Imaszándék rovat, imádkozzunk együtt egymásért és a világért

Imaszándékokat ezen az űrlapon keresztül lehet kérni. A beküldött imaszándékok heti összesítésben, szombatonként kerülnek ki a weblodalunk Imaszándékok rovatába, hogy az egész egyházközségben együtt imádkozhassunk azokért. A vasárnapi miseszándék is kiegészül ezekkel.

Hálát adunk Istennek mindnyájatokért mindenkor, amikor megemlékezünk rólatok imádságainkban / 1Tessz 2 /
Mindig, minden imádságomban örömmel könyörgök mindnyájatokért / Fil 1.4 /
Nem szűnök meg hálát adni értetek, megemlékezve rólatok imádságaimban / Ef 1.16 /.

Az Úr Jézus a Getszemáni kertben vért izzadva imádkozott / Lk 22.44 /. Ezzel / is / megváltott minden gyötrődő, üresnek átélt imádságot. Hogyan váltotta meg? Úgy, hogy előttünk járt az ilyen nehézségekkel küszködő imádságokban is: ő ugyanis nem pusztán lehatárolt emberként imádkozott-imádkozik, hanem Örök Logoszként, minden létet átfogó valóságként, személyként, szeretetként. Kiárasztott Szentlelke a te erőforrásod-vigaszod is lesz az olyan imákban, amiről merő emberi alapon azt hinnéd, értéktelen és hiábavaló. / Alois Muck /.
- Születésnapját ünneplő unokámért, hálából
- Egyetemista lány egészségének helyreállásáért
- Nehéz helyzetben lévő fiatal pár boldogulásáért, hogy megtarthassák otthonukat
- Egy édesanyáért, hogy jobban megtalálja a hangot gyermekeivel
- Fogyatékos gyermekét egyedül nevelő édesapáért
Egy komolyan hívő jegyezte meg, hogy bűnösként alig van mersze imádkozni: vétkezem, méltatlan vagyok Istenhez, s most pedig mégis hozzá fordulok? Olyan feszélyező és kellemetlen...Van is ebben az érzésben igazság, de mégis, maga az Úr hív az imádságra, mert ő jóságos, irgalmas, elnéző. Éppen azért buzdít imádságra, mert ő nem az igazakat jött hívni, hanem a bűnösöket / Mk 2.17 /, hogy az ő imádságába kegyelmből bekapcsolódva, esélyük legyen a bűntől való szabadulásra / Alois Stimpfle /
- Jótevőért, annak önzetlen segítségéért
- Hálából, sikeres vizsgáért
- Nehéz helyzetben lévő fiatal pár boldogulásáért, hogy megtarthassák otthonukat
- Munkanélkülivé lett ismerősömért, hogy újra munkát találjon
- Betegséggel küzdő édesanyáért
Az Úr Jézus sokféle módon imádkozott: nyilvánosan - például Lázár feltámasztása előtt -, máskor hajnalban félrevonulva, egyedül. Tanította is az imádságot, például a Miatyánkot. Az Úr Jézus többféle imahelyzete és tanúsága is inspirál, hogy őt egyre jobban megismerve megértsük-felfedezzük, mely imádságok visznek közelebb minket őhozzá. A csend szava? A közös templomi imák? A kötött imák, mint például a Rózsafűzér? Keresd meg a neked megfelelő formákat! / Hannaliese Steichele /