Imaszándék rovat, imádkozzunk együtt egymásért és a világért

Imaszándékokat ezen az űrlapon keresztül lehet kérni. A beküldött imaszándékok heti összesítésben, szombatonként kerülnek ki a weblodalunk Imaszándékok rovatába, hogy az egész egyházközségben együtt imádkozhassunk azokért. A vasárnapi miseszándék is kiegészül ezekkel.

Hálát adunk Istennek mindnyájatokért mindenkor, amikor megemlékezünk rólatok imádságainkban / 1Tessz 2 /
Mindig, minden imádságomban örömmel könyörgök mindnyájatokért / Fil 1.4 /
Nem szűnök meg hálát adni értetek, megemlékezve rólatok imádságaimban / Ef 1.16 /.

Az imádságot csakis azért kezdhetjük el, mert az Isten már előbb megragadott minket. Így a vele való előzetes valóság alapján tudunk mi magunk Hozzá fordulni. Ezért az imában nem vagyunk önmagunkhoz, az érdekeinkhez, a hangulatainkhoz rögzítve, hanem átadhatjuk magunkat az ő minden értelmet meghaladó jóságának és üdvös vezetésének. / Georg Scherer /
- A lélegeztetőgépen levő covid-betegekért
- A családok békéjéért, hogy mindig a megegyezés útjait keressék (Péter atya)
- Idős-magányos Éváért
- Egy csinos fiatal lányért, hogy a párválasztásban bölcsen és távlatosan döntsön
- Hosszú szenvedés után elhunyt 43 éves, kisgyerekes édesanyáért (Péter atya)
- Az elsőáldozókért és a felkészítőikért
- Hogy a tanárok türelemmel legyenek a diákjaik felé, és a diákok is tiszteljék őket
Az imádságban az Atya akaratához-szeretetéhez simulunk, hogy hozzá legyünk hasonlók. Az imádság történésében is az Istenhez hasonlóvá akarjuk alakítani magunkat. Kilépünk önmagunkból, hogy az ő létébe-szeretetébe helyezkedjünk: lemondunk a saját akartunkról, elképzelésinkről, hogy őfelé törekedjünk. Mintegy keresztre feszítjük önmagunkat, hogy az ő létében támadjunk fel! / Jürgen Werbick /
- Plébániánk nagycsaládjaiért, nagycsaládos szülőkért. (Péter atya)
- Jótevőért, hálából
- Nehézségek között élőkért, hogy általunk is segítséget és vigaszt kapjanak. (Péter atya)
- Azokért, akik mások üdvözülésén munkálkodnak és áldozatosan segítenek tetteikkel, imáikkal és életük példájával.
Természetesen erre nem lehet valamiféle kötelező formulát találni, de a vámos imájából sokat tanulhatunk/ Lk 18.13 /. Nem tulajdonít magának különös képességeket, szinte alkalmatlannak érzi magát az imára is. Ezért egészen rábízza magát az Isten hatalmára, irgalmára. Egy ilyen beállítottságban mi is átélhetjük az Isten dicsőítésére való késztetést: nem valami kényszeredett módon, hanem a kegyelemmel elhalmozottak örömével / Michael Dieterich OFM /.