Az ima csak egy emberi öntetszelgés?

Az imádságot csakis azért kezdhetjük el, mert az Isten már előbb megragadott minket. Így a vele való előzetes valóság alapján tudunk mi magunk Hozzá fordulni. Ezért az imában nem vagyunk önmagunkhoz, az érdekeinkhez, a hangulatainkhoz rögzítve, hanem átadhatjuk magunkat az ő minden értelmet meghaladó jóságának és üdvös vezetésének. / Georg Scherer /