Imaszándék rovat, imádkozzunk együtt egymásért és a világért

Imaszándékokat ezen az űrlapon keresztül lehet kérni. A beküldött imaszándékok heti összesítésben, szombatonként kerülnek ki a weblodalunk Imaszándékok rovatába, hogy az egész egyházközségben együtt imádkozhassunk azokért. A vasárnapi miseszándék is kiegészül ezekkel.

Hálát adunk Istennek mindnyájatokért mindenkor, amikor megemlékezünk rólatok imádságainkban / 1Tessz 2 /
Mindig, minden imádságomban örömmel könyörgök mindnyájatokért / Fil 1.4 /
Nem szűnök meg hálát adni értetek, megemlékezve rólatok imádságaimban / Ef 1.16 /.

Az imádság öröm. Öröm, mert az Úrban örvendezhetünk, hiszen Jézus mindig velünk imádkozik. Igaz, néha a kötelességszerűség áll előtérben. Azonban az Úr Jézus soha sem ígérte, hogy állandóan szárnyalni fogunk az imában. De tudjuk, hogy az imában nem az érzelmi-hangulati összetevő a lényeg, hanem az örömteli hitben szóvá tett életünk. / Gerhard Ludwig Müller /
- Plébániánk családjaiért, hogy a járvány idején különös figyelemmel törődjenek egymással
- Egy gazdag emberért, hogy szegény sorsú testvérével szemben együttérzőbb legyen
- 99 évesen elhunyt édesapa üdvösségéért
- Családi vita utáni kibékülésért
- A nagy hidegben különösen veszélyeztetett hajléktalanokért
- A liberalizmusban tévelygőkért (Péter atya)
- Testvérek kibéküléséért
- Elhunyt Jálics Ferenc atyáért, lelki üdvösségéért
Sok hívő panaszkodik, hogy érzése szerint az imában csak önmaga körül forog. Ettől a zavaró érzéstől az szabadíthat meg, ha értjük, hogy a Szentlélekkel lét-közösségben már az Atyánál vagyunk, mert a Lélek az Atyával egylényegű Úr Jézus Szentlelke. Tehát ha üresnek érezzük magunkat, vagy fáradtak vagyunk, netán a bűneink nyomasztanak, mégis, a Szentlélek által ezeken felülemelkedünk! / Christoph Schönborg /
- Gyengébben szerepelt felvételizőkért, hogy ne csüggedjenek
- Unokájának segítő nagymama kitartásáért, türelméért, lelki erejének lankadatlanságáért
- Gyengén felvételizettért, hogy támogatást, s ne kritikát kapjon szeretteitől
- Születésnapját ünneplő családtagért
- Egy családi tragédia áldozataiért
- Hálából jól sikerült családi ünnepségért
- Egy enervált fiatalért, hogy új erőre kapjon
A testi-lelki relatív gyengeség, feltételesség, hiányosság hozzátartozik az ember-léthez, tehát nem kell meglepődnünk, ha nem mindig tudunk szárnyalni az imádságban. Nem ritkán a szívünk mélyén Istennek nem tetsző gondolatok, érzelmek kavarognak. Ha ezeket a Szentlélek segítségével őszintén elismerjük, akkor ez jó kezdet lehet ahhoz, hogy belássuk: van "ügyvédünk", közbenjárónk, s így mégis az Isten színe elé helyezkedhetünk. / Medard Kehl /