Mi az imádságod igazi mélysége?

Az Úr Jézus az Atya temploma, mert benne testi mivoltában is ott lakik az Isten teljessége. A Krisztus Szentlelkével áthatott egyház tagjai pedig ugyanúgy imádkozhatnak, mint Jézus, mert általuk utunk nyílik az Atyához. Ezért minden hívő imádsága, imaszándéka minden körülmény között eljut az Atyához. Tehát mindig abban a hitben és meggyőződésben imádkozhatsz, hogy nem a levegőbe beszélsz, hanem bekapcsolódsz az abszolút Szenháromság-szeretet létáramlásába! / Ferdinand Dexinger /.