Mitől keresztény egy ima?

A valódi keresztény ima a Szentlélek által az emberi szívből jön létre. Így tárul fel benne az az igazság, melyet az Isten Szava közöl, az imádkozó egyéni ember üdvtörténeti hivatására vonatkozóan. Szent Pál / Róm 8.26 / szól arról, hogy mi magunktól nem is tudnánk imádkozni, de maga a Lélek jár közbe értünk / Carlo M. Martini /