Imaszándék rovat, imádkozzunk együtt egymásért és a világért

Imaszándékokat ezen az űrlapon keresztül lehet kérni. A beküldött imaszándékok heti összesítésben, szombatonként kerülnek ki a weblodalunk Imaszándékok rovatába, hogy az egész egyházközségben együtt imádkozhassunk azokért. A vasárnapi miseszándék is kiegészül ezekkel.

Hálát adunk Istennek mindnyájatokért mindenkor, amikor megemlékezünk rólatok imádságainkban / 1Tessz 2 /
Mindig, minden imádságomban örömmel könyörgök mindnyájatokért / Fil 1.4 /
Nem szűnök meg hálát adni értetek, megemlékezve rólatok imádságaimban / Ef 1.16 /.

- Házasságom illetve féjrem a házasság és gyermekei iránti elköteleződésének megerősödéséért szeretnék imát kérni
- Nehéz helyzetben lévő fiatal pár boldogulásáért, hogy megtarthassák otthonukat
- Egy szegénységben élőért, hogy támogatókra találjon
- Valakiért, aki erősítésre szorul a házassági hűségben
- Hálából, gyógyulásért
- Egyházmegyénk idén elhunyt lelkipásztoraiért
- Azokért, akikről senki sem emlékezik meg
A feltámadt Krisztus minden hívő minden imájában jelen van. Ezt nem kell valamiféle fantáziakép módjára elgondolni. Nem látni kell Jézust, hanem a hit értésével tudni, hogy minden imánkban résztvesz. A keresztségben már belevont a feltámadt életébe, s így vele együtt mi is feltámadtunk / Ef 2.6 /. Tehát e világban élve, Jézus által a mennyeiekben is részesülünk. Ezért az imádságunk a Jézuséba kapcsol bele! / dr. Lutz Simon /.
- Hálából, családi kibékülésért
- Egy édesapa és lánya közti kapcsolat javulásáért
- Egy fiatal lány gyógyulásáért
- A Szentatya szándékára
- Nehéz helyzetben lévő fiatal pár boldogulásáért, hogy megtarthassák otthonukat
- Egy iskolai nehézség megoldódásáért
A keresztény ima mindig Jézustól és Jézusból indul ki. Az imára is érvényes: minden általa lett, és nélküle semmi sem lett, ami lett / Jn 1.3 /. Továbbá: nélkülem semmit sem tehettek / Jn 15.5 /. Átvitt értelemben sok szöveget, beszédet, gondolatközlést neveznek imának: emelkedett gondolatokat, nemes pátosszal előadott elmélkedést stb. Az Úr Jézus viszont a maga örök-személyes Atya-imádásába von bele, Szentlelke által. Ez a lehető legmagasabb létszint, hiszen az élő Isten létközösségébe, kommunikációjába illeszti szavainkat / Otto Schwankl /.
- Hálából, gyógyulásért
- Egy tanácstalan emberért, hogy jó kiutat találjon
- Azokért, akik bármilyen módon az ukrajnai menekülteket segítik
- Az egészségügyben dolgozókért, hogy jóságukkal a betegek lelkét is gyógyítsák
- Egy nehéz helyzetben lévő fiatal pár boldogulásáért