Imaszándék rovat, imádkozzunk együtt egymásért és a világért

Imaszándékokat ezen az űrlapon keresztül lehet kérni. A beküldött imaszándékok heti összesítésben, szombatonként kerülnek ki a weblodalunk Imaszándékok rovatába, hogy az egész egyházközségben együtt imádkozhassunk azokért. A vasárnapi miseszándék is kiegészül ezekkel.

Hálát adunk Istennek mindnyájatokért mindenkor, amikor megemlékezünk rólatok imádságainkban / 1Tessz 2 /
Mindig, minden imádságomban örömmel könyörgök mindnyájatokért / Fil 1.4 /
Nem szűnök meg hálát adni értetek, megemlékezve rólatok imádságaimban / Ef 1.16 /.

- Mészáros Csaba atya ezüstmiséje alkalmából Isten áldását kérve rá, és további papi szolgálatára.
- A Chemin-Neuf közösségért, a Kána mozgalomért és az idei év Kána hét résztvevő házaspárjaiért.
Próbálj megfogalmazni konkrét témát. Például: mit keresek? Vagy megszólíthatom az Urat: légy hozzám bűnöshöz irgalmas. Vagy: köszönöm, hogy elfogadsz engem, bár gyenge és esendő vagyok. Vagy: adj világosságot Uram, hogy a Te szereteted fényében választ találjak erre meg erre a nehézségemre. Vagy: Uram erősítsd hitemet ebben meg ebben a helyzetben. Bármely életkérdés konkrét kiindulópontod lehet az imához! / Romano Guardini /.
- Ádám atyáért
- A Mária Rádió önkénteseiért és minden önkéntesért akik mások megsegítéséért dolgoznak
Az imádság kegyelem, melyet ha az ember nem akar a pogányság, az istentelenség és a közöny áldozatává lenni, folyton kérni kell. Mégis, döntően fontos a kegyelem megválaszolása is, a folytonos készség arra, hogy átvegyük-meghalljuk az Isten imára hívó szavát. Ezért meg kell teremtenünk önmagunkban az ima szellemi, lelki, pszichés feltételeit, hogy az Isten szeretetének forrása feltörjön belőlünk / Augustin Bea bíboros /.
- Főegyházmegyénk főpásztorának szándékára. (Péter atya)
- Egy szerelmi kapcsolat tisztázódásáért.
- Beteg ismerősért.
- Imát szeretnék kérni Erikáért, aki elveszítette az állását és a lakását egyszerre.
- Imát kérnénk Gyöngyi édesanyáért, aki műtét után lábadozik, de súlyos betegségben szenved.
- Ima Péter atyáért.
- Imát szeretnék kérni egy 2 éves kislányért, aki még nem beszél.
- Egy minden órás kismamáért és születendő gyermekéért.
- A kórházi dolgozókért.
- Béla bácsiért