámért halálának ma a 9. évében. Áldja meg a Jóisten örök boldogsággal
Szent János leírta az evangéliumában, hogy Jézus megkérdezte az őt követő két tanítványt: mit kerestek? / Jn 1.38 /. Ennek mintjára, jó, ha mi is tisztázzuk: mit is szeretnénk az adott imában elérni? Irgalmat a bűneinkért? Hálát adni a sok kapott jóért? A hitünk erősítését? Egy nehéz élethelyzetünk tisztázását? A Szentlélek fog segíteni ennek megtalálásában / Peter Köster /.