Imaszándék rovat, imádkozzunk együtt egymásért és a világért

Imaszándékokat ezen az űrlapon keresztül lehet kérni. A beküldött imaszándékok heti összesítésben, szombatonként kerülnek ki a weblodalunk Imaszándékok rovatába, hogy az egész egyházközségben együtt imádkozhassunk azokért. A vasárnapi miseszándék is kiegészül ezekkel.

Hálát adunk Istennek mindnyájatokért mindenkor, amikor megemlékezünk rólatok imádságainkban / 1Tessz 2 /
Mindig, minden imádságomban örömmel könyörgök mindnyájatokért / Fil 1.4 /
Nem szűnök meg hálát adni értetek, megemlékezve rólatok imádságaimban / Ef 1.16 /.

- Zoltán megtéréséért és gyógyulásáért
- Hálából a csillaghegyi hívők segítőkészségéért, kérve az Urat, hogy tovább növekedjenek ebben. (Péter atya)
- Testvérek közötti konfliktus rendeződéséért, a békesség helyreállásáért
- 79 éves László felgyógyulásáért, felépüléséért
- Tanulási nehézséggel küszködő egyetemistáért, hogy nagyobb önbizalma legyen
- Szüleimért, különösen édesanyámért születésnapja alkalmából, hogy Szent Rita közbenjárása által megtalálja és megőrizze a lelki békét és boldogságot
A Szentháromság a létezés és az élet túlcsorduló teljessége. Amikor hálás vagy neki, akkor megértetted, hogy a rend-ben levő világ mindig arról is szól, hogy az Isten nem távoli és nem távollevő, hanem mindened ajándék, kegyelem, az ő ingyenes irgalmának, jóságának, szeretetének megnyilvánulása / Anton Vögtle /.
- Felelőtlenül élő unokaöccsért, hogy jó útra térjen.
- Hálából, sikeres szemműtétért. (Péter atya)
- Iris és László édesanyjának gyógyulásáért, Bernadettért és István édesanyjának lelki üdvéért.
- Azokért, akik másokért imádkoznak és azokért, akikért senki sem imádkozik.
Hívőkként észleljük a teremtett dolgok törékenységét, s azt is, hogy gyakran mi magunk sem felelünk meg az Isten üdvözítő akaratának. Ez a tapasztalat fogalmazódik meg abban, hogy kérjük Urunkat, mentsen meg elveszettségünkből, tanácstalanságunkból, kétségbeesésünkből, mindenből, ahol leküzdhetetlenül határainkba ütközünk. / Romano Guardini /
- Imádkozzunk az egészségügyben dolgozó keresztényekért, hogy munkájukkal Krisztus szeretetéről tanúskodjanak.
- Imádkozzunk azokért, akik idős szüleiket, rokonukat otthon áldozatok árán segítik-ápolják.
- Egy beteg édesanyáért
- Hogy minél többen belássák, milyen fontos egymásért is imádkozni!
- Egyházközségünk betegeiért
- Családért
- A hitben ingadozókért, kételkedőkért,hogy újból bizonyosságra találjanak.
- Mindig imádkozom és imát kérek az iskolai hittanosokért. Azokért különösen, akik nehezen tanulnak otthonról, ahol a család sok nehézséggel küzd: munkanélküliség, több gyermekesek, idős szülőket is el kell látniuk. Mindez a karanténban hatványozódik. Ezen kívül az elsőáldozásra készülőkért is szeretnék imát kérni.