Lehet ima haszontalan?

Az imádság soha nem téveszthet célt! Azért nem, mert már az ima kezdeténél kiindulópontként és hívásként ott van a Szentháromság ima-ereje. Imádkozni annyit jelent, mint az abszolúte létező Atya és a Fiú végtelen szeretet-beszélgetésébe a Szentlélek által bekapcsolódni. Hogy azután világilag, emberileg, érzelmileg, hangulatilag az imádkozó hívő a maga részéről mit él át ebből az örömből, az sok tényezőtől függ. De az imádsága érvényéről-értékéről a Szentháromság már gondoskodott! / Josef de Vries /