Mit fejez ki az ima?

Az imára való készséged már az előtt az Isten valóságának egyik észlelési módja, mielőtt szavakban kimondanád, sőt, mielőtt a gondolata körvonalat öltene. Az Isten mindent megalapozó lét-valóságának ez az eredeti és személyes észlelése az, ami kifejeződik a dicsőítésedben, hálaadásodban, kéréseidben, az imádatodban, irgalmáért való könyörgésedben, s iránta való bizalomra indít / Rudolf Schnackenburg /.