Miért ne bizonytalankodj az imádságban?

Az igazi keresztény imádság a Szentlélektől származik. A Szentlélek a szívünkben, lényünk-létünk legmélyén hatékony, s ezért Jézus számunkra vonatkozó konkrét szeretet-tervét közli. Aki az Atya igazságát keresi, az Úr Jézus követésében, a Szentlélek által, az az értelmét figyelmesen használva, az élete keretében felfedezi a hivatását, küldetését, feladatait. / Wilhelm Egger OFM /.