Imaszándék rovat, imádkozzunk együtt egymásért és a világért

Imaszándékokat ezen az űrlapon keresztül lehet kérni. A beküldött imaszándékok heti összesítésben, szombatonként kerülnek ki a weblodalunk Imaszándékok rovatába, hogy az egész egyházközségben együtt imádkozhassunk azokért. A vasárnapi miseszándék is kiegészül ezekkel.

Hálát adunk Istennek mindnyájatokért mindenkor, amikor megemlékezünk rólatok imádságainkban / 1Tessz 2 /
Mindig, minden imádságomban örömmel könyörgök mindnyájatokért / Fil 1.4 /
Nem szűnök meg hálát adni értetek, megemlékezve rólatok imádságaimban / Ef 1.16 /.

- Gyermekük betegsége miatt kétségbeesett családért
- Hajléktalanokért, hogy legyen erejük az újrakezdésre
- A pápa szándékára (Péter atya)
- Hogy mindenki türelemmel viselje a szükséges korlátozásokat a járvány idején
- Egy pánikbetegért, hogy az egyetemi vizsgákon helytálljon
- Sabjanics Miklós atya covidból való gyógyulásáért...legyen meg Isten akarata (Fekete Gábor)
- Hálából békésen elrendeződött vitáért
Gyöngeségünkben segítségünkre siet a Szentlélek, mert még azt sem tudjuk, hogyan kell imádkoznunk / Róm 8.26 /. Előfordulhat, hogy valamiért nem tudjuk elmondani Istennek, ami a szívűnk legmélyén él, s foglalkoztat minket. Ennek bevallása viszont segíthet, hogy az ima új módjait találjuk meg. Hívjuk segítségül a Szentlelket, s ez a segítségül hívás már az ima kezdete, új inspirációra való rátalálás útja lehet! / Heribert Mühlen /
- Nagy fizikai fájdalmakat elszenvedő testvérem szenvedéseinek enyhüléséért
- Plébániánk Karitász munkatársaiért
- Hirtelen és fiatalon elhunyt édesapáért, és gyászoló szeretteiért
- Hálából a nagyon jól sikerült elmúlt hétért
- Kisfiam gyógyulásáért
- Azokért, akik másokért is imádkoznak (Péter atya)
- Döntéshozóinkért, és az egészségügyi szakemberekért, hogy a sokféle vakcina közül a legmegfelelőbbek kerüljenek engedélyezésre és bevezetésre hazánkban és a világban
Senki sem köteles az imádságban szavakat és gondolatokat halmozni. Elvileg lehetőség a hallgatás. Azonban ilyenkor nem arról van szó, hogy semmit nem tudunk mondani az Istennek, hanem egyszerűen csak örülünk az Ő jelenlétének. Ezért ez a hallgatás és csend nagy elmélyülés lehet, az élő-személyes teljeséggel való valódi találkozás ünnepe. / Adrienn von Speyr /.
- Sokat szenvedett László üdvösségéért
- Beteg édesanya gyógyulásáért
- Zoltán gyógyulásáért
- Hogy türelemmel és megértéssel tudjunk lenni mások iránt
- Egy félelemben élő hívő megbékéléésért, megnyugvásáért
- Egy 10 éves felvételiző kisdiákért, aki 01.23-án központi írásbeli felvételi vizsgát tesz. Kérjük a Jóistent, segítse őt a vizsga során, hogy jó eredményt érjen el, erőfeszítése eredményes legyen
- Egy családon belüli konfliktus békés, megegyezéses megoldásáért 
- A felvételizőkért
- Szüleimért, akik jó szavukkal, imáikkal és sok egyéb módon segítik a családunkat