Minek vagy társszerzője a másokért végzett imában?

Az örökkön élő, megtestesült és feltámadott Krisztusban foglalta össze és nyilvánította ki minden ember számára a mennyei Atya az üdvösséget. Ezért az Úr Jézus Atyánál értünk közbenjáró - és minden szentmisén is hallható! - imája az alapja a mi másokért közbenjáró imádságunknak is: abba kapcsolódunk bele, attól hatékony. / Klaus Lammers /