Imaszándék rovat, imádkozzunk együtt egymásért és a világért

Imaszándékokat ezen az űrlapon keresztül lehet kérni. A beküldött imaszándékok heti összesítésben, szombatonként kerülnek ki a weblodalunk Imaszándékok rovatába, hogy az egész egyházközségben együtt imádkozhassunk azokért. A vasárnapi miseszándék is kiegészül ezekkel.

Hálát adunk Istennek mindnyájatokért mindenkor, amikor megemlékezünk rólatok imádságainkban / 1Tessz 2 /
Mindig, minden imádságomban örömmel könyörgök mindnyájatokért / Fil 1.4 /
Nem szűnök meg hálát adni értetek, megemlékezve rólatok imádságaimban / Ef 1.16 /.

A Szentháromság a létezés és az élet túlcsorduló teljessége. Amikor hálás vagy neki, akkor megértetted, hogy a rend-ben levő világ mindig arról is szól, hogy az Isten nem távoli és nem távollevő, hanem mindened ajándék, kegyelem, az ő ingyenes irgalmának, jóságának, szeretetének megnyilvánulása / Anton Vögtle /.
- Felelőtlenül élő unokaöccsért, hogy jó útra térjen.
- Hálából, sikeres szemműtétért. (Péter atya)
- Iris és László édesanyjának gyógyulásáért, Bernadettért és István édesanyjának lelki üdvéért.
- Azokért, akik másokért imádkoznak és azokért, akikért senki sem imádkozik.
Hívőkként észleljük a teremtett dolgok törékenységét, s azt is, hogy gyakran mi magunk sem felelünk meg az Isten üdvözítő akaratának. Ez a tapasztalat fogalmazódik meg abban, hogy kérjük Urunkat, mentsen meg elveszettségünkből, tanácstalanságunkból, kétségbeesésünkből, mindenből, ahol leküzdhetetlenül határainkba ütközünk. / Romano Guardini /
- Imádkozzunk az egészségügyben dolgozó keresztényekért, hogy munkájukkal Krisztus szeretetéről tanúskodjanak.
- Imádkozzunk azokért, akik idős szüleiket, rokonukat otthon áldozatok árán segítik-ápolják.
- Egy beteg édesanyáért
- Hogy minél többen belássák, milyen fontos egymásért is imádkozni!
- Egyházközségünk betegeiért
- Családért
- A hitben ingadozókért, kételkedőkért,hogy újból bizonyosságra találjanak.
- Mindig imádkozom és imát kérek az iskolai hittanosokért. Azokért különösen, akik nehezen tanulnak otthonról, ahol a család sok nehézséggel küzd: munkanélküliség, több gyermekesek, idős szülőket is el kell látniuk. Mindez a karanténban hatványozódik. Ezen kívül az elsőáldozásra készülőkért is szeretnék imát kérni.
Az imára való készséged már az előtt az Isten valóságának egyik észlelési módja, mielőtt szavakban kimondanád, sőt, mielőtt a gondolata körvonalat öltene. Az Isten mindent megalapozó lét-valóságának ez az eredeti és személyes észlelése az, ami kifejeződik a dicsőítésedben, hálaadásodban, kéréseidben, az imádatodban, irgalmáért való könyörgésedben, s iránta való bizalomra indít / Rudolf Schnackenburg /.