Imaszándék rovat, imádkozzunk együtt egymásért és a világért

Imaszándékokat ezen az űrlapon keresztül lehet kérni. A beküldött imaszándékok heti összesítésben, szombatonként kerülnek ki a weblodalunk Imaszándékok rovatába, hogy az egész egyházközségben együtt imádkozhassunk azokért. A vasárnapi miseszándék is kiegészül ezekkel.

Hálát adunk Istennek mindnyájatokért mindenkor, amikor megemlékezünk rólatok imádságainkban / 1Tessz 2 /
Mindig, minden imádságomban örömmel könyörgök mindnyájatokért / Fil 1.4 /
Nem szűnök meg hálát adni értetek, megemlékezve rólatok imádságaimban / Ef 1.16 /.

- Egy kislányért, akit nagy szomorúság ért
- A papi és civil hitoktatókért, tanítványaikért
- A Szentatya szándékára (Péter atya)
- Beteg gyermeküket hűségesen gondozó házaspárért
- Egy válságban levő házasság megmentéséért
- Egy szétesett családért, hogy sikerüljön az újra-egyesítés
A problémáival magára maradt, istendicséretre képtelen ember dühös és szkeptikus, mert nem lát nálánál végtelenül nagyobb, személyes, élő valóságot. A Krisztusban hívők azonban imádságban, dicséretben és panaszban, megoszthatják örömüket és bánatukat a Gondviselő Szentháromság egy Istennel, tőle remélve az előrelépés lehetőségét / Kurt Fröhr /
- Egy 25 éves házassági életfordulót ünneplő házaspárért
- Egy jótevőért
- Az Elesettek Völgye államilag üldözött spanyol bencés közösségéért (Péter atya)
- Egy édesanyáért, hogy jobban megtalálja a hangot a kamasz gyermekeivel
- Hálából gyógyulásért és azokért akik közbenjáró imáikkal, szeretetükkel mindvégig melletünk voltak és vannak
- Zoltán lelki békességéért és gyógyulásáért, hálából állapotának javulásáért
Az imádságban szakadatlan csodálkozással és örömmel fedezhetjük fel, s élhetjük meg, hogy nem a mi véges létünkben van életünk súlypontja. Hanem létezik valaki, aki végtelenül nagyobb nálunk, de mégis érdeklődik irántunk, fontosak vagyunk neki. Ez a Titok az evangélium üzenetének ajándéka. / Roger Schütz /.
- Papi utánpótlásért, hogy minél több fiatal hallja meg és fogadja el bátran Jézus hívását.
- A Szentatya szándékára. (Péter atya)
- Egy testvérért, hogy hallgasson az egészségesebb életvitelre figyelmeztető szóra.
- Jótevőért, aki adománnyal támogat szegényeket.
- Azokért, akik otthon ápolják megbetegedett szeretteiket.
- Egy alkoholizmusával küszködő hívőért.