Van bátorságod az imában kilépni Istenhez?

Egy hívő, amikor imádkozik, akkor ebben is Krisztust követi. Az Úr Jézus ugyanis állandóan az Atyával közösségben cselekedett: az én eledelem az, hogy megtegyem Atyám akaratát / Jn 4.34 /. Más szóval, Jézus emberileg is vállalta, hogy kilépjen a saját akaratából, kedvéből, érdekeiből, mert megtestesülése után is tudta, hogy a legfontosabb az Atya jelenlétébe való helyezkedés, a Szentlélekben. A Krisztus-követő hívő ugyanezt teszi az imádságban / Gerd Haeffner /