Imaszándék rovat, imádkozzunk együtt egymásért és a világért

Imaszándékokat ezen az űrlapon keresztül lehet kérni. A beküldött imaszándékok heti összesítésben, szombatonként kerülnek ki a weblodalunk Imaszándékok rovatába, hogy az egész egyházközségben együtt imádkozhassunk azokért. A vasárnapi miseszándék is kiegészül ezekkel.

Hálát adunk Istennek mindnyájatokért mindenkor, amikor megemlékezünk rólatok imádságainkban / 1Tessz 2 /
Mindig, minden imádságomban örömmel könyörgök mindnyájatokért / Fil 1.4 /
Nem szűnök meg hálát adni értetek, megemlékezve rólatok imádságaimban / Ef 1.16 /.

Az imádság lehetősége nagy kegyelem! Maga az Úr Jézus nyitja meg ezt a lehetőséget, a kiárasztott Szentlelke által. Életed minden pillanatában felé fordulhatsz, mert ő már Úttá tette az emberi létezésedet: Én vagyok az Út, az Igazság és az Élet / Jn 14.6 /. Vagyis, mivel Ő már az imádságaid kezdete előtt VAN, ezért tudsz te is bekapcsolódni az Atyával való Szentlelkes beszélgetésébe. Ez akkor is így van, ha pusztán emberileg nézva fáradtan, "figyelmetlenül", szétszórtan, netán kedvetlenül imádkozol" / Dr. Karl Scholtissek /.
A Mennyei Atya Jézusban jön hozzánk, a Szentlélek által. Így az imádságunk mindig igaz, mert a Szentháromság léte hordozza. A Szentlélek Krisztus követésében visszavezet mnden imádkozót a Mennyi Atyához. Ebből is azonnal látható és megérthető, hogy az imádság az üdvösség útja! / Sebastian Schneider /
- Imákat szeretnék kérni: a meg nem született gyermekek életéért. Köszönöm eddigi imáikat
- Egy ismerősömért, aki segít egy idős nénit önmaga ellátásában
- Elhunyt lelkipásztorért
A Szentlélek lehetővé teszi, hogy kilépjünk önmagunkból, mert a szeretet Szentlelke. Aki tehát Szentlélekkl eltelve imádkozik, az másokért is tud imádkozni, s nem pusztán a saját céljaiért. Hittel bizakodik abban, hogy mások viszont őérte járnak közben az Úrnál. Vagyis, akár önmagunkért és szereteinkért, akár másokért imádkozunk, mindig az Úr Jézus Szentlelke kapcsol össze minket / Martin Schmidt /
- Egy fiatal lány gyógyulásáért
- Házastársak kibéküléséért
- Imát kérek házasságunkért és érzelmeim rendezéséér
- Egy családi vita békés megoldásáért
- Születésnapját ünneplő édesanyáért
- Nehézségekkel küszködő családért
- Egy magányos emberért, hogy párkeresése sikerüljön
- Imát kérnék egy édesanyáért és családjáért, aki pszichés betegségben szenved
- Családi nézeteltérés higgadt tisztázásáért
- Hogy április 3-án győzzön a 12 év óta a magyarok érdekében működő keresztény ihletésű kormányzás
- Fiatalon elhunyt édesanyját gyászoló testvérpárért