Imaszándék rovat, imádkozzunk együtt egymásért és a világért

Imaszándékokat ezen az űrlapon keresztül lehet kérni. A beküldött imaszándékok heti összesítésben, szombatonként kerülnek ki a weblodalunk Imaszándékok rovatába, hogy az egész egyházközségben együtt imádkozhassunk azokért. A vasárnapi miseszándék is kiegészül ezekkel.

Hálát adunk Istennek mindnyájatokért mindenkor, amikor megemlékezünk rólatok imádságainkban / 1Tessz 2 /
Mindig, minden imádságomban örömmel könyörgök mindnyájatokért / Fil 1.4 /
Nem szűnök meg hálát adni értetek, megemlékezve rólatok imádságaimban / Ef 1.16 /.

- Mohos Gábor segédpüspökünkért, aki Covid-fertőzéssel küszködik (Péter atya)
- Egy kamaszlányért, hogy jobban megértse és valósítsa a családba való beilleszkedés feladatát
- Hálából egy gondozóért, aki sokáig hűségesen ápolt egy beteget
- Könnyelmű életet élő hozzátartozómért, megtéréséért kérem az együtt imádkozást
- Egy hívő házaspárért, hogy kapcsolatuk válságát megújult szeretetben rendezni tudják
- Egy otthon fekvő betegért, hogy gondozója kitartson mellette
A Szűzanya végül a keresztrefeszített, de feltámadt Krisztusban látta meg az Angyali Üdvözletkor kimondott igenje roppant távlatát és jelentőségét. Ugyanígy, minden hívő imádsága Krisztus által hozzájárul a megváltás művéhez, még akkor is, ha a hatás konkrét útját csak az Üdvözítő ismeri. / Thomas Söding /.
- A novemberben bérmálkozókért és bérmaszüleikért (Péter atya)
- Egy súlyos betegért, hogy ne veszítse el az életkedvét, és harcoljon az egészségéért
- Hálából, egy jól sikerült házasságért
- Egy édesapáért, aki meg akar változni/javulni, hogy a családja visszafogadja
- Egy haldokló elsőpéntekes betegért (Péter atya)
- Egy súlyos betegért, hogy lelkileg ne adja fel a harcot, s akarjon meggyógyulni
- Hálából, hogy Jézus szeret minket és a Szentlélek által megerősít
Ha sikerül a keresztrefeszített, de feltámadt és megdicsőült Krisztusnak azt mondanunk, hogy Uram, te vagy az én élettervem, akkor ez már önmagában is imádság. S ha folytatjuk az imát, hűségesen kitartunk benne, akkor Ő egyre inkább növeli bennünk az örömet, az ő közelségének tapasztalatát: Szentlelke által az ő dicsőséges élete hat át minket. / Yves Congar /
- Elhunyt dr. Bolberitz Pál professzor úrért, aki sokat tett a magyar katolikus hívőkért (Péter atya)
- Istvánért, aki hosszú betegségébe belefáradva lelkileg erősödni szeretne
- Áldozatos jótevőért, aki egy magányos beteget ápol
- Hálából, egy nagyon jól sikerült napért
- Tisztelt Plébános Úr! Mindennapos imát szeretnék kérni egy volt iskolatársamért, Éváért, akinek méhdaganata van, s petefészek cisztája. Éva szeretné elkerülni a műtétet, s a kemoterápiát, és az imát azért kérném, hogy minél előbb és teljesen felgyógyuljon az egykori iskolatársam. Éva nevében is köszönöm a mindennapos imádkozást: Bényey Noémi
- Hirtelen megözvegyült gyászolóért
- Az egész világon szenvedő COVID betegek testi és lelki gyógyulásáért
- Elhunyt Győzőért
- Imádkozzunk az egészségügyi és szociális területen dolgozóként és a családban elesetteket ápolókért